De ce n-are ursul coadă

O armă veche de când lumea. Propaganda, ma­­ni­­pularea și „spălarea creierului“ sunt, practic, co­­extensive în timp și spațiu cu omenirea. Biblia zice că șarpele le-a „făcut-o“ primilor oameni cu ajutorul dezinformării. În orice caz, încă din antichitate, „jucătorii“ politici s-au folosit – adese­­ori cu mult succes – de metodele războiului in­­forma­­țio­­nal: în texte oficiale și producții literare, deo­­potri­­vă, se „albeau“ ori se distrugeau repu­­tații, se justificau ori se înfierau cuvinte, fapte și pretenții la putere și bogăție. Inscripțiile regilor asirieni, edic­­tele împăraților romani, chiar și cla­­sica proză a lui Cezar – toate ne de­­monstrează că PR-ul și propaganda politică au început cu mii de ani în urmă.

Minunata lume nouă“. În mod logic, orice nouă metodă de răspândire în masă a infor­­ma­­ției reprezintă, concomitent, o mină de aur pentru propagandiști: potențialul benefic al noilor instrumente are ca revers potențialul, de semn opus, al abuzului. Epoca modernă a venit la început cu tiparul, apoi cu presa, apoi cu învăță­­mân­­tul universal. Acesta din urmă, mai cu sea­­mă, a servit cu docilitate statul, care, pe lângă educația școla­­ră cu incontestabilele ei beneficii, a promovat adeseori prin el minciuna, mergând de la miturile istorice până la întregi sisteme ideologice mon­­stru­­­­oase. Experiența îndoctri­­nării din statele tota­­li­­tare ale secolului XX este, cred, suficient de grăitoare în acest sens – să ne amintim de școlile naziste sau de cele sovietice, în care copiii erau încurajați să-și denunțe pă­­rinții, să-i urască din toată ființa lor pe „dușma­­nii poporului“ și să-și dea viața cu bucurie pentru „iubitul conducător“; în țări cum ar fi Coreea de Nord sau Rusia, tradiția continuă, în forme extreme sau atenuate, până astăzi.

Școala a fost, în plus, un aliat de neprețuit al „statului național“ în lupta pentru asimilarea mi­­no­­ritarilor (aici, exemplele abundă și „stră­­lu­­ci­­tul“ exemplu vest-european al democrației fran­­ceze postrevoluționare are rivali serioși în istoria unora dintre vecinii noștri de prin Balcani…). Nici românii n-au scăpat de mitologizarea istoriei prin școală, fapt reflectat de autoironicul năduf al bancului: „Toți oamenii se trag din Adam și Eva, numai românii – din Decebal și Traian“.

După câteva secole de presă – bun instrument de difuzare a informației, dar redutabilă și ca instru­­ment de propagandă, deși limitată ca posi­­­­bi­­lități –, secolul XX vine în domeniul „spălării creierului“ cu radioul, dar mai ales cu capitala in­­ven­­ție care se numește „televizor“. Ajutate de imensa forță de penetrare a vizualului, ideile pro­­clamate ori sugerate prin intermediul acestuia au făcut și fac ravagii în rândul maselor lipsite de surse informaționale alternative.

La noi (și la alții) televizorul domină, deo­­cam­­dată, clar orizontul informațional al majorității și mai ales al gene­­rației care, după ce a înghițit în perioada sa for­­mativă toate „toxinele“ parti­­dului unic și ideologiei comuniste în forma na­­țională specifică, a ră­­mas cu o vulnerabilitate aparte în fața dezinfor­­mării. Iar, în com­­binație cu „complexul fatal“ pe care această credulitate îl for­­mează alături de inerție, de lipsa de iniția­­tivă și de așteptarea „pi­­cării perei mălă­­iețe“ de pe ramura statului-tătic, somnul rațiunii otră­­vite și atrofiate chiar naște monștri, pe care trebuie să-i suporte ulterior minoritatea mai lucidă.

Internetul a schimbat întrucâtva echilibrul for­­țe­­lor, oferind multiple perspective și analize ale ideilor și evenimentelor. Utilizatorul lui trebuie să aibă însă formată deprinderea de a-l folosi nu numai ca sursă de diver­­tisment, ci și ca sursă de informație. Apoi, infor­­ma­­ția pe care o oferă el trebuie tratată, la fel ca oricare alta, cu discernământ, iar dis­­cer­­nă­­mân­­tul de unde-l iei? Căci comportamentul uman tinde a fi de­­terminat mai mult de emoții și dorințe – lucru pe care se și bazează manipularea – decât de ju­­decată și polaritatea plăcut/neplăcut îl influ­­en­țează în mai mare măsură decât criteriile obiective.

Prioritatea uitată. Pentru a avea un viitor ca țară, cred că ne trebuie o clasă de mijloc care să se ridice, ca interese și capacități, peste nivelul „planctonului de birou“ – și din acest punct de vedere comitem o omisiune esențială. Facem tot posibilul ca odraslele noastre să învețe limbi străine, să facă sport, muzică și așa mai departe, uitând însă adeseori că toate aceste cunoștințe și deprinderi de mare utilitate se depreciază considerabil în lipsa indispensabilei deprinderi a gândirii critice, în lipsa principiilor corecte de colectare, filtrare și analiză a informației care acum ne bom­­bardează din toate părțile. Dar, pen­tru a-i învăța să nu se lase manipulați, să judece lucid și să ia decizii informate, ar trebui să fim capabili noi înșine de acest lucru…

Sapienti sat.

După o scurtă carieră de medic, a devenit redactorul-șef al editurii Sophia. Este, de asemenea, traducător din greacă veche, rusă și slavonă.