Cu mai multe proiecte pe care le dez­voltă astăzi în câteva țări europene și în America, TARA Interactive aduce în prim-plan ceva nou, cu impact pe piața medicală

Senica Micu 14/07/2023 | 10:34 Companii
Cu mai multe proiecte pe care le dez­voltă astăzi în câteva țări europene și în America, TARA Interactive aduce în prim-plan ceva nou, cu impact pe piața medicală

Cu mai multe proiecte pe care le dez­voltă astăzi în câteva țări europene și în America, TARA Interactive aduce în prim-plan ceva nou, cu impact pe piața medicală.

Pentru TARA Interactive, a doua jumătate a acestui an va fi dedicată creșterii pre­zen­ței sale pe piața de software internațională, în special prin extinderea portofoliului de clienți în Statele Unite ale Americii și în Eu­ropa. După ce tocmai a anunțat un proiect ce vizează exclusiv sistemul de să­nă­tate american, Vlad Lepădatu, managing partner al companiei, spune că, în perioada ime­diat următoare, sunt în dezvoltare și alte proiecte bazate pe inteligență artifi­cială, care se vor lansa inițial în România, în domenii precum distribuție și e-commerce.

Pe fondul cererii tot mai mari în zona de digitalizare, toate acestea ar urma să ducă la o creștere organică a businessului cu aproximativ 50% în 2023, de la o cifră de afaceri de peste un milion de euro înregistrată în 2022.

Publicul american

TARA Interactive a marcat începutul verii cu o premieră: com­pania românească de dezvoltare software lucrează la o aplicație (MedicalVault) ce oferă acces ultrasecurizat la datele me­dicale ale pacienților, cu aplicabilitate pentru piața americană. „Prima versiune va fi încheiată la finalul lunii august, urmând să continuăm dezvoltarea și adăugarea de noi funcționalități pe baza feedbackului pe care îl vom primi din piață. Estimăm 10.000 de utilizatori în primul an, urmând să crească pe măsură ce numărul de spi­ta­le cu care se integrează soluția va crește“, detaliază Vlad Lepădatu.

MedicalVault își propune să centralizeze datele pacienților din toate spitalele din SUA și să faciliteze partajarea instant a in­formațiilor cu medicii sau cu reprezen­tanții unor instituții, precum asiguratorii, pentru care istoricul medical este vital. Con­cret, partajarea datelor medicale ale unui pacient către medicii parteneri se poate realiza printr-un e-mail sau SMS, care va conține un cod QR unic. „Ideea MedicalVault aparține unui consorțiu de medici și este o noutate în zona medicală în ceea ce privește protecția datelor personale. Teh­no­logia folosită este blockchain, care asi­gură o foarte bună protecție a datelor“, ex­plică Lepădatu.

În ceea ce privește piața românească, antreprenorul spune că se află în discuții cu câteva clinici private „care au interes de a integra în mod automat datele medicale ale clientului și a extrage datele relevante pentru afecțiunea pentru care s-a pre­zentat la doctor“. Un astfel de proces scur­tează timpul de analiză pentru medic, permițându-i să se concentreze pe pacient. „În acest caz nu este vorba de Medi­cal­Vault, ci, mai degrabă, de soluții perso­na­lizate pentru integrarea cu sistemele existente în clinici“, punctează Lepădatu. Po­trivit spuselor sale, intenția este de a folosi noile tehnologii pentru a rezolva anu­mite carențe identificate în fluxurile de lucru.

De pildă, inteligența artificială este fo­losită pentru a scurta timpul de identificare a informațiilor necesare în diverse in­dustrii. „În prezent, durata de găsire a in­formației depinde de calificarea persona­lului. Spre exemplu, în call center: brandurile au externalizat serviciul de suport client unui call center. Personalul din call center accesează mai ușor informația, în timp real. Pentru aceste proiecte am preconizat anul acesta investiții de 250.000 de euro în research, inovare și pregătirea personalului. Ne așteptăm ca această direcție de business să ne aducă o creștere de 30% a cifrei de afaceri în anul următor“, adaugă Vlad Lepădatu.

Pe lângă România și Moldova, TARA Interactive dezvoltă în momentul de față proiecte în SUA, Germania și Danemarca; 40% din totalul proiectelor sunt pentru piața românească. În semestrul al doilea din 2023, compania va continua pe direcția stabilită anul trecut și se va axa pe o mai bună acoperire a domeniilor fintech, e-commerce, logistică și retail, cu accent pe zonele de automatizare a proceselor, robo­tizare, inteligență artificială și procesare de informații de tip big data.

