Investiții de peste 100 de milioane de euro vor schimba la față mai multe clădiri vechi din București

Andreea Neferu 13/07/2018 | 12:29 Companii
Investiții de peste 100 de milioane de euro vor schimba la față mai multe clădiri vechi din București

 

Toate-s vechi și nouă toate. Mai ales când la mijloc este vorba de investiții de milioane de euro ce pot schimba la față un oraș.

Acest articol a apărut în numărul 44 (9 – 22 iulie) al revistei NewMoney

Pe o piață imobiliară bucureșteană în care cuvântul de ordine este „efer­ves­cență“ și în care șantierele de birouri, apartamente sau hoteluri se întâlnesc la mai tot pasul, nici clădirile de altă­dată nu au fost trecute cu vederea de marii dezvoltatori imobiliari aflați în căutare de noi oportunități.

De altfel, investiții ce depășesc lejer o sută de milioane de euro sunt planificate în următoarea perioadă în pro­iecte care integrează sau se bazează exclusiv pe re­condiționarea unor clădiri vechi din București, po­trivit compa­niei de consul­tanță imo­biliară JLL România.

„Clădirile vechi nu mai sunt folosite de ambasade, așa cum era acum câțiva ani, ci sunt reconvertite în hoteluri sau integrate în proiecte mai ample, în special de birouri. Segmentul se dezvoltă în special datorită locațiilor centrale ale acestor proprietăți, dar și datorită do­rin­ței dezvoltatorilor de a face pro­iecte mai interesante din punct de vedere arhitectural, cu mai multă perso­na­litate, decât simple dreptunghiuri de sticlă“, spune Mariana Stamate, head of pro­perty management în cadrul JLL România.

Retrospectiv privind, această ten­din­ță imobiliară a început în urmă cu aproximativ un deceniu, când în Bu­cu­rești prindeau contur – timid, ce e drept – primele proiecte prin care imobile peste care deja se făcea simțită trecerea timpului urmau să fie readuse la viață și repuse în circuitul comercial.

Un astfel de exemplu este proiectul de birouri Metropolis Center, de pe Bulevar­dul Iancu de Hunedoara, care a fost cons­truit de către grupul austriac Soravia pe fosta structură a editurii și tipografiei Cartea Românească. În 2016, la șapte ani după ce birourile aflate în apropierea Pieței Victoriei fuseseră finali­zate, austriecii au decis să le vândă către fondul de investiții PPF Real Estate, într-o tran­zacție de circa 50 de mi­lioane de euro. Au mai urmat câteva pro­iecte similare, prin care clădiri vechi au fost renovate, printre care și imobilul office Magheru One al austriecilor de la S+B Gruppe, respectiv birourile Bră­tianu Business Center ale com­paniei imobiliare Global Vision.

Investiții istorice. În ultimii doi-trei ani însă, tot mai mulți dezvoltatori imobiliari au pus ochii pe clădiri vechi – fie ele istorice sau nu. Iar dincolo de efer­ves­cența din ultima peri­oadă a pieței locale, care îi încura­jează pe investitori să își plaseze din ce în ce mai mulți bani în real estate, o ex­pli­cație a ape­titului în creștere pentru astfel de pro­iecte o re­pre­zintă oferta tot mai limitată de tere­nuri aflate în locații foarte bune pe care se pot ridica clădiri cu destinație comer­cială.

Un recent exemplu în acest sens vine de la unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari de pe piața locală, NEPI Rockcastle, care a inaugurat anul trecut în zona Pieței Victoriei un proiect de birouri care gravitează în jurul Vilei Oromolu, ridicată în 1927 pentru Mihai Oromolu, unul dintre foștii guvernatori ai Băncii Na­ționale. Aflat chiar vizavi de Guvern, complexul de birouri Aviatorilor 8 a presupus nu doar construcția unei clădiri noi, ci și restaurarea casei interbelice, care a fost transformată într-un hub destinat industriilor și comunităților creative.

Un alt dezvoltator care a decis să-și in­vestească banii în clădiri mai vechi din București este Hagag Development Europe, controlat de frații de origine isra­eliană Yitzhak și Ido Hagag. Compania a cumpărat anul acesta două clădiri pe Calea Victoriei (printre care și fostul sediu Petrom din centrul Capitalei), pe care vrea să le renoveze. „Astfel de clă­diri amplasate în zone centrale și ultracentrale pot fi o investiție excelentă pentru orice dezvoltator (…). Progresul și modernizarea nu înseamnă doar dezvoltarea proiectelor construite de la piatra de temelie, ci și conservarea și reabi­litarea unor imobile sau clădiri care fac parte din patrimoniul cultural al unei națiuni“, spune Cristina Ghiță, sales ma­nager în cadrul Hagag Development Europe.

Cele două clădiri preluate de dezvoltator se vor transforma într-un proiect de birouri, respectiv unul rezidențial de lux. Chiar dacă nu oferă informații privind suma pe care o va alo­ca acestui proiect, compania a anunțat anterior că renovarea și consolidarea celor două clădiri vor dubla investiția în achiziția lor.

