De ce va fi 2024 un an special pentru investitorii mai mari sau mai mici care vor să obțină randamente pozitive pentru plasamentele lor

Constantin Rudnițchi 01/02/2024 | 10:14 Financiar
De ce va fi 2024 un an special pentru investitorii mai mari sau mai mici care vor să obțină randamente pozitive pentru plasamentele lor

Anul 2024 va fi unul special în ceea ce pri­vește investițiile personale. Două mari semne de întrebare planează asupra strategiilor pe care investitorii mai mari sau mai mici le pot face pentru a ob­ține randamente real pozitive pentru plasamentele lor.

Primul semn de întrebare este evoluția in­flației. Dacă în noiembrie 2023 cei mai mulți analiști erau convinși că în urmă­toa­rele luni inflația se va reduce și, deci, și do­bânzile, ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2023 (o creștere surprinză­toare a inflației) a schimbat rapid prognozele analiștilor și ale bancherilor centrali. Acum, nimeni nu mai bagă mâna în foc că băncile centrale vor reduce foarte repede dobânzile, iar declarația președintei Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, care a spus că „dobânda se va reduce doar când va exista certitudinea că inflația va fi mai mică de 2%“, vine să întă­rească ideea că bancherii centrali nu se vor grăbi să reducă dobânda-cheie. Deo­cam­dată, în zona Euro, în decembrie 2023, inflația anuală a crescut la 2,9%, de la 2,4% în luna anterioară.

În cea mai recentă ședință de politică mo­netară, din luna ianuarie, mesajele oficiale venite de la Banca Națională a Ro­mâ­niei (BNR) au fost că inflația va crește în prima lună a anului (la sfârșitul anului trecut, reprezentanții BNR vorbeau chiar despre o creștere a inflației în primul trimestru al anului 2024), din cauza mă­su­rilor de creștere a taxelor și impozitelor.

Ulterior, inflația ar urma să încetinească datorită scăderii prețurilor materiilor prime agricole și a celui al țițeiului (dacă se va men­­ține tendința actuală pe piața interna­țio­nală) și, în general, prin reducerea pre­țu­rilor din import.

Ce vor face bursele?

Un al doilea semn de întrebare vine de la evoluția piețelor financiare. Anul trecut, indicii bursieri au atins valori-record, inclusiv în cazul Bursei de Valori București (indicele BET a crescut cu 31,8%), ceea ce îi face pe experți să se întrebe dacă anul acesta bursele vor mai avea forță de creștere.

În acest context, este posibil să apară co­recții, cum le numesc specialiștii, de fapt, scăderi ale prețurilor acțiunilor. Dacă va fi o scădere, cât de amplă va fi și cât de mult ar putea dura tendința sunt întrebări fără răs­punsuri precise. Dar tendința generală este că performanțele de anul trecut vor fi greu de egalat, iar investitorii ar trebui să ia în calcul acest lucru.

Recomandările experților

Pe plan in­ter­național, unii experți au gândit seturi de sfaturi adresate investitorilor sau chiar pu­blicului larg. Astfel, consilierii financiari recomandă ca anul acesta investitorii mici sau mari să se concentreze pe așa-numitele „economii de urgență“. Este vorba despre re­gula generală care spune că este necesar un cont de economii în care să existe o sumă egală cu cheltuielile curente pentru o pe­ri­oadă cuprinsă între trei și șase luni. Este de la sine înțeleasă nevoia unui astfel de fond de urgență, care aduce și avantajul că, în ca­zul unei situații neprevăzute, nu va fi nevoie de acumularea unor datorii sau de re­nun­­țarea la unele plasamente investiționale.

Experții spun să faceți un plan de inves­tiții și economii care să aibă în vedere evenimentele de viață care vor urma și pentru care este nevoie de numerar.

De asemenea, investițiile trebuie făcute diferit, în funcție de obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. De exemplu, banii pentru a plăti un avans pentru o casă peste doi ani, economiile necesare pentru plata studiilor unui copil peste șapte ani sau un plan de pensii care să se aplice peste 30 de ani vor necesita investiții diferite din punctul de vedere al randamentului și al riscului. Experții atrag atenția că fiecare investitor este diferit, nu există o abordare uniformă, dar unele planuri de investiții pot avea elemente comune.

Faceți nu doar un plan de investiții, ci și unul al datoriilor. Consilierii financiari spun că datoria în sine nu este neapărat un lucru rău. Îndatorarea permite cumpărarea unor bunuri care nu pot fi achiziționate fără a face economii, cum ar fi o casă sau o ma­șină. Dar datoria trebuie bine cumpănită, în sensul că una este datoria pentru cardul de credit, alta este o datorie pentru un credit ipotecar pentru cumpărarea unei case.

Există două strategii pentru plata datorii­lor, prima care presupune plata mai întâi a celei mai mari rate a datoriei, alta, care pleacă de la plata celei mai mici datorii, și, drept urmare, au primit și supranumele de „avalanșă“ a datoriilor și, respectiv, „bulgă­rele de zăpadă“ al datoriilor.

