De la mediocritate la strălucire: cum a evoluat bursa de la București în ultimul sfert de secol?

Constantin Rudnițchi 05/12/2023 | 14:36 Financiar
De la mediocritate la strălucire: cum a evoluat bursa de la București în ultimul sfert de secol?

Cifrele ne arată că Bursa de Valori Bucu­rești (BVB) oferă tot ceea ce trebuie pentru investitori: companii de calitate, ran­damente bune, creșteri ale indicilor re­pre­zentativi pe termen lung.

Bursa de Valori București a trăit mult timp într-o dulce mediocritate. Încă de la reîn­fiin­ța­rea sa, BVB a fost în umbra pie­ței de la Var­șo­via. De 26 de ani, diferențele dintre Bu­cu­rești și Var­șo­via au fost evidente. Bursei de la Bucu­rești i-au lipsit com­paniile-fanion, volumul tranzacțiilor și instrumentele financiare mai sofisticate, exact ceea ce a avut Var­șo­via. De ase­menea, analiștii au deplâns de multe ori în anii 2000 faptul că România, spre deosebire de Polonia, nu a folo­sit deloc bursa în privatizarea totală sau par­țială a întreprinderilor de stat.

Politicienii români nu au vrut, nu au știut sau s-au temut să dezvolte piața de capital. Rezultatul a fost că BVB a rămas de 26 de ani într-o zonă de nișă, doar a cu­­noscătorilor, neputând să spargă ba­riera care să-i permită să crească până la un nivel popular. Din acest punct de vedere, se poate spune că bursa a performat la nivelul economiei românești, adică a avut o dezvoltare modestă.

Cei care au investit la BVB în mod constant au avut suficiente motive să fie mul­țu­miți. Recent, Adrian Tănase, directorul exe­cutiv al Bursei de Valori București, a oferit un exemplu relevant. Cine ar fi investit în ultimii 25 de ani, lună de lună, 100 de lei în acțiuni ale companiilor incluse în indicele BET și ar fi reinvestit, de ase­menea, dividendele primite ar fi avut astăzi un portofoliu în valoare de 350.000 de lei. Comparativ, dacă ar fi strâns lună de lună 100 de lei bani cash, ar fi adunat 30.000 de lei, iar dacă i-ar fi depus într-un depozit bancar, cu dobânda de referință a pieței mo­netare interbancare, ar fi strâns 75.000 de lei. Și încă o comparație: investițiile în companii care compun indicele S&P 500 ar fi adus echivalentul a 185.000 de lei.

Desigur, aceste calcule sunt mai degrabă teoretice și au, în primul rând, un rol educa­tiv. Adică arată cele trei virtuți ale investitori­lor și burselor de oriunde din lume și anume posibilitatea reală de a plasa sume mici (100 de lei pe lună este, totuși, la îndemâna multor români), consecvența (investițiile trebuie să fie făcute lună de lună, fără compromisuri și amânări) și investiția pe termen lung, care depășește anii de criză și de scădere a pieței, care inevitabil au apărut în ultimii 20 de ani.

2023, MULT PESTE INFLAȚIE

Rezultatele BVB sunt foarte bune și dacă ne raportăm doar la anul acesta. De la începutul lui 2023 până la sfârșitul lunii septembrie, indicele BET a crescut cu 23%. Este de prisos să mai spunem că o astfel de creștere depășește cu mult rata inflației și, de asemenea, orice dobândă a unui depozit bancar.

În același timp, investitorii la BVB înțeleg că randamentul este schimbător, că un moment ales poate da rezultate foarte bune, așa după cum schimbarea datei de raportare poate să ofere randamente mai mo­deste. Important însă este ca investitorii să găsească un echilibru între cele trei vir­tuți – sume mici, consecvență și gândire pe termen lung – în așa fel încât să poată pro­fita de momentul convenabil al pieței.

1% DIN DEPOZITELE BANCARE

La nivel macro, BVB rămâne o „cenușăreasă“, dar care de-a lungul timpului și-a făcut cunos­cută povestea. Acum sunt 160.000 de conturi, care au în medie un portofoliu în valoare de 4.250 de euro, ceea ce înseamnă un total de apro­xi­mativ 3,4 miliarde de lei. Nu se poate face o compara­ție cu nivelul depozitelor bancare care erau în luna august la un nivel-record pentru Ro­mânia, de 317 miliarde de lei. Ceea ce înseamnă că banii de pe BVB re­prezintă doar puțin mai mult de­cât 1% din totalul depozitelor bancare.

Reprezentanții BVB cred că poate exista o cale mai bună pentru economisire și ob­ținerea de randamente. „Jumătate din banii deținuți de populație în sistemul bancar se află în conturi curente și depozite overnight, adică fără dobândă, adică 155 de miliarde de lei. Dacă pentru fiecare 1.000 de lei din depozite un român ar investi în fiecare lună 100 sau 200 de lei în companiile listate la BVB, fie în mod direct, prin intermediul unui broker autorizat, fie indirect, prin intermediul fondurilor de investiții, datele arată că pe termen lung cei care decid să in­ves­tească vor avea o situație financiară mai bună“, a declarat Radu Hanga, preșe­dintele BVB.

