Scurt ghid de igienă financiară

Fondatorul unei platforme de sfaturi financiare care s-a pensionat la 52 de ani, după ce a acumulat o avere netă de trei milioane de dolari, a redactat probabil cel mai complet și util ghid de igienă financiară pe care l-am citit vreodată. Business Insider, site-ul care publică aceste sfaturi, dă un singur detaliu despre înțeleptul anonim: are numele de cod ESI și publică articole pe ESI Money, un blog despre independență financiară. Iar ESI provine de la câștig (Earning), economisire (Saving) și investiții (Investing).

ESI nu spune lucruri neapărat noi, însă simplitatea și franchețea sfaturilor sale au un efect aproape terapeutic. De pildă, ultima sa recomandare, a zecea (era ușor de bănuit, avem de a face cu un decalog) ne spune să nu ne încredem în con­sultanții financiari și să avem grijă singuri de propriii bani, pentru că nimănui nu-i pasă mai mult de ei decât nouă înșine. ESI crede că marea pricepere a multora dintre consultanți este să transforme banii noștri în banii lor.

DETALII VALOROASE. Gestiunea cheltuielilor personale reprezintă un punct esențial al decalogului: „indiferent de cât câștigi, poți să cheltui tot“. Iar exemplul sporti­vi­lor și actorilor care din multimilionari au ajuns faliți este extrem de relevant. Venitul mediu anual al unei gospodării ame­ri­cane se apropie de 52.000 de dolari, iar averea medie a aceleiași gospodării este de 80.000 de dolari. Un calcul nu tocmai simplu ne arată că, de-a lungul a 40 de ani, o gospo­dărie din SUA economisește doar 310 dolari pe an. Restul ba­nilor sunt cheltuiți. Un lucru similar se întâmplă și în România, al cărei motor de creș­tere (principal sau, după caz, secundar) este consumul. Statistica ne spune că averea medie a unei gospo­dării se ridică la 11.000 de euro, în vreme ce eco­nomiile sunt de doar 36 de euro pe an, la venituri medii de 8.600 de euro.

Revenind la exemplul Statelor Unite, economiile anuale mici pot face minuni în decenii. Dacă o fa­milie pune deoparte 5.000 de dolari pe an, în patru decenii, va strânge 1,3 milioane de dolari, la o rată anuală a investiției de 8%. Cine economisește 10% pe an din ceea ce câștigă poate să strângă o avere de-a lungul vieții. Regula personală a lui ESI este să in­vestească 36% din toate câștigurile personale.

De altfel, întreg decalogul său relevă importanța detaliilor sau, într-o exprimare neaoșă, ia la bani mărunți bugetul unei familii. În această logică intră și recomandarea ca o gospodărie să acorde atenție cheltuielilor mari și, în egală măsură, cheltuielilor mici. A reduce numărul pachetelor de țigări sau a cafelelor consumate într-un an poate avea efecte neașteptate în decursul mai multor decenii.

„Renunțați la împrumuturi“ este un sfat din aceeași sferă. „Datoriile sunt un ucigaș al finan­țelor personale“, spune tânărul pensionar care a devenit milionar fără să fi trecut prin purgatoriul antreprenoriatului. Banii plătiți pe dobânzi pot contribui substanțial la creșterea averii personale.

În ce să investim? ESI spune că randamentul investiției este cel mai puțin important factor din ecuația câștigului. Ideea este să investim des și din timp. Evident, piața de capital este instrumentul cel mai la îndemână pentru un investitor nu foarte sofisticat și, dacă lucrurile sunt gândite pe o perioadă de cel puțin zece ani, beneficiile nu vor întârzia să apară. Ce-i drept, o bună parte dintre protago­niștii români ai unei culegeri de povești despre bursă editată de NewMoney îm­preună cu Bursa de Valori București (BVB) au făcut prima inves­tiție în urmă cu 20 de ani. „Prima mea investiție“ este, de altfel, titlul cărții.

Decalogul intră și în chestiuni private, cum ar fi alegerea partenerului de viață. E ceva de genul că degeaba ești cel mai priceput la administrarea banilor dacă partenerul este cel mai nesăbuit în materie de cheltuieli. Ideal este ca partenerii să aibă o viziune comună asupra banilor.

AVEREA UITATĂ. Frumusețea acestui set de sfaturi vine din aceea că ele sunt utile oricăruia dintre noi, chiar dacă nu am avut nicio tangență cu mediul antreprenorial. Esențial este să conștien­tizăm că activul cel mai important de care dispunem este propria carieră, propria educație.

În Statele Unite, un absolvent de MBA câștigă cu un milion de euro mai mult decât un absolvent de facultate, de-a lungul vieții active. Odată conș­tientizat acest lucru, trebuie să ne stabilim obiective și să urmăm reguli. Nu în ultimul rând, ESI recomandă să ne scriem obiectivele pe hârtie. Studiile arată, potrivit înțeleptului anonim, că șan­sele ca oamenii să-și îndeplinească visurile cresc cu 42% dacă scriu pe o foaie ce își propun.

Dacă aveți 20 de ani, nu ezitați să aplicați această igienă financiară. Dacă aveți deja 52 de ani, nu ezitați să le transmiteți ghidul copiilor voștri.

Ionuț Ancuțescu are o experiență de peste 17 ani în presa economică și de business. A lucrat la publicațiile Ziarul Financiar, Capital, Biz, Business Magazin, Money Express, Forbes și Adevărul Financiar, iar acum este redactorul-șef al revistei NewMoney.