Ce datorii externe a ajuns să aibă România în 2021

Andrei Dumitru 05/04/2021 | 10:50 Fapt Divers
Ce datorii externe a ajuns să aibă România în 2021

În luna ianuarie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 239 milioane euro, comparativ cu 377 milioane euro în luna ianuarie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 226 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 31 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mare cu 113 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 363 milioane euro (comparativ cu 1 226 milioane euro în luna ianuarie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 531 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 168 milioane euro.

Ce datorii externe are România

Datoria externă totală a României, publică şi privată, a scăzut în ianuarie 2021 cu 58 mil. euro, la un total de 125,3 miliarde euro, din care datoria publică directă a fost de 57,6 miliarde euro, în creştere cu 0,92% faţă de finalul anului trecut, arată datele publicate BNR.

Din volumul total, datoria externă pe termen lung a însumat 91,45 mld. euro la 31 ianuarie 2021, adică 72,9%din totalul datoriei externe, în creştere cu 0,2% faţă de 31 decembrie 2020, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 33, 93 mld. euro, respectiv 27,1% din totalul datoriei externe, în scădere cu 0,7% faţă finalul anului trecut.

La 31 ianuarie 2021, datoria negarantată public, deţinută practic de bănci şi companii, a atins valoarea de 32,37 miliarde euro, în scădere cu 351 mil. euro faţă de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2020, din care 122 mil. euro erau depozitele nerezidenţilor (depozite care sunt asimilate datoriei).

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 9,8% în luna ianuarie 2021, comparativ cu 18,6% în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2021 a fost de 5,8 luni, în comparaţie cu 5,7 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2021 a fost de 86,7%, comparativ cu 88,4 % la 31 decembrie 2020.