„În prezent avem 30 de clienți activi, cu proiecte în dezvoltare sau în mentenanță, iar serviciile oferite sunt legate de dezvol­tarea software. Observăm o creștere a soli­ci­tărilor pe partea de analiză de business, cu scopul de a oferi perspective noi pentru îmbunătățirea sistemelor și a progra­melor utilizate, auditul proceselor curente din companie pentru a le optimiza și automatiza, integrare AI, atât în comunicarea cu clienții pe diferite canale, dar și în automatizare“, detaliază Vlad Lepădatu.

Mai mulți angajați

Odată cu dezvol­tarea de proiecte în plan local și internațio­nal, compania vrea să crească anul acesta și numărul de angajați în birourile pe care le are deschise la București și la Chișinău, cu până la 60%, ceea ce înseamnă la aproxi­mativ 80 de persoane, bugetul pentru dezvoltarea echipelor de angajați fiind de circa 100.000 de euro. „Am stabilit pentru anul acesta programe de formare, training și dez­voltare, atât cu formatori externi, cât și un program intern de creștere dedicat angajaților actuali și viitori. (…) În momentul în care un angajat se alătură echipei, va face, împreună cu managerul său, un plan individual de dezvoltare profesională și personală“, mai spune Lepădatu.

TARA Interactive a fost înființată în anul 1991, cu o investiție inițială de 1.000 de do­lari, având ca obiect de activitate dezvol­tarea software și comerțul. La acea vreme, calculatoarele abia începeau să fie folosite în companii, iar lumea era reticentă în a le folosi. După apariția internetului și răspân­direa acestuia și în plan local, Tara Interactive a început să realizeze pagini web pentru companiile care erau suficient de inovative pentru a-și extinde prezența și în online.

La începutul anilor 2000 a demarat dezvoltarea unui soft ce era utilizat în procesul de achiziție și comercializare a produ­selor. „În primii ani ne-am bazat activitatea pe dezvoltări de produse custom, la cere­rea clienților, majoritatea fiind pe partea de baze de date și interfețe de management ale acestora. Am avut proiecte și pe grafică și design, inclusiv animații 2D și 3D care, la vremea aceea, erau aproape necunoscute în România“, povestea Vlad Lepădatu.

Anul trecut, cifra de afaceri a companiei a crescut cu 20% față de 2021, depășind pra­gul de un milion de euro. Pentru 2023 este estimată o creștere de 50%, datorită unei cereri tot mai mari în zona de digitali­zare și odată cu amplificarea nevoii de au­to­matizare. „Marja de profit în 2022 a fost de 30%. Estimăm o scădere ușoară a acesteia prin prisma investițiilor pe care le facem în acest an în dezvoltarea și trainingul echipei.“

România, un hub

Un studiu despre industria de software din România, publicat de TARA Interactive în luna ianuarie, defi­nește 2023 ca fiind „anul evoluției tehnologice“, în contextul în care companiile vor căuta soluții de eficientizare a costurilor, vor apela la AI și se vor alinia curentului glo­bal de accelerare a migrării în cloud. „Industria de IT din România reprezintă unul dintre cele mai dinamice segmente, cu o dezvoltare foarte rapidă. În ultimii ani, România a devenit un hub major pentru companii de IT și centre de dezvoltare software. Acest sector a crescut semnificativ și a adus contribuții substanțiale la eco­nomia națională. Piața evoluează foarte re­pede, datorită apariției și utilizării pe scară largă a inteligenței artificiale“, subli­niază Lepădatu.

Utilizarea serviciilor în cloud permite com­paniilor inclusiv ajustarea costurilor, prin achiziționarea abonamentelor pe peri­oade de timp limitate, dar și asigurarea unei mai bune securități, atât a datelor interne, cât și ale clienților.

Potrivit datelor unui studiu de piață rea­lizat de Gartner (o companie americană de consultanță și cercetare în IT), serviciile în cloud vor crește cu 20,7% în 2023 față de 2022, la nivel global, ajungând la o valoare de aproape 592 de miliarde de dolari. În 2023 se observă deja interesul crescut al me­diului de business pentru adoptarea tehnologiilor sustenabile care ajută la creș­terea eficienței energetice, fie că vorbim despre schimbarea infrastructurii IT sau trecerea în cloud, utilizarea surselor regene­rabile de energie sau înlocuirea parcului auto cu mașini mai eficiente.

Gartner mai arată că, până în 2026, orga­nizațiile care utilizează AI în cadrul proceselor operaționale și care se vor alinia în pri­vința transparenței, încrederii și securi­tății acestora vor beneficia de o creștere cu 50% a rezultatelor. Se estimează și că, până în 2028, circa 20% din forța de muncă globală și 40% din productivitatea econo­mică vor fi obținute de către sisteme AI.

Acest articol a apărut în numărul 167 al revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.