Confidenţialitate

Datele cu caracter personal nu vor putea fi dezvaluite fara consimtamântul dumneavoastra, exceptie sunt situatiile descrise mai jos:

  • în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate în platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, Utilizatorii site-ului www.newmoney.ro au urmatoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la interventie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:

  1. a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
  2. b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  3. c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opozitie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

5)  Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Ca urmare a utilizarii site-ului www.newmoney.ro, pot fi solicitate persoanelor fizice diverse informatii (nume si prenume, adresa, numar de telefon, etc).

In sensul celor de mai sus, Societatea NEW MONEY PRESS garanteaza confidentialitatea datelor personale introduse in formularul de contact si in inregistrarea unui cont nou.

Aceste informatii nu vor fi divulgate unei terte parti (cu exceptia acordului scris din partea dvs. si conditiilor prevazute de lege) si vor fi folosite doar in urmatoarele scopuri: realizarea studiilor de piata si de produs, expedierea periodica de Newsletter via email etc. Precizam ca accesul utilizatorului la serviciul de Newsletter sau alte facilitati din cadrul prezentului website necesita inregistrarea cu un nume de utilizator si parola. Se recomanda utilizatorului sa nu dezvaluie nimanui aceasta parola. Administratorul website-ului nu va cere niciodata parola conturilor utilizatorului, in mesaje prin posta electronica sau telefon.

Deoarece  nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantata 100%, avertizam utilizatorul ca orice informatie trimisa de Utilizator prin intermediul site-ului se va face pe propriu risc.