Experții recomandă ca planurile de in­ves­­tiții să fie echilibrate, adică să nu fie gândite doar pe termen lung, cum ar fi planu­rile pentru pensionare. Există multe alte si­tuații de viață care trebuie finanțate, precum achiziția unei case, investiția într-o afacere sau educația copiilor.

Sfaturile lui Buffett

Postul de televi­ziune CNBC a redactat un ghid pentru in­ves­tiții din experiența investitorului american Warren Buffett, președintele companiei Berkshire Hathaway. Prin ghid, Buffett arată care sunt criteriile pe care le are în vedere atunci când decide să cumpere acțiuni la o companie.

1. Înțelegeți ce face firma la care cum­pă­rați acțiuni. „A înțelege ce face o companie“ înseamnă de fapt „a în­țelege cum va putea face bani în viitor“. Ghidul oferă și un exemplu. În anul 2000, la întâlnirea anuală cu acționarii, unul dintre cei prezenți în sală i s-a adresat lui Buffett spunându-i că „nu-i vine să creadă că nu în­țelege cum funcționează Microsoft sau Google“. Iar „Oracolul din Omaha“, cum este supranumit Buffett, a răspuns că înțe­lege produsele acestor companii, dar încă nu știe cum va arăta eco­nomia peste zece ani. Adică decizia de a cumpăra acțiuni la o anumită companie se bazează pe viziunea despre evoluția ei în următorii zece ani. Este ceea ce Buffett nu­mește o companie cu perspective favorabile pe termen lung.

2. Despre oamenii cu care lucrezi. Buffett spune că vrea să aibă alături oameni sinceri și deștepți. Pe cei care nu sunt nea­părat sinceri investitorul american îi „detec­tează“ prin analizele sau rapoartele pe care le scriu despre companii și care sunt în unele zone părtinitoare sau incorecte. Oamenii deș­tepți, spune Buffett, nu trebuie să fie genii, ci să fie concentrați pe afacere.

3. Când scăderea prețului este bună. Unii investitori neprofesioniști sunt îngrijo­rați atunci când prețul acțiunilor scade. Ei cred că piața le spune că au greșit și se pot panica atât de tare, încât să vândă acțiunile pe care le dețin la un preț mai mic decât le-au cum­pă­rat. Buffett are părerea exact opusă, în sensul că se bucură atunci când scade pre­țul acțiunii la o companie în care crede. Motivul este simplu: va putea cum­păra mai ieftin. Frica este naturală, spune Buffett, iar teama poate interveni atunci când prețurile scad. Este însă nevoie de un tip de disciplină emoțională care îi dă investitorului forța de a trece echilibrat atât peste momentele dificile ale pieței, cât și peste cele bune.

4. Fără active care nu produc. În fine, Warren Buffett nu este un adept al cumpă­rării de active neproductive, precum aur sau criptomonede. Probabil că această opi­nie nu îl face prea popular în rândul tinerei generații, care este mare admiratoare de mo­nede virtuale.

Anul inteligenței artificiale

Ex­perții atrag atenția ca anul acesta investitorii să fie „cu ochii“ pe companiile implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale. Nu este o recomandare pentru investiții, ci doar o observație simplă, pentru că oricine poate ști că inteligența artificială este și va fi un domeniu atractiv pentru investitori. Companii precum Google, Microsoft sau Nvidia au investit deja sume mari în dezvoltarea tehnologiilor necesare inteligenței artificiale. Este un domeniu pe care investitorii îl vor urmări cu siguranță în 2024.

Ce cred managerii

Un studiu realizat de com­pania de consultanță PwC și prezentat recent la Forumul Economic de la Davos (Elveția) arată că, pe plan mondial, managerii au opinii diferite referitoare la perspectivele de creștere economică, dar cred în capacitatea lor și a firmelor pe care le conduc de a se adapta unor crize.

  • CIFRE. Concret, 45% dintre respondenți cred că anul acesta va avea loc o înceti­nire a economiei, 38% cred în creștere și 16% au vorbit despre stagnare economică.
  • PERICOLE. Sondajul re­flectă incertitudinea care există în economie și în si­tuația geopolitică globală, care s-a tensionat și mai mult din cauza conflictului Israel-Hamas. Principalele pericole sunt în continuare legate de inflație, de volatilitatea cres­cută la nivel macro­economic și de războaie. Prin­tre riscuri apar și cele referitoare la securitatea ciberne­tică. În plus, studiile arată o îngrijorare tot mai ridicată cu privire la inte­li­gența arti­ficială, respectiv la dezinformarea făcută cu ajutorul aces­teia.
  • ULTIMII ANI. În 2022, trei sferturi dintre liderii de business declarau că sunt opti­miști în ceea ce privește creș­terea economică. Anul trecut, 73% dintre respon­denți vedeau o încetinire a economiei din cauza războ­iului din Ucraina și a creșterii prețurilor.

Acest articol a apărut în numărul 180 al revistei NewMoney

Constantin Rudnițchi, realizator de emisiuni la Radio RFI România și la televiziunea Profit.ro. De asemenea, a fost redactor-șef adjunct al revistei economice Capital.