Publi-interviu. Profil de manager: Vlad Florea

NewMoney 25/09/2020 | 10:25 Oameni
Publi-interviu. Profil de manager: Vlad Florea

Vlad Florea, Director Comercial Essilor România de peste șase ani, vorbește despre istoria, provocările prezente și perspectiva companiei în contextul pieței locale de optică.

NewMoney: Cum definiți rolul Essilor România în piața locală de optică?

Vlad Florea: Dacă ne gândim că, în prezent, piața de optică din România nu atinge nici 50% din potențialul maxim la care poate ajunge, vă pu­teți imagina cu ușu­rință că provocările din acest domeniu erau imense cu zece ani în urmă. Dorința de performanță a întregii echipe din România, integritatea, comunicarea trans­pa­rentă și vasta experiență a grupului din care facem parte au fost cele care au făcut dife­rența în ce privește succesul dez­vol­tării unei solide rețele naționale de parteneri și nu numai. Am reușit să schimbăm percepții, prin campanii ample de conștientizare a im­portanței vederii bune, ne-am implicat în îmbu­nă­tățirea serviciilor opticii medicale din România și am sprijinit comunitatea din care facem parte, ori de câte ori a fost nevoie.

– Care este perspectiva companiei pe care o conduceți și a pieței, în ansamblu?

– Viitorul pentru Essilor în­sea­m­nă îmbunătățirea perma­nentă a produ­selor noastre pentru corecție, pro­tec­ție și prevenire pentru sănătatea vi­zuală, indiferent de nevoi. Pentru a face față acestei provocări, departamentul comercial și inovația sunt le­gate inextricabil. În amonte, centrele noastre de inovare și tehnologie func­țio­nează în contact direct cu piețele noastre, iar în aval, cercetătorii cola­bo­rează cu echipe de marketing, co­mercial și cele de inginerie globală Essilor, pentru a pune rapid inovația la dispoziția consumatorilor. Purtă­torii de ochelari din România au acces în timp real la toate inovațiile Essilor, iar misiunea noastră, de a contribui la o viață mai bună, printr-o vedere mai bună, ne onorează și ne motivează să fim din ce în ce mai buni.

– Care este contribuția dumnea­voastră la dezvoltarea compa­niei?

– Atribuțiile mele au un spectru larg: de la dezvoltarea și implementarea strategiei comerciale, identificarea oportunităților co­merciale și evalua­rea riscurilor, cercetarea continuă a nevoilor pieței și revizuire, men­ți­ne­rea unei relații excelente cu clienții și crearea de noi parteneriate, identificarea noilor oportunități de piață, până la stabilirea prețurilor, atingerea obiectivelor de vânzare și în­deplinirea sau îmbunătățirea obiectivelor de bu­get, cost, vo­lum și efi­ciență.

– Care este citatul sau mottoul care vă definește cel mai bine?

– Mă regăsesc cel mai bine în spu­sele lui Charles Darwin: „Nu specia cea mai puternică sau cea mai in­te­li­gentă supraviețuiește, ci aceea care se adap­tează cel mai bine schim­bării“. Cred că acest citat repre­zintă însăși esența misiunii comerciale, aceea de a inova și adapta permanent, în func­ție de nevoile consumatorilor și par­tenerilor.

Carte de vizită

Vlad Florea lucrează la Essilor România de zece ani, în ultimii șase ani având funcția de Director

  • Comercial. Înainte să ocupe această funcție, el a fost Reprezentant Tehnic și de Vânzări și Manager de Vânzări.
  • Studii. Este absolvent al unui Exe­cutive MBA în cadrul ASEBUSS și al Facultății de Electronică, Teleco­mu­nicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnice din București. Deține 14 certificate și cursuri în vânzări, negocieri și administrarea afacerilor.
  • Compania. Essilor România, parte a grupului francez cu același nume, este lider în dezvoltarea, producția, distribuția și comercializarea lentilelor de ochelari.