De ce eşuează companiile

„De ce eșuează companiile?“ este o întrebare esen­țială pentru antreprenori, acționari, creditori și, în­drăznesc să spun, chiar și pentru angajați. Economistul Iancu Guda a folosit această întrebare în titlul cărții sale, apărută la Editura Publica, și, mai mult, a venit și cu o adăugare extrem de practică: „10 gre­șeli și 100 de soluții“.

Mai întâi de toate, Iancu Guda este unul dintre cei mai interesanți economiști români ai momentului. Cu experiență într-o societate de management al riscului, președinte al Asociației Analiștilor Financiar- Bancari, Iancu Guda face, în același timp, o analiză teoretică și practică. Un atribut destul de rar între economiștii români, analiști, cei mai mulți dintre ei teoreticieni. De altfel, Iancu Guda nu se sfiește să anunțe că „De ce eșuează companiile?“ este un produs construit pe baza întâlnirii a 1.000 de antrepre­nori și a analizei situațiilor financiare a 100.000 de companii intrate în insolvență. Ceea ce înseamnă un portofoliu de experiență cu adevărat impresionant.

Cartea lui Guda este un „melanj“ interesant de limbaj accesibil publicului interesat de economie cu studii de caz și explicații extrem de tehnice, dedicate specialiștilor. Ca element de culoare, trebuie să mai spunem că fiecare capitol este însoțit de un desen-caricatură, în care aceleași două personaje, Ion și Maria, își încearcă șansa în deschiderea de mici afaceri rurale, fiecare caricatură având, bine­înțeles, o morală economică.

Probleme și soluții. Cartea nu se limitează doar la ana­li­za factorilor care duc la eșuarea unei companii, ci oferă atât semnale de alarmă care avertizează asupra situației financiare reale a companiei, cât și un set de soluții pentru fiecare problemă. „De ce eșu­­ează companiile?“ are trei seturi de analiză: situ­a­ția generală a mediului de afaceri, cauzele eșecului și soluțiile care pot împiedica prăbușirea firmei.

Să plecăm de la evoluția generală a mediului de afaceri românesc: polarizarea „binelui“ și dispersia „răului“, adică primele 10% din companii dețin 75% din veniturile din economie și 81% din numerar; 40% din firme au pierderi. Mediul de afaceri este încă într-un stadiu embrionar: 50% din companiile active în prezent au fost înființate după 2010 și doar 20% din companii au fost înființate înainte de 2000.

Gradul de îndatorare al firmelor crește cu cât se distribuie mai agresiv dividendele; termenele de plată sunt tot mai lungi (recuperarea creanțelor a crescut de la 60 de zile, înainte de criză, la o sută de zile, în 2016).

Insolvența a devenit „sport național“, în sensul că tot mai multe companii au profitat de legislația favo­rabilă debitorului și au intrat în insolvență, pentru a amâna plata datoriilor; eșecul startup-urilor – doar două companii din o mie de firme nou-înființate cu capital autohton mai sunt active după cinci ani și au venituri de peste un milion de euro.

Decalogul lui Guda. Autorul indică zece greșeli din cauza cărora eșuează companiile și ajung în in­solvență. În acest punct, lim­bajul devine ceva mai tehnic, dar „traduse“, ero­rile sunt următoarele: șapte din zece companii care au intrat în insolvență au avut, la un moment dat, bani, pe care i-au risipit. De exemplu, 60% din companii au achiziționat active, adică tere­nuri, mașini sau utilaje înainte de a intra în insol­vență. Faptul că firmele au avut mai mulți bani (uneori, prin amâ­narea plăților către furnizori, creditori sau buget) a dus și la creșterea accelerată, ne­con­­trolată, a cheltuielilor, ceea ce a generat difi­cul­tăți financiare. Iancu Guda dă un exemplu interesant în carte și anume: patru din zece companii au cum­pă­rat, în perioada premergătoare intrării în in­sol­vență, un automobil de lux prin leasing, cu o valoare de achiziție cuprinsă între 50.000 de euro și 100.000 de euro. Iar soluția evitării insolvenței, în acest caz, este ca antreprenorii să se concentreze pe achiziții care țin de activitatea de bază și care să poată ge­ne­ra venituri suplimentare.

Companiile insolvente au fost vulnerabile la stres, în sensul că 75% din firme aveau o problemă de li­chi­ditate. Aveau profit, dar nu aveau bani, lichidități. Alte companii (25%) nu au reușit să reziste la șocuri de tipul pierderea clienților sau neîncasarea unor facturi de la furnizori. Explicația lui Iancu Guda este aceea că managerii acestor firme nu au crezut că li se poate întâmpla. Doar că s-a întâmplat. Jumătate dintre companiile insolvente au realizat investiții semnificative cu trei ani înainte de momentul intrării în insolvență. În ciuda acestui lucru, trei sferturi dintre firme au înregistrat venituri sau profituri în scă­dere, ceea ce arată că investițiile nu au fost bine gândite. O treime dintre acționarii/ asociații firmelor au distribuit dividende înainte de momentul înce­tării activității.

În fine, companiile sunt influențate de ciclurile eco­­nomice, de politica fiscală, de cea monetară sau de stabilitatea legislativă. Cele o sută de soluții la ero­­rile pe care le face un manager sau un antreprenor le puteți găsi în cartea lui Iancu Guda. „De ce eșu­ează companiile?“ este o carte-manual care are am­biția de a analiza și de a oferi soluții, în același timp. O carte care ar trebui citită de managerii care do­resc ca firmele pe care le conduc să rămână în piață.

Constantin Rudnițchi, realizator de emisiuni la Radio RFI România și la televiziunea Profit.ro. De asemenea, a fost redactor-șef adjunct al revistei economice Capital.