După ce ani în șir s-a ocupat de distribuție și furnizare, Electrica devine și producător de energie

Mihai Nicuț 25/08/2021 | 10:12 Energie
După ce ani în șir s-a ocupat de distribuție și furnizare, Electrica devine și producător de energie

După ani în șir în care nu s-a ocupat decât de distribuție și furnizare și a ră­mas în urma concurenței, Electrica a făcut pasul cel mare: a devenit și produ­cător de ener­gie. Deocamdată în acte, dar cu pla­nuri foarte ambițioase.

În sfârșit, cea mai mare companie de dis­tri­buție și furnizare a energiei electrice din România, Electrica, privatizată prin bursă, dar la care statul român este acționarul principal, a devenit și producător de energie electrică, după ce acționarii au aprobat recent înființarea unei noi firme: Electrica Producție Energie SA.

Noua firmă se va ocupa de achiziția și dezvoltarea proiectelor de generare a ener­giei electrice din surse regenerabile și de operarea noilor capacități, cumulat cu dez­voltarea și operarea soluțiilor de stocare independente pe care compania in­ten­ționează să le dezvolte în viitor.

„Investițiile în unități de producție din resurse regenerabile și diversificarea acti­vității pe verticală sunt două direcții strategice de acțiune adoptate în cadrul Grupului Electrica, odată cu alinierea la obiectivele ambițioase ale «Pactului Verde European»“, ne-a declarat Corina Popescu, directoarea generală a Grupului Electrica, după ședința Adunării Generale a Acțio­narilor.

„Anul acesta am pus bazele unei companii de producție de energie electrică verde prin care intenționăm să dezvoltăm, pentru început, o capacitate cumulată de mini­mum 400 de megawați, primul pas fiind deja făcut prin achiziția de părți sociale în trei companii de proiect care dezvoltă un portofoliu totalizând 207 megawați, compus din două parcuri fotovoltaice în zona Satu Mare și un parc eolian în zona Dobrogea. Avem convingerea că energiile regene­rabile pot contribui semnificativ la accele­rarea decarbonării sectorului energetic din România. De aceea, dezvoltarea secto­ru­lui de producție de energie electrică din re­surse regenerabile este pentru noi o pri­o­ri­tate, seria investițiilor în astfel de pro­iecte dedicate energiei curate urmând să continue conform unor termene agreate în cadrul strategiei de creștere sustenabilă a grupului“, mai spune Corina Popescu.

Alții au făcut deja

Înființarea de că­tre Electrica a unei companii de generare de energie electrică pune cumva grupul într-o poziție de normalitate pe piață, în pas cu concurența. Electrica a rămas cel mai mare furnizor de energie electrică din țară, cu 3,5 milioane de clienți, și, pe par­tea de distribuție de energie electrică, operează în trei dintre cele opt zone de re­țea din România.

Italienii de la Enel, care au și ei trei zone de distribuție și furnizează energie către 3 milioane de clienți, deci sunt într-o poziție comparabilă, au de mult capacități de pro­ducție de energie electrică în România. Este vorba despre divizia Enel Green Po­wer, care administrează acum un portofoliu de opt parcuri eoliene și patru centrale fotovoltaice, în total 534 de megawați. Enel, care la nivel global este unul dintre liderii tranziției spre energie verde, și-a pus pri­mul parc în România încă din 2011, în Dobrogea.

De asemenea, grupul ceh CEZ, care are pe partea de furnizare 1,4 milioane de clienți și asigură distribuția de energie elec­trică într-una dintre cele opt zone de rețea din România, a făcut de mult acest pas. CEZ operează în România cel mai mare parc eolian de uscat din Europa, în Do­brogea, cu o capacitate de 600 de me­gawați, funcțional într-o primă fază încă din 2010, la care s-au adăugat câteva microhidrocentrale din zona de sud-est a țării, circa 22 de megawați instalați. CEZ a vândut recent activele din România grupului australian Macquarie, cel mai mare ad­mi­nistrator de infrastructură energetică din lume.

De ce e mai bine pentru Electrica

Așadar, Electrica era singura companie mare de furnizare care nu avea un portofoliu de generare de ener­gie electrică în spate. Dezavantajele au fost două, iar unul dintre ele nu mai poate fi surmontat.

