Ce impact a avut asupra agenției de marketing digital adLemonade decizia de a se extinde internațional, cu focus pe Marea Britanie

Senica Micu 27/07/2023 | 10:25 Digital
Ce impact a avut asupra agenției de marketing digital adLemonade decizia de a se extinde internațional, cu focus pe Marea Britanie

Pentru adLemonade, prima jumătate de an a fost mai ales despre extinderea in­ternațională, cu focus pe Marea Brita­nie. Ce alte planuri sunt luate în calcul?

După mai bine de un deceniu de activitate, agenția de marketing digital adLemonade, înființată de antreprenoarea Ana­bela Luca, din Sibiu, merge mai departe cu pro­iectele sale din piața ex­ternă, care aco­peră deja 40% din businessul total. Gestionând lunar bugete de promovare de peste un milion de euro prin intermediul platformelor Google și Facebook, compania pune la punct noi stra­tegii de dezvoltare, astfel încât pre­zența sa la nivel european să fie și mai crescută.

„Momentan, avem clienți internațio­nali în câteva țări-cheie, respectiv Marea Britanie, Germania, Franța și Statele Unite ale Americii. În continuare, ne con­cen­trăm pe țările anglofone, pe care do­rim să le deservim direct, precum și prin intermediul partenerilor noștri. În ceea ce privește intrarea în alte țări, suntem în proces de evaluare și planificare“, de­ta­liază Anabela Luca, în calitatea sa de chief executive officer (CEO).

La modul general, aproximativ 50% din portofoliul actual de clienți se referă la jucători din comerțul online, un domeniu cu o dezvoltare fără precedent în ultimii zece ani.

„În primul semestru am întreprins efor­turi semnificative pentru a dezvolta par­teneriate în Rega­tul Unit, în vederea creșterii bazei de clienți. (…) Am alocat resurse pentru consolidarea echipei inter­naționale și pentru adaptarea strategiilor de marketing și vânzări la specificul pieței de acolo. Am investit în cercetare de piață și analiză a tendințelor din Regatul Unit pentru a ne asigura că sun­tem bine pozi­țio­nați în fața concuren­ței“, spune Anabela Luca.

În prezent, aproximativ 25% din conturile gestionate de adLemonade în zonele de paid search și paid social sunt din Ma­rea Britanie, iar targetul este creșterea aces­tui procent la 40% până la finalul lui 2023. În prima parte a anului, compania a gestionat peste 35 de conturi de Google Ads și Facebook Ads pentru acești clienți.

Totodată, antreprenoarea mai spune că are în vedere ca, în 2024, proiectele din piața externă să aibă o creștere de 15-20%, odată cu atragerea de clienți noi, prin strategiile de marketing adaptate fiecărei țări.

Tarifele pentru serviciile de paid search și paid social variază în funcție de mai mulți factori, cum ar fi dimensiunea campaniei, complexitatea proiectului, indus­tria și obiectivele specifice ale clientului. Aceste tarife pot fi structurate în diferite moduri – tarifare lunară fixă, tarifare în func­ție de bugetul cheltuit sau tarifare în funcție de performanță. Spre exemplu, dacă un client dorește să beneficieze de servicii de gestionare a campaniilor de paid search și paid social pentru un buget lunar de campanie de 5.000 de euro, în această situație un tarif lunar fix variază între 1.000 de euro și 1.500 de euro și include: setarea și optimizarea campaniilor, monitorizarea performanței, ajustări perio­dice și raportare.

De asemenea, pentru un client care vrea să implementeze o structură de campanii mai complexă și are un buget lunar mai mare – de exemplu 20.000 de euro –, tari­fele ar putea fi ajustate în consecință.

Bugete mari

În termeni de venituri, o­biec­tivul pentru anul acesta este atingerea valorii de 850.000 de euro, după ce anul trecut adLemonade a înregistrat 520.000 de euro, „exclusiv din fee-uri de agenție, fără a implica bugetele clienților“.

