Packeta Group mizează pe creșteri și în 2024. România este o piață ”cheie” pentru planurile sale din regiune

Senica Micu 01/04/2024 | 10:09 Companii
Packeta Group mizează pe creșteri și în 2024. România este o piață ”cheie” pentru planurile sale din regiune

Cu peste 100 de milioane de colete tran­s­portate anul trecut, Packeta Group a devenit, în regiune, unul dintre cei mai cu­noscuți jucători din domeniul său. În cazul particular al filialei din România, obiectivele sunt foarte precise în 2024: o creștere cu 50% a parte­ne­riatelor și un plus de 30% pentru cifra de afaceri.

Pentru grupul ceh Packeta, România nu este doar o altă țară în care se dezvoltă, ci și un hub regional care deservește piețe externe precum Bulgaria, Grecia și Turcia. Reprezentanții companiei spun că, la modul general, țara noastră poate juca un rol-cheie, oferind oportunități de conectare la alte piețe din Europa de Sud-Est. În prezent, compania din plan local colaborează cu peste 1.800 de ma­ga­zine online și selleri și își propune o creștere de aproximativ 50% până la finalul anului. Totodată, cifra de afaceri a Packeta România este estimată să aibă un plus de 30%, de la 21,7 milioane de euro în 2023.

Înainte de alte detalii, care e istoria companiei? Packeta Group a fost în­ființat în 2010 sub numele Zásilkovna, ca un pro­iect logistic-tehnologic ceh în fran­ciză, de antreprenoarea Simona Kijon­ková. De atunci s-a dezvoltat continuu, până la o cifră de afaceri de 294 de mili­oane de euro în 2023, furnizând servicii pentru magazinele online și înregistrând aproape 106 milioane de colete transportate în toate entitățile grupului. La sfâr­și­tul anului 2023, Packeta Group avea peste 15.000 de puncte pick-up proprii în patru țări, inclusiv 6.200 de lockere Z-BOX, și peste 137.000 de puncte pick-up partenere în Europa. De asemenea, are servicii de livrare în 33 de țări din Europa, SUA și Emi­ratele Arabe Unite.

„Anul 2023 a fost, din nou, unul foarte provocator pentru e-commerce-ul ceh. (…) Am atins o profitabilitate mai mare în ciuda creșterii costurilor pe tot parcursul anu­lui, nu numai datorită creșterii vânzărilor și cotei de piață, ci și prin îmbunătățirea con­tinuă a eficienței, productivității muncii și generarea de economii prin îmbu­nă­tățirea proceselor. Aplicația noastră mo­bilă a fost deja descărcată de opt milioane de utilizatori. Mă aștept ca acest an să fie dificil de prezis, dar traiectoria Packeta este clară: să continuăm să ne consolidăm poziția nu numai în Republica Cehă, ci și pe piețele stră­ine unde operăm“, declara, în luna ianuarie, Simona Kijonková, fondatoarea Packeta Group.

În acest context, 2024 a început sub semnul unei schimbări pentru grupul ceh, anunțând că va avea un nou proprietar. Cu alte cuvinte, acționarii Packeta Group, din care face parte și Packeta România, au agreat vânzarea 100% către un consorțiu for­mat din CVC Capital Partners și Emma Capital, cu susținere financiară de la R2G. Tranzacția este supusă aprobării autori­tă­ților de reglementare relevante și este aș­tep­­tată să se concretizeze în prima jumă­tate a acestui an. Termenii tranzacției nu au fost dezvăluiți.

Planul  local

Filiala grupului din piața românească își continuă planurile cu obiec­tive clare pentru creșterea din 2024. „Pa­cketa România gestionează logistic piețe-cheie din Europa de Sud-Est, inclusiv Grecia, Turcia și Bulgaria. În prezent, com­pania operează două depozite în România, în Bu­­curești și în Oradea, cu suprafețe cuprinse între 2.500 de metri pătrați și 3.000 de metri pătrați.

