Ce avantaje și dezavantaje au investițiile pe bursă în companiile digitale

Constantin Rudnițchi 21/06/2023 | 10:26 Financiar
Ce avantaje și dezavantaje au investițiile pe bursă în companiile digitale

Când întreaga societate vorbește despre inteligența artificială și despre com­paniile digitale este limpede că nici bursele nu pot sta imune în fața su­biectului. De aceea, investitorii sunt sensibili nu doar la datele financiare ale companiilor digitale, ci și la noută­țile anunțate de reprezentanții companiilor privind noile produse și la viziunea pe care o definesc aceștia.

În atenția investitorilor sunt deja furnizorii de cloud, precum clasicele companii Apple, Microsoft sau Amazon. În cazul cor­porației Alphabet (Google), analiștii de piață au scos în evidență o serie de riscuri.

De asemenea, companiile producă­toare de semiconductori sunt și ele incluse în ceea ce se numește „noua economie“ și, totodată, sunt o țintă pentru investitorii pe piața de capital.

Un caz aparte este Intel, care, deocam­dată, se află sub nivelul altor companii din domeniu în ceea ce privește valoarea bursieră. De altfel, cazul Intel atrage aten­ția că nu toate companiile pot fi câș­ti­gătoare la burse și că, la fel ca în alte ocazii, vor fi și învingători, și învinși în rândul investitorilor pe piețele de capital.

Cazul Intel este relevant pentru felul în care investitorii reacționează la informă­rile companiilor listate. În vara anului 2020, Intel a anunțat că întârzie punerea în producție a unor cipuri de ultimă ge­ne­rație și că va subcontracta o parte a producției către compania parte­neră taiwaneză TMSC. Doar că rivala AMD producea deja tipul de semiconductor per­formant pentru care Intel a amânat pro­duc­ția, ceea ce a dus la o pierdere a încrederii investitorilor. Rezultatul a fost că va­loarea de piață a companiei Intel a scăzut în câteva zile cu 40 de miliarde de dolari pe bursa americană. De altfel, în ultimii doi ani, prețul acțiunilor Intel a scăzut constant.

Apple, recordul ultimelor 17 luni

Un exemplu la celălalt pol este oferit chiar de Apple. La începutul acestei luni, prețul acțiunilor a atins un vârf al ultimelor 17 luni (deloc de neglijat) chiar înainte de o con­ferință dedicată companiilor care dez­voltă aplicații software. Investitorii aștep­tau ca Apple să anunțe lansarea unei căști cu o aplicație din domeniul realității virtuale. Investitorii au considerat că Apple devine interesată de noua piață legată de realitatea augmentată și au reacționat. Astfel, la începutul acestei luni, prețul acțiu­ni­lor a urcat la 184,15 dolari, ceea ce înseam­nă o creștere extraordinară, cu 40%, anul acesta, mult peste creșterea indicelui S&P 500, care avea la începutul lunii iunie o ma­jorare cu 11,5%, deloc de neglijat, dar cu un procentaj mult mai mic decât cel al ac­țiu­nilor Apple.

Chiar dacă Apple nu a mai ajuns deo­cam­dată la capitalizarea de 3.000 de miliarde de dolari, pe care a atins-o deja, recordul ultimelor 17 luni nu este de neglijat. Creșterea de la începutul acestei luni arată că investitorii privesc în perspectivă, iar ideea că Apple va investi în lansarea de produse de realitate virtuală îi face să își plaseze banii în acțiunile acestei companii.

De altfel, o „regulă de aur“ pe care ar tre­­bui să o știe orice investitor în piața de capital este că achiziția acțiunilor se face pentru performanțele viitoare ale compa­niei și nu pentru cele trecute. De aceea, con­tractele noi, inovațiile, orientarea spre un domeniu de vârf sunt tot atâtea argumente pentru un investitor pentru a lua de­cizia de a cumpăra acțiuni la o firmă sau alta.

Desigur, și rezultatele financiare anun­țate de firme mișcă piața. Dar, pentru investitori, cele mai importante informații pe care își pot baza decizia sunt cele care privesc viitorul firmei. Iar din acest punct de vedere, riscurile și necunoscutele cresc.

Nvidia, pe val

O poveste asemănătoare cu Apple este cea a altei corporații americane, Nvidia. La sfârșitul lunii mai, Nvidia a făcut un salt neverosimil, de 30%. Care este explicația? La un eveniment de tehno­logie organizat în Taiwan, Jen­sen Huang, fondatorul și managerul compa­niei, a sus­ținut o prezentare, prima după patru ani, în care a vorbit nu doar despre viziunea companiei, ci și despre produsele pe care le pregătește firma.