„Bugetele de promovare pe care le ges­ti­onăm prin intermediul platformelor Google și Facebook depășesc lunar suma de un milion de euro. Aceasta reprezintă o inves­tiție semnificativă în promovarea online a clienților noștri, iar dacă am rula aceste bu­gete direct prin agenția noastră, ar pu­tea contribui la o cifră de afaceri anuală de aproximativ 12 milioane de euro. Pe termen mediu și lung, ne aștep­tăm ca bugetele noastre de promovare să crească în mod continuu cu cel puțin 30%, pe mă­sură ce atra­gem clienți noi și consoli­dăm relațiile cu cei existenți“, punctează Anabela Luca.

Referitor la marja de profit, în general, agențiile de marketing digital tind să aibă marje mai ridicate decât alte industrii, însă acestea pot fluctua în funcție de concu­rență, cerere și capacitățile de gestionare a costurilor fiecărei agenții. „Prin concentrarea pe strategii de eficientizare a costu­rilor și oferirea de servicii de înaltă calitate, agențiile de digital marketing pot ob­ține marje de profit sănătoase între 15% și 40%“, precizează antreprenoarea.

Cât despre provocări, Anabela Luca spune că segmentul de business în care activează este unul cu o competiție a­cerbă, iar schimbările rapide în tehnologie și ten­dințele de consum impun o adaptare con­tinuă.

„Privind piața la nivel local, obser­văm o creștere semnificativă a co­mer­țului online și a consumului digital. Acest lucru este în mare parte alimentat de digitalizarea accelerată, accesul sporit la internet și preferințele în schimbare ale consumatori­lor. Este de evidențiat creș­te­rea cons­tantă a valorii acestui domeniu, odată cu creș­terea numărului de retaileri și companii care investesc în soluții de e-commerce și marketing digital pentru a-și extinde afa­cerile“, mai spune fondatoarea businessului adLemonade.

Aceasta citează estimările furnizate de Statista, de unde reiese că volumul cheltuielilor pentru publicitate în România este estimat să ajungă la 536,4 milioane de dolari până la finalul anului.

În prezent, adLemonade – care deține două birouri, câte unul în Sibiu și în Bucu­rești – are 15 angajați în cadrul companiei, plus mai mulți parteneri și colaboratori.

De la angajat la antreprenor

Dar cu ce se ocupa Anabela Luca înainte de a dezvolta un business în acest domeniu? În 2009, o companie de telecom din Statele Unite își deschidea un birou în Ro­mânia, la Sibiu. Primul său angajat a fost Anabela Luca. „Am lucrat la această companie trei ani, am fost marketing manager și coordo­nam o echipă de nouă oameni. Acopeream zona de digital, făceam campanii pe Facebook, pe Google. Era un domeniu nou, despre care am învățat foarte multe în perioada aceea“, povestea ea într-o altă dis­cuție cu NewMoney. Lucrase în marketing direct și în vânzări, însă experiența pe care a avut-o la această companie americană i-a insuflat dorința de a se dezvolta și pe cont propriu, ca antreprenoare.

Intuind potențialul de dezvoltare al aces­tei nișe, Anabela Luca a înființat adLemonade, la acea vreme prima agenție de marketing digital din Sibiu. „Online-ul era foarte diferit ca peisaj față de ce este as­tăzi. Se mergea mult pe vânzarea de clickuri și de afișări. Pentru că îmi doream să cresc, să fiu agenție în adevăratul sens al cuvântului, am făcut angajări chiar din prima zi“, mai spunea ea.

La început a investit o sumă mică, apro­ximativ 5.000 de euro, în oameni și în tot ce înseamnă logistică. Ulterior, sumele bu­getate anual pentru investiții au crescut, odată cu mărirea numărului de angajați și cu extinderea, în anii care au urmat.

Tot în anul în care a lansat businessul, Anabela Luca a devenit trainer certificat Google, într-o piață care, atunci, era foarte săracă în specialiști pe segmentul acesta, dând astfel mai departe din toată expe­riența sa.

Acest articol a apărut în numărul 168 al revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.