„În 2024 luăm în conside­rare relocarea într-un spațiu mai mare a de­pozitului din Oradea, pentru a răspunde cerințelor în continuă creștere ale pieței. România poate juca un rol important în ca­li­tate de hub în regiune“, spune Alexandr Jeleascov, managing director Packeta România. „La nivel de grup, operațiunile au fost extinse pe noi piețe din regiunea nord-estică a Europei, precum Țările Baltice, în anul 2022, iar începând cu 2023 a dezvoltat o prezență în regiunea Adriatică. Această extindere strategică, adaptabilă, consoli­dează poziția companiei într-un spectru geo­­grafic mai larg.“

Anul trecut, prin huburile din România au fost intermediate 7,5 milioane de colete, iar estimarea lui Alexandr Jeleascov pentru 2024 vizează o creștere a volumului de 30%, la fel preconizând și pentru cifra de afaceri din planul local. În prezent, re­țeaua pick-up a grupului Packeta în România are o acoperire națională, cu peste 1.000 de puncte în 205 localități. „Până la finalul anului ne propunem să extindem și mai mult această rețea“, mai spune Ale­xandr Jeleascov.

Referindu-se la evoluția generală a acestui serviciu reprezentat de punctele pick-up sau lockere în România și în regiune, acesta a făcut o comparație cu Elveția, unde „fie­care spațiu de locuințe este dotat cu un locker. „În Cehia și, în general, în Europa Centrală, deja există multe lockere cu tem­pe­ratură controlată, unde pot fi coman­date alimente și produse de drogherie și far­ma­ceutice. Soluțiile de tip OOH (out-of-home), indiferent că vorbim despre puncte pick-up sau lockere, se regăsesc în pre­fe­rin­țele consumatorilor, fiind considerate soluții de livrare comode, flexibile, care permit auto­nomie, accesibile la costuri. Au devenit po­pulare în timpul pandemiei și au evoluat“, subliniază Alexandr Jeleascov.

Privind spre viitor și urmărind trendurile țărilor unde comerțul online este la un nivel mai ridicat decât în România, servi­ciul de livrare la adresă ar putea deveni și la noi „un serviciu premium mai degrabă, decât o opțiune obișnuită“, potrivit spu­se­lor sale. Iar acest scenariu este deja observat în țări dezvoltate comercial precum Cehia, care are un avans de câțiva ani în comparație cu România.

Și cross-border

O altă tendință punc­tată de reprezentantul Packeta în România este creșterea volumului de colete procesate de pe segmentul cross-border, care anul trecut a înregistrat o dublare față de 2022, pe fondul creșterii semnificative a ce­rerii pentru livrările internaționale. De altfel, această creștere s-a produs pe fondul expansiunii continue a magazinelor online românești către piețele externe și a intrării, în ultimii ani, pe piața locală, a unor branduri și marketplace-uri inter­na­ționale.

„În 2023, 70% dintre magazinele online care au apelat la serviciile Packeta România au optat inclusiv pentru extinderea li­vră­rilor la nivel internațional, orientându-se în principal către țările din proximitatea Ro­mâ­niei, regiunea balcanică și alte țări eu­ro­pene cu comunități semnificative de ro­mâni“, mai spune Alexandr Jeleascov.

Totodată, anul 2023 a adus unele schim­bări semni­ficative în comportamentul con­sumatori­lor români în privința achizițio­nării produ­selor din străinătate. În contrast cu peri­oada an­terioară, când opțiu­nile de cum­părături ale românilor se concentrau asupra magazi­nelor online sau pie­țelor din Europa, „în prezent, românii pla­sează comenzi semnificative, de ordinul zecilor de mii pe zi, în mar­ketplace-urile din Asia, în special din China, influențați de prețurile mai atractive, gama variată de produse, disponibilitatea stocurilor și rapi­ditatea livrărilor“, potrivit informațiilor fur­nizate de Packeta România.

„În viitorul apropiat vom asista la intrarea mai multor platforme din Asia pe piața românească. Cu toate acestea, este de aș­teptat ca românii să continue să facă achi­ziții de pe această nouă piață emer­gentă. În același timp ne așteptăm la men­ți­nerea comenzilor și către magazinele on­line europene deja consacrate în peisajul e-commerce“, continuă Alexandr Jeleascov. Iar această diversitate de opțiuni le oferă consumatorilor români posibilitatea de a alege în funcție de preferințe și, mai ales, în funcție de prețuri.

Acest articol a apărut în numărul 184 al revistei NewMoney

Ilusstrație: Vali Ivan

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.