Cu nouă magazine Cuptorul Moldovencei deschise în Iași, antrepenoarea Nicoleta Hrițcu se gândește deja la francizare în plan internațional

Senica Micu 15/03/2024 | 10:18 Oameni
Cu nouă magazine Cuptorul Moldovencei deschise în Iași, antrepenoarea Nicoleta Hrițcu se gândește deja la francizare în plan internațional

Cu o rețea de nouă magazine Cuptorul Moldovencei deschise în Iași, Nicoleta Hrițcu pregătește noi investiții și ne­gociază o francizare la nivel interna­țional.

Producția și comercializarea produselor proaspete de patiserie și cofetărie în m­agazine proprii reprezintă în momentul de față principala linie de business pentru Cuptorul Moldovencei, afacere înființată în urmă cu circa un deceniu de Nicoleta Hrițcu. După ce a ajuns la nouă unități deschise, toate în Iași, antreprenoarea se află acum în discuții cu „un posibil partener“ din afara țării pentru a lansa prima franciză. Iar planurile sale de dezvoltare pe termen lung includ o hală nouă de producție și un proiect în domeniul educației.

„Clienții s-au edu­cat mult în ultimii ani, puterea de cum­părare a crescut, exigen­țele au crescut și ele. Există standarde mai înalte“ este unul dintre indiciile date de Nicoleta Hrițcu despre domeniul de patiserie și cofetărie în care își desfă­șoară activitatea. Pornind de la aceste premise, antreprenoarea și-a diversificat businessul de-a lungul timpului, mizând foarte mult pe ingredientele naturale. Din 2021 încoace, piața s-a segmentat des­tul de mult și s-a aglomerat, iar în funcție de mo­delul de bu­siness aplicat se poate opta pentru stra­tegia produ­selor exclusiviste sau a produselor generice, cu marjă mai mică, însă cu un volum mai mare. „

De ceva timp există un trend semnificativ de preferințe pentru mâncare sănă­toasă, dulciuri fără zahăr, mai puțin dulci, cu făină integrală. (…) De ase­menea, văd un apetit pentru povești artizanale, în care omul este piesa de rezis­tență. Dacă po­vestea este autentică și omul face bine ce face, cu o investiție relativ mică poate des­chide un atelier artiza­nal de dulciuri“, continuă ea. Suma de început estimată de an­treprenoare în acest caz este cuprinsă între 25.000 de euro și 60.000 de euro, în func­ție de planurile fie­căruia.

O piață matură

Nicoleta Hrițcu este de părere că piața lo­cală de patiserii și cofe­tării s-a maturizat, dar există în continuare loc de creștere și de diversificare. Deși principala sa linie de business rămâne pro­duc­ția și comercializarea produselor proas­pete în magazine proprii, își dezvoltă și segmentul de vân­zări online, precum și că­tre parteneri și di­verse evenimente. În 2023, cifra sa de afa­ceri a fost de 2,15 mili­oane de euro, iar pentru 2024 și-a propus o creștere de 20%, respectiv o cifră de afa­ceri de 2,58 mili­oane de euro, chiar dacă, la cât de „impredictibil este totul din punct de vedere economic“, s-a pregătit și pentru un scenariu mai pesimist.

„Anul acesta vom investi 150.000 de euro în consolidarea brandului pe piața din Iași. Reamenajăm magazine, construim un site nou cu shop online, investim în echipă – care astăzi înseamnă 74 de persoane –, dar și în dezvoltarea de produse noi. Am depus un proiect prin programul guvernamental de digitalizare, ceea ce, sper eu, va mai aduce 100.000 de euro în investiții pe această parte, de digitalizare. (…) Îmi doresc, de asemenea, să investim în retehnologizarea laboratorului, dar și aici aștept să se deschidă linii de finan­țare“, detaliază Nicoleta Hrițcu.

Potrivit spuselor sale, într-o lună obiș­nuită are peste 30.000 de clienți, în con­di­țiile în care, în funcție de magazin, valoa­rea medie a bonurilor de cumpărături va­riază între 30 de lei și 45 de lei. Cel mai bine vândute produse sunt cele deja cunoscute: eclerul, boema, amandina și sărățe­lele. Și cum tot a venit vorba de cumpă­ră­turi, în contextul inflației, Nicoleta Hrițcu subli­niază că „trebuie să fim foarte atenți la cos­turile noastre și să știm când trebuie să creștem prețurile de la raft“.