Chiar dacă Radu Hanga este în mod evident subiectiv, nu se poate spune că nu are dreptate. Cifrele de mai sus o arată, iar ple­doaria lui este, în ultimă instanță, una pentru diversificarea investițiilor. Ne întoarcem la celebra sintagmă „nu puneți toate ouăle în același coș“. Este bine ca în opțiunile de economisire să intre într-un anumit procentaj și plasarea unor bani la bursă. Toate cifrele și toate analizele arată că pe termen lung randamentele vor fi mult mai mari decât infla­ția și decât clasicul depozit bancar.

INDICELE BET

Indicele BET este cel mai cu­noscut reper al Bursei de Valori București. A fost creat în anul 1997, conținea la înce­put 10 companii, iar astăzi include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe piața reglementată a bursei, cu excepția societăților de investiții financiare. BET este un indice de preț ponderat cu capitalizarea pachetului de acțiuni aflat disponibil la tran­zacționare (free-float), iar ponderea ma­ximă a unei acțiuni este de 20%.

Criteriul principal pentru selecția companiilor incluse în indice este lichiditatea, dar la acesta se adaugă și criterii legate de tran­sparența emitenților și calitatea raportărilor și a comunicării acestora cu investitorii. In­di­cele BET este unul de referință pentru BVB și, chiar dacă anul acesta s-a consolidat prin includerea companiei Hidroelectrica, anvergura sa este limitată de nivelul bursei de la București.

Rezultatele trimestriale ale companiilor listate sunt de fiecare dată în atenția investitorilor, iar datele raportate mișcă în cele mai multe cazuri prețul acțiunilor, în funcție de așteptările investitorilor. Așteptări evaluate de experți, bineînțeles, pentru că micii investitori își fac mai greu calculele legate de performanțele companiilor listate. În orice condiții însă, investitorii trebuie să-și aducă aminte să găsească în informațiile despre companii date cu ajutorul cărora să poată evalua evoluția viitoare, nu doar pe cea tre­cută.

REZULTATE REMARCABILE

Iată câteva companii care fac parte din indicele BET și care au raportat rezultate financiare foarte bune în primele nouă luni ale acestui an.

Hidroelectrica nu a dezamăgit, a obținut un profit net record, de 5,2 miliarde de lei, și ve­nituri de 9,6 miliarde de lei. Efectul pe piață a fost o creștere cu 1% a prețului acțiunilor, în ziua publicării datelor.

Banca Transilvania, compania cu cea mai mare pondere în indicele BET, a înregistrat un profit net de 2,3 miliarde de lei, în creș­tere cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut. În 2023, valoarea acțiunilor băncii a crescut cu 30%, adică mai mult decât indi­cele BET.

Transport Trade Services (TTS) este o com­panie care transportă mărfuri pe Dunăre și care operează și în portul Constanța. Este considerată revelația acestui an (o creștere de 114% a prețului acțiunilor, în 18 noiem­brie, ceea ce înseamnă mai mult decât o du­blare a banilor investiți în companie), iar creșterea profitului în primele nouă luni ale acestui an a fost cu 84% față de anul prece­dent. TTS a achiziționat anul acesta un ope­ra­tor portuar și va face investiții de 10 mili­oane de euro pentru a crește viteza de ope­rare a terminalului.

Esențele tari se țin în sticle mici.

Economisire prin fondurile de investiții

O variantă de economisire este propusă de Horia Gustă, preșe­dintele Asociației Admi­nistratorilor de Fonduri (AAF). De pildă, la vârsta de 18 ani, un copil poate primi de la părinții săi 45.000 de euro dacă, timp de 18 ani, aceștia depun 150 de lei lunar într-un fond de investiții.

• DEPUNERI LUNARE. Ce face un fond de investiții? Pla­sează sumele strânse în instru­mente financiare, cum sunt depozite sau titluri de stat, acțiuni sau obligațiuni. Ca și în cazul pieței de capital, și în ceea ce privește fondurile de investiții, sumele depuse pot fi mici, adică 50 de lei, 100 de lei sau 1.000 de lei lunar.

• ACCES RAPID. Un specific al fondurilor deschise de in­vestiții este că deponentul are acces la banii lui în orice moment, obli­gația administratoru­lui fondului fiind aceea de a-i restitui la ce­rere sumele econo­misite sau o parte din ele, în cel mult zece zile lucrătoare.

• MAXIMUM 10%. Regula de bază a unui fond este diversificarea. Regula legală este că administratorul unui fond nu poate să investească într-o sin­gură investiție mai mult de 10% din totalul banilor acu­­mulați.

• TREPTE DE RISC. Pe piața românească funcționează o gamă variată de fonduri, de la gradul de risc foarte scăzut până la un risc ridicat. Există, așadar, clase de fonduri pentru toți investitorii români.

Constantin Rudnițchi, realizator de emisiuni la Radio RFI România și la televiziunea Profit.ro. De asemenea, a fost redactor-șef adjunct al revistei economice Capital.