Cum se adaptează businessurile de marketing automatizat la noua realitate din comerțul online

NewMoney 04/10/2023 | 10:24 Companii
Cum se adaptează businessurile de marketing automatizat la noua realitate din comerțul online

În cei zece ani de activitate, Retargeting BIZ s-a dezvoltat accelerat în România și în alte trei țări. Astăzi, pe lista sa pentru expansiune se află Cehia, Serbia și Polonia.

„Ne-am extins pentru prima dată în afara granițelor României în 2019, când am pă­truns pe piața din Grecia“, rememorează Rareș Bănescu, fondatorul platformei de mar­keting automatizat pentru e-commerce Retargeting BIZ, ceea ce el numește o etapă „semnificativă în evoluția companiei“.

Spune că, deși a intrat în contact cu un mediu de afa­ceri asemănător în acel moment celui autohton, primul pas făcut dincolo de gra­ni­țele țării i-a oferit ocazia să dezvolte proceduri și strategii de scalare pe care le-a per­fecționat și le-a aplicat mai târziu și în alte piețe din Europa Centrală și de Est.

Cu o cifră de afaceri de peste cinci mili­oane de euro anul trecut, Retargeting BIZ ia astăzi în calcul noi țări pentru expansiune, care se vor alătura celor patru în care ope­rează în momentul de față: România, Grecia, Ungaria și Bulgaria.

Povestea Retargeting BIZ

Povestea Retargeting BIZ a început în urmă cu un deceniu, într-o peri­oadă în care și magazinele online prindeau aripi, industria de e-commerce fiind în plină efervescență. Într-un alt dialog cu NewMoney, antreprenorul spunea că această afacere s-a concretizat în urma unei nevoi personale de pe vremea când el însuși lucra în e-commerce și își dorea să comunice personalizat cu fie­care utilizator, în funcție de acțiunile acestuia. Încă de la început, soluția software pro­movată de Retargeting BIZ a fost catalo­gată drept inovatoare în piața de e-commerce din România și din regiune, fiind vorba despre o platformă automatizată de marke­ting menită să ajute magazinele online să atragă trafic nou și să-și îmbunătățească performanțele în materie de vânzări.

Care au fost cele mai mari provocări în cei zece ani? „Aș spune că principalele noas­tre provocări au constat în dezvoltarea continuă a softului și a tehnologiei pe care o folosim și în consolidarea poziției pe pie­țele în care activăm deja. De-a lungul anilor am făcut investiții substanțiale, de ordinul milioanelor de euro. Majoritatea acestor investiții au fost direcționate către dezvol­tarea tehnologiei care stă la baza platformei Retargeting și către latura umană a afacerii“, răspunde Bănescu.

Piețe noi

În fiecare dintre cele patru piețe în care este prezentă astăzi, compania are echipe dedicate care se ocupă atât de clienții care folosesc platforma în regim SaaS (software as a service), cât și de clienții care beneficiază de serviciile de tip premium account management, oferite direct de către specialiștii Retargeting.

„Principalul nostru obiectiv strategic este consolidarea poziției în țările unde ac­ti­văm deja. Pe termen mediu și lung, in­ves­tigăm extinderea pe alte piețe și ne uităm la Cehia, Serbia și Polonia“, punctează Alina Mitrică, chief executive officer (CEO) al businessului Retargeting BIZ.

În momentul de față, platforma cola­bo­rează cu aproximativ 400 de companii din domenii dintre cele mai diferite, de la maga­zine online de sine stătătoare la companii cu divizii mixte offline și online, ale căror flu­xuri și strategii de promovare sunt diferite. Aproape 45% dintre acești clienți sunt din afara granițelor, piața internațională fiind un pilon de bază în strategia de dezvoltare și consolidare a Retargeting BIZ.

„Costurile pentru serviciile noastre va­riază în funcție de specificul și mărimea fiecărei afaceri, precum și de complexitatea serviciilor solicitate. Pentru a oferi o ima­gi­ne generală, sumele variază de la 200 de euro până la 5.000 de euro pe lună. Întotdeauna personalizăm oferta în funcție de necesitățile și așteptările fiecărui client“, detaliază Mitrică.

Plus cinci procente

Pentru anul în curs, reprezentanții platformei Retargeting BIZ estimează o cifră de afaceri în creștere cu aproximativ 5% față de anul 2022, când compania a avut venituri de peste cinci mi­li­oane de euro. În ceea ce privește marja de profit, creșterea anticipată este între 5% și 10% comparativ cu 2022, când marja a fost de 6,3%. „Aceste cifre subliniază atât rezil­i­ența, cât și capacitatea noastră de a ne adapta și de a genera valoare în condiții de piață incerte și în continuă schimbare“, nuan­țează Bănescu.

Referitor la inflație, Alina Mitrică spune că aceasta a avut un impact asupra activi­tății companiei, fiind revizuite pachetele salariale. Totodată, clienții Retargeting BIZ au fost și ei afectați de inflație, ceea ce s-a tra­dus printr-o ajustare a modului lor de func­ționare. Acest lucru, la rândul său, a avut un impact indirect asupra activității companiei, care a fost nevoită să se adapteze constant pentru a răspunde cât mai bine ne­voilor lor.

„Suntem permanent atenți la evoluția com­portamentului clienților și la dinamica pieței. (…) Tendințele din piață arată că, în ge­neral, există o creștere a atenției acordate resurselor și clienților. Observăm că instrumentele de comunicare, precum newslette­rele și modulele de feedback, sunt din ce în ce mai utilizate pentru a menține și amplifica relația cu clienții“, subliniază Alina Mitrică.

În România, de exemplu, newsletterele ocupă un loc central în strategia multor com­panii, fiind una dintre metodele preferate de comunicare cu clienții. Pe de altă parte, în Grecia, reclamele online pe Google și Facebook sunt mai des folosite în comparație cu alte instrumente. Cu toate acestea, în general, piețele internaționale sunt destul de similare în privința abordărilor și strategiilor.

O soluție completă

O etapă impor­tantă în maturizarea businessului Retarge­ting BIZ a fost investiția de trei milioane de euro de acum aproape doi ani, când compa­nia a lansat noua platformă de marketing automatizat all-in-one, pentru piața locală și internațională.

„Ceea ce am făcut noi a fost să urmărim tendințele pieței. Produsul actual răspunde practic tuturor nevoilor unui magazin online, atât celor de dimensiuni mici și medii, cât și celor mari și foarte mari. Plat­forma reunește toate canalele de marketing relevante pentru un magazin online, de la re­cla­me automatizate în Google, Facebook, Instagram la push notifications, pop-ups, SMS, recomandări dinamice și newsletter dinamic, cu conținut personalizat“, declara atunci Rareș Bănescu.

Cu alte cuvinte, potențialul de dezvoltare pe care segmentul de e-commerce continuă să-l aibă în regiune creează oportunități și pentru alte domenii cu servicii conexe, precum Retargeting BIZ.

Acest articol a apărut în numărul 172 al revistei NewMoney