Gaz plus hidrogen: formula primei centrale electrice de cogenerare din Romania

Mihai Nicuț 08/06/2021 | 10:11 Energie
Gaz plus hidrogen: formula primei centrale electrice de cogenerare din Romania

Pe platforma rafinăriei Petromidia a început construcția primei centrale electrice de cogenerare din România care va fo­losi un amestec de gaz cu hidrogen, adică mixul pe care se bazează sistemul energetic românesc pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon.

După câțiva ani de pregătiri, Fondul de In­vestiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), o entitate controlată de grupul Rompetrol (KMG International) cu participație mino­ritară a statului român, începe construcția centralei electrice în cogenerare de la Mi­dia, pe platforma rafinăriei Petromidia, cea mai mare din România.

Premieră tehnologică

Noua cen­trală, cu o putere instalată de 80 de me­ga­wați, costă 148 de milioane de dolari, inves­tiție suportată de FIEKR, și este importantă atât pentru rafinărie, cât și pentru sistemul energetic, nu neapărat prin mărime sau aport, cât pentru faptul că este o premieră din punct de vedere tehnologic.

Noua unitate de producere combinată de energie electrică și termică va funcționa cu gaz drept combustibil principal, mixul de re­surse necesare fiind asigurat în proporție de 25% din procesele tehnologice ale rafină­riei și 75% din rețeaua națională.

Premiera constă exact în asta: 25% din gazul care va fi ars pentru producția de electricitate și abur nu este gaz natural pur, ci gaz rezultat din procesele din rafinărie. Iar gazul din rafinărie conține și hidrogen, în proporție de 10-20%.

Așadar, centrala de la Midia este primul proiect românesc de generare de energie electrică demarat care folosește și hidrogen, e adevărat, într-o proporție mică. Un lucru foarte important pentru România, care trebuie să-și reducă emisiile de dioxid de carbon ale sectorului energetic și care mizează inclusiv pe acest amestec de gaz cu hidrogen (e adevărat, cel rezultat din ra­finărie nu este hidrogen verde) pentru a face tranziția energetică.

Și nu este tot. În proiectul de la Midia este cuprins, pe viitor, și un parc fotovoltaic, de 50 de megawați, care va fi folosit inclusiv pentru producția de hidrogen verde, utilizând energia regenerabilă în electroliză. Investiția este una de tip brownfield și va fi dezvoltată pe amplasamentul vechii Uzine Termoelectrice Midia, de lângă rafinărie, integrând unele active ale sale și tot personalul.

Contractor din Turcia

Firma Çalık Enerji, din Turcia, este contractorul general al proiectului (engineering, procurement and construction – EPC), aleasă în urma unui amplu proces de evaluare și selecție.

Firma a derulat 20 de contracte de tip EPC în mai multe zone ale lumii, construind centrale de diverse tipuri cu o capacitate instalată totală de aproape 7.500 de mega­wați. În plus, în Turcia, compania operează unități de producție de energie electrică, dar este și distribuitor de gaze și de electricitate.

Abur și apă caldă

Prin configurația tehnică – două turbine Siemens de înaltă eficiență și performanță și două cazane re­cuperatoare de căldură –, noua centrală va genera aproximativ 80 de megawați de energie electrică, din care circa 60-70 de me­ga­wați vor merge pentru acoperirea integrală a necesarului de energie electrică al platformei Petromidia. Diferența va fi vân­dută pe piață.

Pe partea termică, noua centrală va produce abur tehnologic de până la 180 de tone/oră, plus necesarul de apă caldă pentru sistemul de încălzire al orașului Năvo­dari – până la 20 MWt/oră.

În același timp, centrala va permite o reducere semnificativă a prețului energiei electrice livrate către platforma Petromi­dia, prin eliminarea unei părți din tarifele de rețea (nu se mai plătesc tarife de transport și distribuție) și a prețului energiei termice livrate către orașul Năvodari. De asemenea, va conduce la o reducere a emi­siilor de dioxid de carbon de 290.000 de tone pe an.

Proiectul va genera anual circa 11 mili­oane de dolari impozite plătite către bu­getul de stat. Se estimează că noua cen­trală va fi operațională în iulie 2023.

„Startul construcției noii centrale recon­firmă angajamentele KMG International de a fi, în continuare, un investitor strategic în România, de a susține sectorul energetic și economia națională, dar și un furnizor important de produse petroliere în regiune. Noua centrală va contribui la dezvoltarea activităților de rafinare prin îmbunătățirea costurilor de procesare, prin reducerea impactului și a amprentei de dioxid de carbon a platformei industriale și prin crearea premiselor necesare pentru noi investiții“, a declarat Beimbet Shayakhmetov, directorul general al KMG International, la evenimentul de debut al construcției.

„Este un pas important în consolidarea și dezvoltarea sectorului energetic din Ro­mânia, începem construcția unei noi capa­cități de producție la cele mai înalte standarde tehnologice, de eficiență energetică și de protecție a mediului. Aceasta susține reducerea importurilor și creșterea exporturilor de energie în regiune, dar ajută și la consolidarea producției și distribuției de energie electrică în regiunea Dobrogea. În același timp, va putea folosi și transforma gazul natural extras din Marea Neagră în produse finite, cu valoare ridicată și expor­tabile: surplus energie, producție car­bu­ranți și alte produse petroliere“, a spus și Virgil Popescu, ministrul energiei, prezent la eveniment.

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român a fost înființat în octombrie 2018 de către Grupul Rompetrol (KMG Internatio­nal) și Societatea de Administrare a Parti­cipațiilor în Energie – entitate a statului ro­mân –, obiectivul principal și strategic al acestuia fiind dezvoltarea de proiecte energetice în România.

Ce mai țintește FIEKR

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR) a rezultat ca urmare a unui memorandum între KMG, acționarul majoritar al grupului Rompetrol, și statul român, pentru stingerea datoriilor istorice ale rafinăriei Petromidia către statul român.

  • 84 DE BENZINĂRII. Pe lângă dezvol­tarea centralei electrice în cogenerare de la Midia, un alt proiect al FIEKR vizează dezvoltarea unei rețele de 84 de benzinării în România, care vor comercializa exclusiv carburanții auto produși de rafinăria Petromidia Năvo­dari, o investiție cu o valoare totală de 120 de milioane de dolari. În prezent, rețeaua administrată prin FIEKR se ri­dică la 30 de benzinării, dintre care 10 au fost finalizate și deschise în cursul anului trecut.
  • INSTALAȚIE DE DEPARAFINARE. Un alt proiect, aprobat în 2020, este con­strucția unei instalații de deparafinare, care va permite rafinăriei Petromidia îmbunătățirea procesului de ob­ți­nere a carburanților diesel în perioada iernii și o creștere a producției de combustibil special pentru aviație.
  • CONVERSIE. Tot anul trecut, a fost aprobată conversia instalației de polietilene de înaltă densitate (HDPE) într-o instalație de polipropilenă (PP), ceea ce va conduce la creșterea cu 30% a pro­ducției de polimeri.
  • TOTAL. În prezent, nivelul total al in­vestițiilor fondului pentru proiectele energetice aprobate se ridică la 311 milioane de dolari.