Ce planuri are antreprenorul Cristi Nechita-Rotta pentru afacerea în care a investit până acum peste 50 de milioane de euro

Senica Micu 29/01/2024 | 10:38 Oameni
Ce planuri are antreprenorul Cristi Nechita-Rotta pentru afacerea în care a investit până acum peste 50 de milioane de euro

Piețele externe reprezintă astăzi un punct important pe harta Rottaprint. Dar nu și singurul. Antreprenorul Cristi Nechita-Rotta are planuri mari pentru afacerea în care a investit până acum peste 50 de milioane de euro.

Când eticheta este potrivită, se schimbă și imaginea unui produs. Iar dacă imaginea ajunge să valoreze cât 1.000 de cuvinte, poți fi sigur că produsul pe care îl promovezi are priză la publicul larg. Acesta este unul dintre principiile pe care se bazează și businessul Rotta­print – cea mai mare tipografie flexografică cu capital 100% ro­mânesc, producătoare de eti­chete autoadezive și ambalaje flexibile, o afacere de familie a că­rei poveste a început în urmă cu mai bine de trei decenii, la Cluj-Napoca. „Avem clienți din toate domeniile. (…) Toți suntem consumatori de etichete“, spune Cristi Nechita-Rotta (59 de ani).

Simple sau complexe, colo­rate sau în alb și negru, etiche­tele fabricate de companie nu mai sunt de mult destinate doar publicului din România, ci și piețelor internaționale. De altfel, 2024 este (printre altele) dedicat exportului, un segment pe care Rottaprint l-a dez­voltat de la un an la altul, cu perspective de creștere pe termen mediu și lung. „În 2024 insistăm mai mult pe piețele externe“, punc­tează an­treprenorul. În paralel, vor continua și inves­ti­țiile în echipamente și infrastructură, care vor asi­gura o efi­cientizare și mai mare a businessului, ajuns anul tre­cut la o cifră de afaceri de peste 35 de mili­oane de euro.

Primii ani

Ideea de a pune bazele acestei afaceri datează de dinainte de Revoluție, dintr-o perioadă în care, spune Cristi Nechita-Rotta, „o inițiativă privată nici nu intra în discuție“. „Am avut însă ca punct de por­nire hobbyurile noastre din timpul facultății. Soția mea, Arnella, este de profesie ingi­ner, iar eu, matematician, dar ne plă­ceau arta, pictura, dese­nul, astfel că în perioada stu­denției tipă­ream serigrafic (pro­cedeu de imprimare cu ajutorul unui ecran de mătase, n.r.) manual, acasă, felicitări de 1 Martie și de Crăciun, pe care le vindeam apoi în centrul Clujului. După Revoluție, în 1991, so­ția mea și mama ei au pus ba­zele Sunimprof Rottaprint (deve­nită între timp Rottaprint, n.r.), eu alătu­rân­du-mă în 1993.“ La vremea respectivă, familia Nechita-Rotta își dorea o afacere care să implice utilaje per­formante, ceea ce pentru în­ce­putul ani­lor ’90 repre­zenta o adevărată provocare, din cauza procesului de achizi­țio­nare din străi­nă­tate și a limitării accesului la informații.

Primul utilaj cumpărat a fost la mâna a doua, prin intermediul unor cunoștințe din Germania, însă nu era potrivit pentru ceea ce își propuseseră inițial să facă, și anume să imprime pe materiale plastice. „În ceea ce privește spațiul, prima imprimantă a fost in­stalată în casa soacrei mele, în centrul Clujului. Astfel, de la un spațiu de 20 de metri pătrați pe care îl aveam la dispoziție la începutul activității, am ajuns la o hală de peste 6.500 de metri pătrați, dotată cu cele mai performante utilaje ale industriei noastre“, po­vestea antreprenorul într-o altă discuție cu NewMoney.

În primii ani însă, achiziția utilajelor și materia primă au reprezentat o provocare continuă pentru soții Nechita-Rotta. „Majoritatea se găseau doar peste granițe, iar moneda străină se putea cumpăra doar la licitație“, în contextul în care, în urmă cu peste trei decenii, era nevoie de viză pentru a putea ieși din Ro­mânia, iar furnizorii refuzau să vină în țară și să ofere suficiente informații sau lecții de utilizare pentru un utilaj anume. Ceea ce făcea și mai dificilă partea de cercetare pentru alegerea utilajului potrivit.

Peste 50 de milioane de euro

„În primii ani, afa­cerea fiind mică, nu au fost investiții majore. Am pornit cu un capital social de 100 de mărci germane. Proiectele mai mari au fost realizate după anul 2005, când am început să avem și investiții contabile digitalizate. Practic, din 2005 și până în prezent, am investit peste 50 de milioane de euro“, detaliază Cristi Nechita-Rotta. În 2013, compania chiar a anunțat un proiect investițional de 18 milioane de euro, întins pe o perioadă de nouă ani, care a continuat și în pan­demie. „Am ținut tot timpul pasul cu tehnologia specifică businessului nostru. Suntem la zi cu acest as­pect“, mai spune antreprenorul.

