Cu investiții de câteva milioane de euro recent finalizate, Rottaprint promite o pro­ducție sustenabilă mai mare și exporturi pe măsură

Senica Micu 17/08/2022 | 10:22 Companii
Cu investiții de câteva milioane de euro recent finalizate, Rottaprint promite o pro­ducție sustenabilă mai mare și exporturi pe măsură

Pentru Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografică producătoare de etichete auto­adezive și ambalaje flexibile din România, 2022 este și despre exporturi în mai multe țări, în paralel cu dezvoltarea unor produse noi prietenoase cu mediul.

„Printre tendințele din 2022 se remarcă deja creșterea de comenzi pentru produ­sele de bază destinate consumului casnic, un efect al creșterii inflației. Observăm o di­namică a echilibrului între două tipuri de consumatori finali: cei ale căror venituri nu au fost afectate în mare măsură de pandemie și care își păstrează obiceiurile de consum, iar de cealaltă parte sunt românii a că­ror putere de cumpărare a fost afectată, ceea ce a determinat o administrare mai atentă a bugetului“, spune Cristi Nechita-Rotta, director general Rottaprint. Cu peste trei decenii de prezență în plan local, compania clujeană își continuă investițiile, indi­ferent de schimbările care apar la nivel eco­no­mic, schimbări alimentate acum în mare măsură de criza energetică.

Producție sustenabilă

Planul de in­ves­­tiții cu o valoare de peste 3,7 milioane de euro finalizat recent de Rottaprint – un business de circa 26 de milioane de euro în 2021 – a vizat preponderent tehnologiile pentru producția sustenabilă de etichete și ambalaje. „Odată cu implementarea pro­iectului, capacitatea de producție a Rotta­print a crescut cu 20% față de nivelul raportat la data depunerii lui, în 2017. Deși este pre­matur să previzionăm cu exactitate reducerea costului de producție, ne așteptăm la o scădere de circa 2-3%, raportat la volu­mul anterior“, detaliază Cristi Nechita-Rotta.

Având ca obiectiv principal reducerea impactului asupra mediului în cazul produselor realizate de companie, proiectul în cauză s-a derulat în ultimii trei ani și a fost finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE (Spațiul Economic European) și Norvegian 2014-2021, în ca­drul programului „Creșterea IMM-urilor din România“. Din valoarea totală a investiției, asistența nerambursabilă a fost de circa 1,5 milioane de euro.

„În ceea ce privește produsele noi introduse în portofoliu odată cu implementarea acestui proiect, printre ele se numără eti­che­tele inteligente precum cele RFID – radio-frequency identification – sau smart labels, cu tehnologie NFC (near field communication, n.r.) la bază, care permit o in­te­rac­țiune interactivă cu brandul“, adaugă directorul general al Rottaprint.

Potrivit spuselor sale, și în 2022 sunt bu­getate investiții de aproximativ un milion de euro, inclusiv în procesul de digitalizare pentru anumite operațiuni din cadrul companiei.

Plus din export

Toate investițiile trecute și viitoare aduc un plus pentru Rotta­print și în privința exportului. În prezent, compania exportă în 13 țări, printre care Ger­mania, Ungaria – în aceste două țări având și centre logistice – Croația, Letonia și Marea Britanie (ultimele trei devenite active începând cu 2021). Raportat la 2020, exporturile companiei au crescut cu 5% anul trecut, clienții străini ajungând să re­pre­zinte 26% din ponderea totală.

Potrivit datelor companiei, cele mai soli­citate produse de către clienții străini – cei mai mulți activând în industria alimentară – au fost etichetele autoadezive, foliile lami­nate pentru preparate din carne ambalate în atmosferă modificată și capacele din aluminiu.

„Pentru anul acesta, ne așteptăm la o evoluție a exporturilor similară cu cea de anul trecut. Observăm același interes crescut al clienților străini pentru comenzile de etichete și ambalaje pentru produsele alimentare ca și în anii trecuți, mai ales în țările în care înregistrăm cele mai mari ce­reri de export: Germania și Ungaria“, mai spune Cristi Nechita-Rotta.

Asta, în condi­țiile în care prețurile materiilor prime au suferit modificări semnificative în ultimul an. Motivele sunt atât crește­rea costurilor la energie, gaz și combustibil, cât și situațiile punctuale care au apărut în piață odată cu provocările repetate gene­rate de contextul pandemic, mai ales în lan­țurile de apro­vi­zionare. Astfel, pe lângă impactul asupra pre­țurilor, criza de materii prime a afectat și disponibilitatea unor produse precum hârtie, aluminiu și componente pentru folii. O altă consecință a acestor factori este extinderea termenelor de livrare, care au crescut de la câteva zile la câ­teva luni, compa­rativ cu o perioadă normală.

„Din cauza dificultăților generate de criza de materii prime și de creșterile de preț la energie cu care se confruntă piața, con­ti­nuăm să traversăm o perioadă volatilă, mar­cată constant de provocări noi. Totuși, în 2022, ne așteptăm la o creștere organică a cifrei de afaceri, în linie cu toate obiecti­vele și investițiile planificate“, notează Cristi Nechita-Rotta.

Începutul

Ideea de a pune bazele acestei afaceri datează de dinaintea Revoluției, în­tr-o perioadă în care, își amintește antrepreno­rul, „o inițiativă privată nici nu intra în dis­cuție“. „Am avut însă ca punct de pornire hobbyurile din timpul facultății: arta, pictura, desenul, astfel că în perioada studen­ției tipăream serigrafic, manual, acasă, felicitări de 1 Martie și de Crăciun, pe care le vindeam apoi în centrul Clujului“, își amin­tește antreprenorul.

În 1991 au fost puse bazele Sunimprof Rottaprint, devenită între timp Rottaprint. La vremea respectivă, antreprenorul își dorea o afacere care să implice utilaje performante, ceea ce pentru începutul anilor ’90 reprezenta o adevărată provocare, din cauza procesului greoi de achiziționare din străinătate și a limitării accesului la informații.

Primul utilaj cumpărat a fost unul la mâna a doua, cu ajutorul unor cunoștințe din Germania, și nu era potrivit pentru ceea ce își propuseseră inițial să facă, și anume să imprime pe materiale plastice. „În ceea ce privește spațiul, prima imprimantă a fost instalată în casa soacrei mele, în centrul Clujului. Astfel, de la un spațiu de 20 de metri pătrați, pe care îl aveam la dispoziție la începutul activității, am ajuns la o hală de peste 6.500 de metri pătrați, dotată cu cele mai performante utilaje ale industriei noastre.“ Și acesta a fost doar începutul.

FOTO: Laszlo Raduly

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.