Antreprenorul care, în plină pandemie, a avut venituri de 1,51 mil. euro din echipamente pentru protecția muncii

NewMoney 03/09/2021 | 11:53 Oameni
Antreprenorul care, în plină pandemie, a avut venituri de 1,51 mil. euro din echipamente pentru protecția muncii

După un prim an de pandemie în care businessul său cu echipamente pentru protecție și siguranță în muncă a crescut cu aproape nouă procente, antrepreno­rul Călin Petculescu începe un proiect de câteva sute de mii de euro.

Au trecut 15 ani de când Călin Petculescu a înființat compania PMC Marine Safety, pornind de la experiența pe care a acumulat-o mai mulți ani ca angajat în domeniul maritim. Primii pași au fost făcuți în zona de comercializare a echipamentelor navale de siguranță personală și salvare pe mare, pentru ca în ultimii ani să se diversifice și către alte categorii de produse.

În momentul de față, antreprenorul plă­nuiește câteva proiecte pentru dezvoltarea companiei, între care o nouă hală de depo­zitare, un showroom și un magazin online. În același timp, urmărește creșterea segmentului de export, un domeniu cu care a mai cochetat în trecut.

Un vis de umplut

„Începutul a fost dificil. Existau la vremea aceea (în 2006, n.r.) mulți manageri care spuneau că investițiile în echipamente de siguranță și protecție per­sonală nu sunt necesare deoarece «costă», ceea ce le diminuează profitul, fără vreo îmbunătățire a productivității. Munca noastră a fost, în primul rând, de educare a publicului-țintă“, își amintește Călin Pet­culescu.

Lucrând ca safety inspector la tancuri petroliere și terminale petroliere, dar și ca operator de remorcaj maritim, antrepreno­rul a decis în 2006 că „este o idee bună să investească în acest domeniu“.

Astfel a apărut PMC Marine Safety, la Constanța, într-un moment în care, spune el, „era un vid de legislație în materie de safety“, România nefiind încă în Uniunea Europeană. „Însă armatorii de nave aveau nevoie de foarte multe echipamente de siguranță și protecție personală din categoria premium, care lipseau în România. Am apărut în piață ca urmare a unei cereri din ce în ce mai mari pentru astfel de produse“, continuă Petculescu.

În prezent, printre produsele comerciali­zate de companie se află atât echipamente speciale pentru scufundare sau pentru lu­crul la înălțime, cât și produse din categoria detectoarelor portabile de gaze și altele, colaborând cu producători interna­ționali precum Bauer, Mitsubishi Heavy Industries, Kort Propulsion sau Fischer Panda. Per ansamblu, piața de echipamente de siguranță în muncă și protecție personală a crescut în ultimul deceniu cu aproximativ 50%, până la o valoare de 120 de milioane de euro, potrivit informațiilor din domeniu.

Din datele publicate pe site-ul Ministerului Muncii, cu referire la perioada de dina­inte de pandemie, reiese că 24,2% dintre an­gajați considerau la momentul acela că le sunt amenințate securitatea și sănătatea din cauza muncii prestate, iar 25% erau de părere că activitatea lor profesională are un efect negativ asupra sănătății din cauză că echipamentele de protecție nu sunt adec­vate.

La nivelul Uniunii Europene, costurile directe și indirecte generate de concediile medicale sunt estimate la 3,2% din produsul intern brut al Uniunii. Totodată, ace­leași statistici arată că, anual, 4.000 de angajați își pierd viața în accidente de muncă.

Investiții noi

Anul acesta, compania a început un proiect de construire a unei noi hale de depozitare, cu showroom, birouri și service, în valoare de circa 400.000 de euro, proiect pe care antreprenorul speră să îl finalizeze în 2022. Noua investiție va ajuta compania să-și crească în principal capacitatea de stocare a echipamentelor comercializate și să-și dezvolte activitatea de servisare a echipamentelor navale și industriale, ceea ce pe termen lung ar pu­tea duce la o creștere anuală cu aproximativ 15-20% a cifrei de afaceri.

În 2020, cifra de afaceri a companiei a fost de peste 1,5 milioane de euro, cu 9% mai mult decât în 2019, cu o marjă de pro­fit operațional de circa 18%. În momentul de față, aproximativ o treime din cifra de afa­ceri a companiei este generată de acti­vi­tățile de servisare, spune Petculescu, es­ti­mând pentru 2021, „odată cu relansa­rea economiei“, o creștere de 8-10% a veni­tu­ri­lor. E adevărat, cu o condiție – „dacă între timp nu vor apărea alte restricții gene­rate de pandemie“.

Antreprenorul explică și faptul că o parte din clienții săi au avut de suferit în această perioadă, „foarte multe afaceri din domenii precum oil & gas, shipping, automotive sau șantiere navale fiind lovite de pandemie și având nevoie de protecție personală anti-COVID“. „De curând, am im­plementat și o aplicație de management operațional al firmei, care simplifică și op­ti­mizează fluxurile de lucru. Primim multe comenzi și prin intermediul site-ului propriu, ceea ce ne determină și mai mult să dezvoltăm un magazin online, proces la care lucrăm astăzi“, completează antreprenorul.

Pe termen lung, din strategia sa de dezvoltare face parte și exportul, chiar dacă în prezent nu oferă amănunte despre această direcție. Spune doar că va parti­ci­pa la mai multe târguri internaționale, astfel încât compania sa să devină cu­nos­cută și în plan extern.

Măsuri

Strategia națională în domeniul secu­ri­tății și sănătății în muncă pentru ultimii doi ani, potrivit Ministerului Muncii, stabilește obiectivele generale și specifice din piață, pe termen scurt și mediu.

  • Scop. Să fie continuate acțiunile decise în plan local, în perioada respectivă, ținând cont de obiectivele strategice stabilite prin programul european, vala­bil pentru fiecare țară, privind siguranța și sănătatea la locul de muncă.
  • Intenție. Se urmărește prevenirea riscurilor și accidentelor, dar și promo­varea unor condiții mai sigure și mai sănătoase pentru angajați și menține­rea unei bune stări de sănătate a acestora. În același timp trebuie avut în vedere faptul că se dezvoltă noi ramuri industriale și noi activități specifice, cum ar fi „locurile de muncă verzi“.
  • Nou. Odată cu dezvoltarea unor segmente nișate în industrie și, totodată, odată cu utilizarea bioenergiei sau aplicarea unor tehnologii noi, dezvoltate în ultimul timp, forța de muncă angajată în aceste sectoare emergente trebuie să beneficieze de instruire și de informații adecvate riscurilor profesionale pentru activitatea respectivă.

Acest articol a apărut în numărul 122 al revistei NewMoney.

Ilustrație: Vali Ivan