ANRE explică de ce este obligatorie montarea contoarelor de măsurare a energiei electrice la prosumatori

Elena Marinescu 26/04/2024 | 17:52 Ştiri
ANRE explică de ce este obligatorie montarea contoarelor de măsurare a energiei electrice la prosumatori

Necesitatea ca prosumatorii să îşi instaleze un contor care să măsoare electricitatea consumată din producţia proprie este determinată de faptul că în acest fel poate fi stabilit consumul propriu de energie electrică al prosumatorului.

Totodată, obligaţia montării de către operatorii de distribuţie a contoarelor pentru măsurarea energiei electrice produse din instalaţiile prosumatorilor a devenit extrem de necesară deoarece producţia şi consumul prosumatorilor induc costuri foarte mari cu dezechilibrele la nivelul sistemului energetic, precizează Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei într-un comunicat.

Reprezentanţii ANRE subliniază că obligativitatea montării contoarelor de măsurare a energiei electrice produse în instalaţiile prosumatorilor a fost instituită încă din 2021 prin legislaţia naţională, astfel că în baza prevederilor din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de distribuţie „asigură achiziţionarea, montarea, sigilarea, verificarea, citirea şi, dacă este cazul, înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile utilizatorilor, conform reglementărilor ANRE”, grupul de măsurare fiind definit astfel: „ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare”.

Prevederile, aplicabile începând de la 31 decembrie 2021

Prevederile sunt aplicabile începând cu data de 31 decembrie 2021, data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

„Având în vedere faptul că obligaţia montării de către operatorii de distribuţie a contoarelor pentru măsurarea energiei electrice produse din instalaţiile prosumatorilor este prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege, ANRE, în calitatea sa de elaborator a reglementărilor secundare în domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale, este obligat să respecte prevederile legale din legislaţia primară.

Pentru implementarea dispoziţiilor(…), în reglementările specifice racordării prosumatorilor la reţelele electrice de interes public au fost introduse la art. 26 alin. (2) şi art. 27 alin. (3) din Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2022, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi referitoare la contoarele de măsurare a energiei electrice produse. Această prevedere a fost introdusă în sprijinul prosumatorilor, cu scopul de a debloca racordarea la reţea a locurilor de consum şi de producere ale acestora, astfel încât prosumatorii să poată beneficia de mecanismele de compensare/regularizare dispuse de cadrul legislativ în vigoare”, precizează sursa citată.

Astfel, spun reprezentanţii ANRE, în contextul creşterii numărului de prosumatori, necesitatea ca aceştia să îşi instaleze un contor care să măsoare electricitatea consumată din producţia proprie este determinată de faptul că prin montarea în instalaţiile prosumatorului a contorului care măsoară energia electrică produsă se poate determina consumul propriu de energie electrică al acestuia, ca diferenţă dintre măsurătorile contorului care înregistrează energia electrică produsă şi ale contorului din punctul de delimitare care înregistrează energia electrică produsă care nu a fost consumată şi care este evacuată în reţea.

„În situaţia în care întreaga energie produsă este consumată la locul de consum şi de producere al prosumatorului şi în consecinţă, nu există un excedent de energie produsă care să fie evacuat în reţea, atunci autoconsumul este egal cu energia electrică înregistrată de contorul prevăzut în instalaţia prosumatorului pentru măsurarea producţiei de energie”, explică ANRE.

Ce date furnizează contorul de măsurare a energiei electrice

Totodată, adaugă ei, contorul de măsurare a energiei electrice furnizează o serie de date extrem de importante precum cele necesare cunoaşterii exacte a valorii energiei electrice produse, dar şi a consumului asigurat de producţia locală, iar prin centralizarea acestora va fi posibilă o raportare corectă şi precisă a îndeplinirii ţintelor angajate de către România.

De asemenea, furnizează date pentru asigurarea unor funcţionalităţi necesare îndeplinirii standardelor aferente serviciilor de transport şi distribuţie energie electrică, implementarea serviciilor de flexibilitate furnizate de operatorii de reţea, prevăzute în reglementările europene şi în legislaţia internă şi asigurarea rezilienţei reţelelor electrice de distribuţie la care se racordează prosumatorii.

„Lipsa datelor exacte privind consumul şi producţia efectivă a prosumatorilor poate avea drept consecinţă erori mari de prognoză, care la rândul lor generează costuri mult mai mari în piaţa de energie care sunt suportate de către toţi consumatorii”, punctează ANRE.