Altfel, „poți risca să intri în incapacitate de plată“. Și este clar că nu se referă la afaceri cu marje care să le permită să susțină încontinuu derapajele contextului economic. În cu­vinte și mai sugestive: scade puterea de cumpărare, vor intra mai puțini oameni în magazine.

Prima franciză

„Există șanse destul de mari să spargem gheața anul acesta cu prima franciză în plan internațional. Ne gân­dim de ceva timp, aveam totul pregătit, dar așteptam momentul și partenerul po­tri­vit. Totodată, luăm în calcul și planul in­tern, cu primul pas în București – cel mai probabil anul viitor“, punctează antreprenoarea. Negocieri poartă și cu un retailer din România, cu scopul de a intra și în hi­per­­marketuri cu o gamă de produse. Deoa­rece încă se află în proces pentru lansarea acestor noi direcții, Nicoleta Hrițcu nu poate oferi mai multe detalii.

Vorbește însă despre intenția sa de a in­vesti într-o nouă hală de producție, ca parte a unei strategii pe termen lung. „Până în 2028 ne dorim să cumpărăm un teren în proximitatea Iașiului sau să luăm în conce­siune de la Primărie și să construim o hală. Investiția va fi de peste 500.000 de euro sau poate chiar mai mult, cu finanțări europene“, subliniază antreprenoarea.

Dincolo de toate aceste planuri, interesul său se îndreaptă și către domeniul edu­cației, pe segmentul său de business – co­fe­tărie și patiserie. „Împreună cu echipa și colaboratorii mei vom elabora un proiect în domeniul educației antreprenoriale, adre­sat tinerilor și celor care vor să devină antreprenori. Cred că sunt pregătită să fac acest pas. Pentru următorii trei ani îmi do­resc să am pregătit un program educațio­nal validat în acest domeniu.“

Înainte de antreprenorat

Pentru Nicoleta Hrițcu, „libertatea“ a fost cuvântul care i-a marcat copilăria, fiind lăsată me­reu să ia propriile decizii. Născută la Soroca (Republica Moldova), la 14 ani a hotărât că vrea să facă liceul în România. Tocmai câș­ti­gase un concurs de limba și literatura ro­­mână al cărui premiu fusese o excursie la Ciric, zonă de agrement situată în estul Iașiului. Mai fusese în excursii la Durău și la Bicaz, însă atunci i s-a părut că vede Ro­mâ­nia cu alți ochi. A primit o bursă de la statul român și a fost repartizată la Bacău. Visul său era să ajungă la Iași, unde a și reu­șit să se mute după un an, la un liceu cu profil economic.

După absolvire a vrut să dea la Medi­cină, dar s-a răzgândit în ultima clipă. A ajuns astfel la Universitatea de Arte, pe care a absolvit-o în 2005, după care a înce­put să lucreze ca actriță. În paralel s-a înscris și la Facultatea de Economie și Admi­nistrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“, la specializarea Marketing (pe care a fost pe punctul de a o abandona, însă mama sa a intervenit și a impulsionat-o să nu renunțe). Fără să știe, se pregătea pentru rolul vieții sale, cel de antreprenor.

După trei ani de teatru a simțit că a sosit timpul să schimbe scena. A fost, pe rând, asis­tent de marketing și asistent financiar. Apoi, dintr-o combinație între dorința de in­­dependență și dorul de prăjiturile de acasă – „în Moldova se gătește fabulos“ – s-a înfiripat ideea unui business cu plăcinte și prăjituri.

Dar până să o și pună în prac­tică, a urmat un curs de antreprenoriat, iar apoi a depus un proiect pentru o finanțare guver­namentală nerambursabilă. A obți­nut 10.000 de euro, a mai pus și ea încă pe atât și a deschis prima unitate din viitorul lanț Cuptorul Moldovencei, în februarie 2013, într-un mic spațiu de 52 de metri pătrați.

Acest articol a apărut în numărul 183 al revistei NewMoney

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.