Era vorba despre o platformă de supercomputer cu inteligență artificială de care sunt interesate deja marile firme care au dezvoltat serviciile de cloud. În fața a câ­teva mii de oameni, la conferința din Taiwan, Jensen Huang a anunțat o serie de pro­duse și parteneriate noi. Cum sunt, de exemplu, o colaborare cu o mare agenție de publicitate internațională pentru dezvoltarea de conținut pentru publicitate di­gi­tală. Nvidia a creat o așa-numită platformă pentru roboți, cipuri și senzori, care poate fi achiziționată de companiile care își propun să construiască astfel de produse informatice.

De asemenea, Nvidia și Soft Bank au încheiat o colaborare prin care vor introduce un supercip în centrele de date distri­buite de Soft Bank în Japonia. Reacția bur­sei a fost rapidă: prețul acțiunilor și, im­pli­cit, valoarea companiei au crescut.

Firmele de inteligență artificială din lume (inclusiv din China) urmăresc cu mare atenție produsele prezentate de Nvidia. Anul trecut, Statele Unite ale Americii au restricționat vânzările de unități de proce­sare grafică spre China. Piața chineză ră­mâne importantă pentru grupul Nvidia. Evoluția viitoare a prețului acțiunilor și deci încrederea investitorilor depind inclusiv de nivelul contractelor pe care compania le are, inclusiv cu firme chineze care dez­voltă aplicații de inteligență artificială.

Mai mult, produsele dezvoltate de Nvidia vor juca un rol important în ceea ce se nu­mește inteligența artificială generativă. Au fost suficiente motive pentru care investitorii s-au înghesuit să cumpere acțiuni Nvidia. Deocamdată, compania a intrat în clubul select al firmelor care au atins va­loa­rea de cel puțin 1.000 de miliarde de do­lari. În „club“ se mai află Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, adică Google, și compania saudită Aramco, din domeniul pe­trolier.

Puteți găsi pe site-urile de specialitate o diversitate de companii considerate că pro­duc aplicații legate de inteligența artificială și care implicit pot fi interesante pentru in­vestiții. Nu îndrăznim să facem recoman­dări de investiții. Dar companiile care pot avea viitor în ceea ce privește inteligența artificială plus cea așa-numită generativă se pot împărți în mai multe categorii.

Investiții în ETF-uri

O variantă mai si­gură decât investiția în acțiuni ale unor companii este cea a cumpărării de ETF (fond de investiții tranzacționat la bursă). ETF-urile cele mai cunoscute pentru inves­tițiile în companii tehnologice sunt: Global X Robotics & Artificial Intelligence, ROBO Global Robotics and Automation, iShares Robotics and Artificial Intelligence și First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics.

Apoi, investițiile clasice în FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) sau MAAMA (Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet); investiții în companii pro­du­cătoare de semiconductori sau in­ves­tiții în companii fintech (finanțe și teh­nologie).

Inteligența artificială reflectă pe burse dezvoltările din societate. Dar temele de reflecție legate de rolul și viteza de dezvol­tare a inteligenței artificiale generative pot influența evoluțiile pe piețe ale companii­lor de tehnologie. Fără îndoială, nu vor exista doar creșteri de prețuri ale acțiuni­lor companiilor din sectorul de inteligență artificială. Vor fi scăderi conjuncturale sau de durată. De aceea, entuziasmul investito­rilor trebuie să fie, ca și în alte cazuri, temperat și, pe cât posibil, calculat.

Strategii pentru investitorii atenți la risc

Adeseori, micii investitori pe burse se întreabă care este strategia pe care o pot adopta pentru a avea un câștig rezo­nabil. Mai mult, investitorii care nu doresc să își asume riscuri mari caută soluții pentru a-și plasa banii. Sunt mai multe stra­tegii care pot fi urmate.

  • PORTOFOLIUL LUI BUFFETT. Una dintre strategii este de a urmări portofoliile investitorilor precauți, dintre care cel mai cunoscut este Warren Buffett.
  • COMPANII DIN INDICII BURSIERI. O altă soluție este aceea de a alege companii aflate în componența indicilor bursieri cei mai im­portanți, precum Dow Jones, S&P 500, FTSE 100 sau, din Europa, Dax 40-ul german ori CAC-40 al Bursei de la Paris.
  • CREȘTERI MARI SAU REZONABILE. Iată câteva exemple de creșteri ale valorii câtorva acțiuni, după 1 martie 2009: Meta – 307%, Amazon – 877%, Apple – 578%, Google – 638%, Microsoft – 729%. În schimb, în aceeași perioadă, indicele bursier S&P 500 a crescut cu „doar“ 181%. Ceea ce arată, încă o dată, că strategia indicilor bursieri, fără să aducă randamente specta­cu­loase, oferă creșteri rezo­nabile pentru investitorii care sunt foarte atenți la asu­marea riscurilor.

Acest articol a apărut în numărul 166 al revistei NewMoney

FOTO: Getty

Constantin Rudnițchi, realizator de emisiuni la Radio RFI România și la televiziunea Profit.ro. De asemenea, a fost redactor-șef adjunct al revistei economice Capital.