Strict referitor la ultimii trei ani, Rottaprint a implementat investiții de circa șase milioane de euro în tehnologii, echipamente și logistică. Potrivit datelor companiei, odată cu introducerea lor, în 2023 s-au în­registrat reduceri de până la două zile pentru termenele de producție față de aceeași perioadă a anului 2022.

Avem un buget de investiții de aproape două mili­oane de euro în 2024, iar majoritatea sumelor – undeva pe la 75% – vor merge în echipamente și în in­frastructură. (…) De asemenea, avem discuții cu fur­­nizori pentru utilaje noi, dar achiziția lor nu se va finaliza anul acesta, ci mai degrabă în 2025“, punc­tează Cristi Nechita-Rotta. Totodată, datorită bugetelor alocate anul trecut, Rottaprint are astăzi o teh­no­logie nouă de tipar, cu un utilaj nou, care ar urma să genereze volume mai mari și o creștere spre 10% pentru cifra de afaceri.

„Anul trecut ne-am atins obiectivele de creștere, cu toate că au fost multiple minicrize și prețuri instabile pe piață. (…) Nu este niciun secret, știm clar con­dițiile pieței din 2023 – a fost afectată de inflație, a scăzut puterea de cumpărare. Implicit, clienții noștri tradiționali au vândut mai puțin și au comandat mai puțin de la noi. A fost o scădere pe volume undeva pe la 3% pentru clienții existenți, dar am compensat cu contracte și clienți noi. Am încheiat anul cu o cifră de afaceri de peste 35 de milioane de euro, adică un plus de 10% față de anul anterior“, explică antreprenorul. În ceea ce privește marja de pro­fit, aceasta s-a menținut între 5% și 6%, procent ce reprezintă de altfel și media ultimilor ani.

La momentul de față, cei mai mulți clienți vin din industria alimentară (circa 70%), iar restul, din toate celelalte domenii, inclusiv farma și retail. Produsul de bază pentru Rottaprint este eticheta autoadezivă, însă compania produce și vinde mai multe categorii, de genul etichete metalice, etichete termocontractibile și holografice 3D, capace din PET, ambalaje fle­xi­bile etc.

Piețe noi

În toată ecuația de business a Rottaprint, exportul a jucat dintotdeauna un rol important. Com­pania livrează produse în 13 țări din Europa și Asia, piețele externe generând în momentul de față aproximativ 27% din cifra de afaceri. La acest procent, cel mai mare aport îl au Germania (care este de altfel și prima țară în care Rottaprint și-a început extinderea internațională, în 2008) și Ungaria (unde compania a intrat în 2013), țări în care funcționează și câte un centru logistic. În România, Rottaprint mai are două astfel de centre, în Brașov și în Ilfov.

„Sper ca 2024 să fie un an bun pentru vânzările pe piețele externe, ne concentrăm în această direcție. (…) Există discuții destul de avansate cu unele firme noi și ne dorim să vedem cât de curând rezultate și pe Austria. Totodată, sperăm să se liniștească situa­ția în Israel, să putem relua niște proiecte care, deo­cam­dată, sunt în standby din cauza a ceea ce se în­tâmplă acolo. Avem proiecte în derulare, dar încă ne­finalizate, cu colaboratori din Spania. În valoare absolută, sper să văd anul acesta o creștere de 10-11% a exportului“, subliniază Cristi Nechita-Rotta.

O altă direcție despre care vorbește antreprenorul pune accent pe sustenabilitate și reciclare. În 2022, tipografia Rottaprint a finalizat un proiect de inves­tiții cu o valoare de peste 3,7 milioane de euro, dedi­cat tehnologiilor pentru producția sustenabilă de etichete și ambalaje. Cu obiectivul principal de a re­duce impactul asupra mediului în cazul produselor realizate de companie, proiectul s-a derulat pe o pe­ri­oadă de trei ani și a fost finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norve­gia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Creșterea IMM-urilor din România“. Din valoarea totală a investiției, asistența nerambursabilă a fost de circa 1,5 milioane de euro.

„Economia circulară este un obiectiv important și un deziderat pentru toți actorii pieței în care acti­văm. Suntem printre cei care pot face diferența și care pot da un exemplu în favoarea societății, mediu­lui și a generațiilor viitoare. Așa că ne asumăm respon­sabilitatea pentru toate deșeurile pe care le generăm, iar echipa noastră este conectată la tot ce e nou în ma­terie de soluții reciclabile, cu o componentă re­ci­clabilă sau sustenabilă. Noi chiar venim în întâmpinarea clienților cu soluții noi și materiale reciclabile.“ Pentru materia primă folosită, compania lucrează cu multinaționale care livrează din mai multe țări, precum Ungaria, Cehia, Luxemburg, Germania, Spania sau Grecia.