În primul rând, statul român a oferit în trecut o schemă avantajoasă de sprijin pentru investițiile în energie regenerabilă. Cine a pus turbine eoliene sau panouri fotovoltaice a primit certificate verzi, pe care le-a scos la vânzare pe piață, furnizorii fiind obligați să le cumpere și să le treacă apoi în factura clienților. CEZ și Enel, având investiții în regenerabile, au putut să „descarce“ certificatele verzi primite pe propriile companii de furnizare și au cumpărat doar restul.

Electrica, neavând capacități de pro­ducție în regenerabil, a fost nevoită mereu să cumpere aceste certificate. Din păcate, când Electrica va avea propriul parc de producție, nu va mai primi certificate verzi, pentru că schema nu se mai aplică pentru investițiile noi. Este prematur să spunem dacă și ce schemă nouă de sprijin pentru investiții în regenerabil va apărea.

În al doilea rând, este vorba despre ener­gia electrică pentru furnizarea către propriii clienți. În lipsa unei capacități proprii de generare de energie, Electrica își cumpără din piețele de energie, pe contracte de diverse feluri (cu livrare în viitor pe o lună, un semestru, un an, cu livrare spot sau în aceeași zi) toată energia pe care trebuie să o furnizeze propriilor clienți. Este, așadar, expusă 100% la variațiile de preț din piață, iar în 2021 s-a ajuns la niveluri astronomice de preț în piața din România, practic maxime istorice.

Și nu trebuie uitat că, la fel ca orice fur­nizor mare, compania încheie contracte de furnizare în general la un preț fix și garantat în general un an clienților, dar nu are certitudinea achiziției de energie pentru ei la un preț fix din piață. Ca atare, dacă Electrica se poate baza pe o anumită capacitate proprie de producție de electricitate pentru furnizare la clienții finali, riscul la care este supusă compania se diminuează.

Pe lângă capacitățile în regenerabil pe care noua firmă din cadrul grupului vrea să le construiască – portofoliul de 400 de me­gawați noi –, Electrica vizează și echipa­mente de stocare a energiei, cu o capacitate totală de 100 de megawați, în condi­țiile în care acum, în România, nu există decât două baterii, fiecare de câte 1 megawatt, operate de portughezii de la EdP în două parcuri din Dobrogea.

Extinderea activităților derulate de Elec­­trica în amonte va permite dezvoltarea grupului pe direcțiile urmărite prin strategia aprobată, precum și consolidarea veni­turilor viitoare obținute din generarea de energie electrică, cu efecte benefice asupra profitului companiei. În contextul dez­vol­tărilor privind soluțiile de stocare a ener­­giei electrice, tehnologiile de generare din surse regenerabile reprezintă o soluție via­bilă și din punct de vedere financiar, mai ales că piața de energie din România se confruntă cu un deficit de ofertă“, spune Corina Popescu.

Primul pas, timid, a fost făcut. Electrica are, din 2020, prima sa capacitate de gene­rare de energie electrică, dar destul de mică. Anul trecut, compania a cumpărat un parc fotovoltaic funcțional din localitatea Stă­nești (județul Giurgiu), cu o capacitate de doar 6,8 megawați, pentru care a plătit 1,6 milioane de euro.

„Tranzacția este un prim pas pentru atin­gerea obiectivului urmărit de dezvol­tare pe verticală a grupului Electrica prin intrarea pe piața de producție de energie elec­trică, în special din surse regenerabile, prin achiziția unor parcuri eoliene și/sau foto­voltaice“, a anunțat atunci compania.

Al doilea pas a fost achiziționarea celor trei proiecte de 207 megawați, iar urmă­torul – crearea acestei firme, Electrica Pro­ducție Energie.

Șansa PNRR

Electrica încearcă să acceseze bani europeni pentru finanțarea proiectelor sale prin intermediul celebrului PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență –, prin care România speră să atragă de la Bruxelles circa 30 de miliarde de euro.

  • 28 DE PROIECTE. Pentru a obține fon­duri europene, Electrica a depus 28 de proiecte de investiții, dintre care 18 doar pe segmentul de distribuție a energiei electrice.
  • CONTOARE INTELIGENTE. Dincolo de proiectele din zona de generare de energie, Grupul Electrica plănuiește instalarea pe scară largă a contoarelor inteligente în rețea, fiind și aici în urma concurenței.
  • REȚEA PENTRU MAȘINI ELECTRICE. De asemenea, Electrica vizează crearea unei rețele naționale de stații de reîn­căr­care a mașinilor electrice.