De ce este necesară măsura obligativităţii

Pe de altă parte, obligaţia montării de către operatorii de distribuţie a contoarelor pentru măsurarea energiei electrice produse din instalaţiile prosumatorilor a devenit extrem de necesară, spun reprezentanţii ANRE, deoarece producţia şi consumul prosumatorilor induc costuri foarte mari cu dezechilibrele la nivelul sistemului energetic.

Cu privire la costurile de achiziţionare şi montare a contorului inteligent în instalaţia de utilizare a prosumatorului, ei subliniază că acestea au un regim comun cu celelalte costuri ale operatorului de distribuţie la care este racordată centrala electrică din surse regenerabile şi sunt incluse în tarifele de distribuţie, singurele costuri suplimentare pe care le suportă prosumatorul fiind cutia de distribuţie în care se va monta acest contor.

„Din informaţiile pe care le deţine ANRE, preţul mediu al unui contor este de aproximativ 100 euro/bucată cu toate costurile incluse. Dacă montajul acestora se face în 3-4 ani, deoarece sunt în curs de montaj SMI conform calendarului aprobat de ANRE până în 2028, efectul estimat la acest moment ar putea fi de maximum 0,2 lei/MWh. Montarea acestora este însă temporar suspendată, iar efectul asupra tarifelor de distribuţie este nesemnificativ, spre zero”, se mai menţionează în comunicat.

Conform situaţiei publicate pe site-ul ANRE, numărul de prosumatori racordaţi la reţelele de distribuţie ale operatorilor de distribuţie la data de 29 februarie 2024 era de 117.154, cu o putere instalată de 1.554,47 MW.

Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE) a solicitat eliminarea obligativităţii instalării celui de-al doilea contor pentru prosumatori, pe care îl consideră inutil, şi a atras atenţia că aceste costuri, care sunt estimate la 100 de milioane de euro, vor fi suportate de toţi consumatorii şi prosumatorii din România, prin taxa de distribuţie.

APCE: „România nu are în acest moment o reţea energetică smart (smart-grid)”

„ANRE nu renunţă la contoarele inutile. Cu toate că ‘taxa pe soare’ a fost abrogată conform OUG 32/2024, ANRE continuă să solicite instalarea celui de-al doilea contor pentru prosumatori.

Costul acestor contoare suplimentare inutile a fost estimat de APCE la 100 milioane de euro, valoare care include echipamentul, montajul şi software-ul (estimat pentru 200.000 de prosumatori). ANRE recunoaşte în scris: cele 100 milioane de euro vor fi suportate de toţi consumatorii şi prosumatorii din România prin taxa de distribuţie.

România nu are în acest moment o reţea energetică smart (smart-grid) pentru că acest lucru înseamnă instalarea de contoare inteligente la toţi consumatorii din România.

În loc să instaleze contoare acolo unde este nevoie, ANRE iroseşte 100 milioane de euro şi doreşte instalarea a câte două contoare inteligente la fiecare prosumator”, au susţinut reprezentanţii APCE.

În opinia APCE, motivul pentru care se instalează două contoare la fiecare prosumator este faptul că ANRE şi Ministerul Energiei doresc să prezinte rezultatele investiţiilor făcute de prosumatori, multe din fonduri proprii, ca realizări ale statului român.

„Pe cât pare de surprinzător, ANRE îşi recunoaşte incompetenţa şi comunică adevăratul motiv pentru care instalează două contoare la fiecare prosumator: Cu ajutorul celui de-al doilea contor (inutil), măsoară toată producţia fotovoltaică inclusiv energia care nu este injectată în reţea, adică energia produsă şi consumată direct de prosumatori (autoconsum).

ANRE doreşte să contorizeze această energie pentru raportare în faţa organismelor europene. ANRE şi Ministerul Energiei doresc să prezinte rezultatele investiţiilor făcute de prosumatori, multe din fonduri proprii, ca realizări ale statului român.

În loc să facă investiţii serioase în infrastructură, ANRE şi Ministerul Energiei doresc să acopere lipsa de realizări prin această contorizare, chiar dacă asta înseamnă să plătim 100 milioane de euro pentru nimic”, se arăta în comunicatul citat de Agerpres.

APCE a solicitat eliminarea obligativităţii instalării celui de-al doilea contor pentru prosumatori şi interpretarea „corectă şi nepărtinitoare a legislaţiei europene aflată în vigoare”.