Cu toate că analiștii se așteaptă la o creștere a pieței asigurărilor din România, aceasta continuă să fie dominată de produsele obligatorii

Alexandra Pele 14/03/2023 | 10:24 Financiar
Cu toate că analiștii se așteaptă la o creștere a pieței asigurărilor din România, aceasta continuă să fie dominată de produsele obligatorii

Consumul mediu de asigurări pe cap de lo­cuitor din România este de doar 170-180 de euro, potrivit datelor prezentate de Millenium Insurance Broker, cu ocazia listării pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB).

Suma este de peste zece ori mai mică decât media europeană, di­fe­rența uriașă dintre cele două valori indicând un po­ten­țial ridicat de dezvoltare.

„Când văd o subdezvoltare, văd și foarte mult potențial“, spune Dan Ștefan, cel mai important acționar al brokerului, precizând că există spațiu atât pentru creștere, cât și pentru dezvoltarea de produse noi.

Dan Ștefan. FOTO: Laszlo Raduly

În momentul de față, piața locală este dominată de polițele cu caracter obligatoriu, cum ar fi RCA, CASCO – în cazul ma­șinilor noi –, asigurările de locuință sau de viață încheiate în contextul acce­sării unui credit bancar.

Când vine vorba despre produse mai sofisticate, lucrurile stau însă mai rău. Sub 5% din companii au asigurări pentru neîncasare a facturilor. Un procent la fel de redus au asigurare contra pierderii de profit generate de întreruperea activității și mai puțin de 2% din companii sunt asi­gu­rate contra riscurilor de securitate ci­ber­netică.

Cutremur

Interesul românilor pentru asigurările de locuințe a crescut sem­ni­ficativ ca urmare a evenimentelor seismice din Turcia, dar și a cutremurelor neaștep­tate care au avut loc în zona seis­mică Gorj (în urma cărora au fost avizate 617 dosare de daună), reiese dintr-o analiză a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

În medie, în ultimele trei săptămâni din februarie a fost înregistrată o creștere de 170% a numărului de oferte emise pentru asi­gurările de locuințe față de aceeași peri­oadă a anului trecut. „Desigur, rămâne de văzut și câte din aceste oferte se vor con­cretiza în perioada următoare în polițe de asigurare“, nuanțează reprezentanții UNSAR. La începutul anului 2023, circa 7,8 mili­oane de locuințe din cele 9,6 milioane înre­gistrate în statistici nu erau protejate de o asigurare, reiese din datele UNSAR.

Practic, deși cutremurul reprezintă unul dintre principalele riscuri identificate de români în legătură cu locuințele lor, la nivel național doar 20% din acestea sunt protejate printr-o asigurare obligatorie PAD. Tot­odată, doar 17% din locuințele românilor beneficiază și de o asigurare facultativă. Acestea se pot încheia doar pentru locuin­țele care sunt deja protejate de o poliță obli­gatorie PAD.

Disparitățile în ceea ce privește acoperirea sunt uriașe de la județ la județ și în special de la urban la rural. București-Ilfov are mai multe polițe obligatorii de locuință, res­pectiv 475.931, decât toate locuințele asi­gu­rate printr-o poliță PAD din zona rurală – 461.565. Alte județe mai bine acoperite sunt cele care se bucură de un nivel mai ridicat de dezvoltare, precum Timiș – cu 97.257 de polițe PAD, Cluj – cu 87.987, Bra­șov – cu 86.183 și Prahova – cu 71.660. La polul opus, cel mai slab asigurat județ prin­tr-o asigurare obligatorie a locuinței este Mehe­dinți – cu 11.954 de polițe –, urmat de Călă­rași – cu 12.300 și Ialomița, potrivit datelor Poolului de Asigurare Împo­triva Dezastrelor Naturale (PAID).

Deși sunt obligatorii, numărul redus al po­lițelor PAD este parțial explicat de faptul că responsabile de verificarea exis­tenței lor sunt autoritățile locale, puțin dornice să piardă alegători ca urmare a impunerii de penalități pentru nerespecta­rea legii.