Și dacă într-o primă fază israelienii s-au orientat doar către București, pe vii­tor și alte orașe ar putea fi ținta investi­țiilor imo­biliare ale fraților Hagag, care au anun­țat în primăvara acestui an că vor să strângă 15 milioane de euro pe bursa din Tel Aviv, pentru finanțarea proiectelor de real estate din România. „Ne vom concentra pe achiziția de clă­diri cu personalitate și terenuri amplasate în zonele de lux ale Bucureștiului. Actualmente, toate proiec­tele noastre vor fi dezvoltate în Capitală, dar nu excludem achiziția de clădiri sau te­renuri în alte orașe din România“, mai spune Cristina Ghiță.

FABRICI VECHI, NOI CONSTRUCȚII. Însă nu doar clădirile vechi care au găz­duit anterior birouri sau spații de locuit au atras atenția investitorilor imobiliari care vor să aibă în portofoliu proiecte care să aibă ca element central „patina timpului“.

Un exemplu este compania lituaniană Hanner, care a cumpărat în urmă cu câ­ți­va ani terenul fostei fabrici de bere Grivița din zona de centru-vest a Capitalei, pe care o va transforma într-un pro­iect mixt cu birouri și apartamente ce va purta – de­loc surprinzător – numele de Fosta Fabrică. Trei clădiri vechi vor fi renovate și readuse la viață de către Hanner, în urma unor investiții de circa 30 de mili­oane de euro, ce se vor finaliza cel mai probabil în 2020.

Tot în același an, și proiectul imobiliar multifuncțional One Floreasca City, pe care dezvoltatorul One United Properties îl construiește alături de francezii de la Auchan pe terenul fostei fabrici Automa­tica din București, ar urma să fie gata. One Floreasca City, investiție de o sută de milioane de euro, va include fosta hală Ford, ce va fi restaurată și modernizată, transformându-se într-un spațiu de retail ce va fi operat de Auchan și va avea expuse modele de epocă ale mărcii, unele chiar produse în perioada interbelică la București. Totodată, în cadrul proiectului vor fi construite o clădire de birouri, precum și trei blocuri cu apartamente de lux.

Pe harta investițiilor imobiliare cu multe zerouri în coadă au început să intre inclusiv hotelurile vechi. După un 2012 în care cunoscutul hotel Cișmigiu din centrul Capitalei renăștea din propria cenușă în urma investițiilor de re­con­diționare realizate de grupul spaniol Hercesa, alte unități de cazare ce poartă amprenta timpului trec acum prin trans­formări simi­lare. Mai mulți investitori lituanieni au deschis la începutul acestui an un hotel Hilton Garden Inn chiar în centrul vechi al Bucureș­tiului, într-o clă­dire monument-istoric, în timp ce Grand Hotel du Boulevard, controlat de Niro Investment Group și aflat într-o clădire cons­­truită la mijlocul seco­lului al XIX-lea, va fi renovat și se va redeschide la fina­lul lui 2019, sub sigla lan­țului inter­național Corinthia.

POTENȚIALUL DIN STATISTICI. În București, dar și în alte orașe din țară există o serie de case mai vechi care, odată renovate, ar schimba imaginea urbană și din punct de vedere arhitectural. În Capitală, de exemplu, nu de pu­ține ori s-a discutat situația Centrului Vechi, unde, deși aleile pietonale au fost reabili­tate, în continuare există case care nu sunt consolidate și renovate.

Un studiu al companiei de consultanță imobiliară Esop, publicat în urmă cu doi ani, arăta că în București sunt puțin peste 2.000 de clădiri aflate pe lista mo­nu­men­telor istorice, ce în­su­mează peste 926.000 de metri pătrați, suprafață din care circa o treime era deja renovată sau în curs de renovare, cu potențial comercial.

Dar are sens modernizarea unei clădiri mai vechi comparativ cu dezvoltarea uneia noi, mai ales că, de multe ori, costul de renovare poate ajunge și la 70% din va­­loarea de achiziție a acesteia, potrivit datelor JLL România? „Pur și simplu, depinde. Este necesar să se facă analiza cul­turală, estetică și de cost. (…) Unul dintre avantajele pe care îl reprezintă renovarea unei clădiri istorice este faptul că majoritatea sunt amplasate în zone centrale și ultracentrale, adică în locații care pot atrage ușor chiriași“, explică Mariana Stamate de la JLL România.

Totodată, fiind vorba de clădiri de dimen­siuni relativ reduse, acestea pot fi închiriate de cele mai multe ori doar unui chi­riaș sau, oricum, unui număr redus de chiriași, ceea ce pentru proprie­tar se traduce prin­tr-o gestiune mai simplă a re­la­ției cu cei care ocupă res­pectivul imobil. Și, de ce nu, printr-un profit pe mă­sura investi­țiilor „înghițite“ de readucerea la viață a clădirilor trecute. Dar nu și uitate.

 


FOTO: Laszlo Raduly / NewMoney

A debutat în presa scrisă în urmă cu opt ani. În 2013, a absolvit cursurile programului de pregătire intensivă în jurnalism „Economic and Political Reporting from Southeast Europe”, organizat la Londra și la Berlin de agenția de presă Reuters, iar în 2015 a participat la cursurile școlii de vară Online and Multimedia Journalism, organizată de Deutsche Journalistenschule la Munchen. În 2013, a câștigat premiul „Florin Petria” pentru jurnalism economic, iar în 2015 a fost unul dintre laureații concursului Tânărul Jurnalist al Anului, secțiunea Economie. Anterior, Andreea a lucrat la Ziarul Financiar. În prezent, la NewMoney, Andreea acoperă din punct de vedere editorial domeniile construcții și imobiliare.