Context european

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Comisiei Europene, fiecare locuitor din Europa este responsabil, anual, pentru circa 180 de kilograme de deșeuri de ambalaje. Cu precizarea că 40% din materialele plastice și 50% din hârtia utilizată în Uniunea Europeană sunt folosite pen­tru ambalaje. În acest context au fost stabilite norme noi, care, dacă nu vor fi aplicate, Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu o creștere cu 19% a deșeu­ri­lor de ambalaje în următorii șapte ani. Cu alte cu­vinte, normele propuse asigură opțiuni de ambalare reutilizabile, astfel încât să fie limitat excesul de ambalare. Mai mult, scopul este ca, în 15 ani de aici îna­in­te, deșeurile de ambalaje să scadă cu 15% pe cap de locuitor.

Ultimii ani au schimbat modul în care sunt abordate proiectele care au legătură cu sustenabilitatea și pentru multe companii din retail, acesta fiind unul dintre domeniile cu care lucrează Rottaprint. De exemplu, Kaufland România dispune deja, în toate magazinele sale, de două tipuri de infrastructuri de colec­tare a ambalajelor pentru mai multe tipuri de plastic, sticlă și aluminiu. Retailerul a avut un buget total al in­vestițiilor în extinderea și întreținerea rețelei de au­tomate de reciclare de peste 4,84 milioane de euro.

De asemenea, rezultatele barometrului realizat de Reveal Marketing Research și dat publicității în toam­na anului trecut arată că dimensiunea ecologică a sustenabilității primează în percepțiile românilor într-o măsură semnificativ mai mare decât implica­țiile sociale sau cele economice. În mentalitatea consumatorilor români, conform barometrului, sustena­bilitatea este în principal despre folosirea resurselor în mod responsabil (30%), despre grija față de natură și față de speciile pe cale de dispariție (14%), precum și despre adoptarea de măsuri pentru scăderea po­luării și a emisiilor de carbon (11%). O analiză Clean Recycle publicată anul trecut mai arată că, începând cu 1 ianuarie 2023, operatorii economici aveau obli­ga­ția să scadă cantitatea de plastic de unică folosință pusă în piață cu 5% față de anul precedent, iar în 2024, cu 10%, respectiv cu 15% în 2025 și cu 20% în 2026. Mai mult, trebuie să raporteze aceste cifre Administrației Fondului pentru Mediu.

Îmbunătățire continuă

Înapoi la afacerea Rottaprint, Cristi Nechita-Rotta se uită cu optimism la 2024, mai ales pentru că este an electoral și „întotdeauna se întâmplă lucruri bune într-un an electoral; și nu doar în România, ci și în alte țări“. De altfel, opti­­mismul a caracterizat întotdeauna familia Nechita-Rotta, chiar și pe timp de criză. Antreprenorul își amintește de criza din 2008-2009, când „tocmai“ începuse o investiție majoră în halele de producție din comuna Apahida, de lângă Cluj-Napoca, asigurată prin finanțare din credite bancare.

„Atunci s-au redus dintr-o dată posibilitățile de finanțare, au crescut do­bânzile. Erau niște investiții pornite pe care a trebuit să le ducem mai departe, pentru că nu am avut de ales. Și bine am făcut, deși efortul a fost mare din toate punctele de vedere“, mărturisește el.

La distanță de câțiva ani, undeva prin 2016-2017, în Rottaprint a fost adoptat sistemul de management Kaizen, moment în care a apărut și obiectivul unei creș­teri majore pentru cifra de afaceri. Mai concret, de la afaceri de 19,8 milioane de euro în 2017, compa­nia a ajuns la peste 35 de milioane de euro în 2023. În limba japoneză, „kaizen“ înseamnă „îmbunătățire con­tinuă“, acest concept fiind adus în Occident de scrii­torul Masaaki Imai. Sistemul de management este aplicat de companii din întreaga lume prin promovarea schimbării pozitive a lucrurilor într-un proces continuu și prin depășirea unor obstacole mentale.

Cu peste 250 de angajați astăzi, Rottaprint a atras deja atenția unor companii străine mari (concurente pe alte piețe) și a unor fonduri de investiții inter­na­ționale, de la care a primit în repetate rânduri oferte pentru vânzarea businessului. „Este bine cunoscută strategia liderilor din orice domeniu, la nivel mondial, de a intra pe alte piețe prin preluarea liderilor de pe acea piață“, dar… „deocamdată nu ne gândim să vindem“.

Acest articol a apărut în numărul 180 al revistei NewMoney

Ilustrație: Vali Ivan

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.