Concentrare

Piața asigurărilor din Ro­mânia este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare, reiese din cel mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). „O vulnerabilitate a pieței de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare atât din perspectiva expunerii față de principalele clase de asigurare, cât și din punctul de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piață deținute de un număr relativ mic de socie­tăți de asigurare“, se arată în raportul citat, aferent primelor nouă luni din 2022. Deși se observă o diminuare a gradului de concentrare pe piața RCA din România, primii doi asigurători continuă să dețină o cotă de piață semnificativă (52%), în scă­dere față de finalul anului anterior, când de­ți­neau o cotă de piață cumulată de 61%.

Piața asigurărilor auto din România a fost, de altfel, scena unor ample transfor­mări în ultimul deceniu, care au inclus trei falimente, cel mai recent fiind cel al companiei City Insurance, precum și ieșirea din piață a unor jucători care nu au ținut pasul cu prețurile aproape de nebătut ale liderilor. Euroins este liderul pieței RCA, poziție pe care a ocupat-o în cinci din ultimii zece ani (în ceilalți, lider a fost City Insurance).

Potrivit unor surse citate de presa locală, ASF ar fi depus la Parchet o plângere penală împotriva companiei, acuzând că aceasta nu avea, în februarie anul trecut, garanțiile ban­care care să-i permită să achite dosarele de daune din perioada anului 2020-2022.

În primele nouă luni ale anului 2022, aproximativ 92% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 socie­tăți de asigurare din cele 26 autorizate și re­glementate de ASF, potrivit raportului citat anterior.

În ceea ce privește evoluția pieței, în pri­mele nouă luni ale anului trecut, societățile de asigurare au subscris prime brute în va­loare de aproximativ 12,1 miliarde de lei, în creștere cu 23% față de valoa­rea înregistrată în perioada similară a anului anterior.

Piața asigurărilor din România rămâne totuși orientată spre activitatea de asigurări generale (categorie ce le include pe cele auto și de locuințe), ce deține o pondere de 83% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF. Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto – incluzând clasa A3 (asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului) –, acestea reprezentând circa 77% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale.

Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurărilor de viață a depășit nivelul de două miliarde de lei în primele nouă luni din 2022, fiind susținut de crește­rea cu circa 7% a subscrierilor pentru clasa C1 (asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare).

Asigurările de să­nă­tate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă, cu un vo­lum al subscrierilor de peste 509 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă a anului 2021. În pofida creșterilor consistente din ultimii ani a aces­tui sector, asigu­ră­rile de viață dețin o pon­dere de doar 4,22% din totalul primelor brute subscrise.

Analiștii sunt optimiști că piața asigură­rilor din România va înregistra o creștere semnificativă în acest an, depășind pragul de 16 miliarde de lei, potrivit estimărilor fă­cute de Frames. Totuși, evoluția este mai mult conjuncturală și nu reflectă o schimbare structurală. Avansul este pus pe seama efectelor activității seismice din această pe­rioadă, dar și a scumpirii polițe­lor RCA.

Cine, ce, cât

Numărul contractelor de asigurări în vigoare pare să fi scăzut în anul 2022, semn că piața a crescut mai de­­grabă ca urmare a creșterii prime­lor decât a volumului de vânzări.

  • CONTRACTE. La nivelul întregii piețe de asigurări din România, numărul de contracte de asigurare în vigoare la finalul primelor nouă luni ale anului 2022 a fost de aproximativ 15,9 milioane, în scădere cu aproximativ 7% față de perioada similară din anul precedent. Numărul de contracte pentru activitatea de asigurări generale a înregistrat o scădere de circa 7,6% față de perioada similară a anului anterior, în timp ce numărul polițelor în vigoare pentru asigurări de viață s-a micșorat cu aproximativ 4,5%.
  • INDEMNIZAȚII. Indemni­zațiile brute plătite de socie­tățile de asigurare pentru acti­vitatea de asigurări gene­rale s-au situat la o valoare de aproximativ 4,3 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului trecut. Asigurările de tip RCA au reprezentat 52% din total, iar cele de tip CASCO – alte 34 de procente. Indem­nizațiile plătite pentru incendii și alte cala­mități au fost de 6% din total. Valoarea indemniza­țiilor pentru asigură­rile de viață a fost de 1,17 miliarde de lei, în creștere cu 38%.

Acest articol a apărut în numărul 159 al revistei NewMoney

Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.