Vin se bea oricând: Purcari s-a listat în plină criză bursieră

Alexandra Pele 19/02/2018 | 16:17 Financiar
Vin se bea oricând: Purcari s-a listat în plină criză bursieră

În ciuda volatilității burselor, produ­că­torul de vin Purcari a reușit să-i con­vingă pe investitorii de la București, listarea moldovenilor marcând o nouă premieră a pieței locale de capital.

Acest articol a apărut în numărul 34 (19 februarie – 4 martie) al revistei NewMoney

În plină vrie a piețelor globale de capital, cauzată de o corecție abruptă a ac­țiu­nilor americane, un producător de vi­nuri din Republica Moldova a reușit să se listeze pe Bursa de Valori București (BVB), ce-i drept, la limita inferioară de preț. Oferta Purcari Wineries, supra­subscrisă de patru ori pe tranșa de retail (pentru care s-au alocat 10% din acțiunile scoase la vânzare) s-a închis cu succes prin plasarea celor 49% din titluri, la un preț de 19 lei per acțiune, în contextul în care vânzătorii au mizat pe un interval de preț între 19 și 28 de lei per acțiune. Grupul Purcari Wineries a fost astfel evaluat la circa 40 de mili­oane de euro, conform unui multiplu de 10,7 x EBITDA.

Deși la prima vedere pare a fi vorba despre o acțiune „ieftină“, interpretată în contextul rezultatului Sphera Franchise Group, cel mai „scump“ IPO din istoria BVB, oferta Purcari nu arată deloc rău. Sphera s-a listat la un multiplu de 15 x EBITDA, grupul fiind lider pe piața locală de fast food, în vreme ce Pur­cari are rezultate bune doar pe segmentul de vi­nuri premium.

Nici contextul bursier internațional nu a fost favo­rabil listării. „Este cel mai semnificativ crash ge­nerat de un selloff (vânzări masive, n.r.) de la cel din august 2015“, comenta Peter Garnry – șeful strategiei pe acțiuni al Saxo Bank – pră­bușirea indicilor bursieri de peste Ocean. Într-o sin­gură ședință, Dow Jones, care urmărește evoluția celor mai importante 30 de companii din SUA, s-a prăbușit, cu peste 1.500 de puncte, cel mai abrupt declin din istorie produs în timpul unei șe­dințe de tran­zac­ționare. Unda de șoc s-a propagat către Asia și apoi Europa, Bursa din România consemnând o pierdere de doar trei procente. Lipsa unor explicații plauzi­bile în legătură cu mișcările bruște de pe piețele globale de capital a creat anxie­tate în rândul investitorilor. Radu Crăciun, președintele BCR Banca pentru Locuințe, este de părere că recenta co­rec­ție a piețelor americane, care ar fi putut afecta „sentimentele“ investitorilor vizavi de oferta Purcari, nu este semnul unei noi crize, ci o spargere a bulei acțiunilor ame­ricane supraevaluate.

purcari vin newmoney
FOTO: Purcari

 

„Lipsa de convingere a investitorilor face ca la cel mai mic semn care le con­firmă temerile să își ia zborul rapid de pe bur­să, antrenând o avalanșă a vânză­rilor. În cazul în care investitorii ar fi avut con­vingeri ferme în ce privește evaluarea ac­țiunilor la bursă, s-ar fi găsit imediat cum­pă­rători care să pună ordine de cum­pă­rare, astfel încât declinul s-ar fi oprit. Nu a fost cazul pentru că o corecție este im­­pe­rios necesară după o creștere atât de pre­lungită a burselor“, notează Cră­ciun, pe blogul personal.

O LISTARE CU EMOȚII. În ciuda sentimentului general de „vânzare“ al burse­lor, acționarii Purcari au reușit să gă­sească pe BVB cumpărători pentru cele 49% din titluri. Printre vânzători s-a nu­mă­rat Horizon Capital, din acționariat mai făcând parte International Finance Corporation, divizia de investiții a Băncii Mondiale. „IPO-ul este o oportunitate pen­tru Horizon Capital de a monetiza o parte din această investiție, spre încânta­rea investitorilor fondului nostru“, a precizat Lenna Koszarny, partener fondator și director general al Horizon Ca­pi­tal. De altfel, scopul listării, la fel ca în cazul multora dintre recentele ieșiri pe piața lo­cală de capital, a fost tocmai posi­bi­litatea unui  exit pentru o parte dintre acți­o­nari. „Oferta este desfășurată pentru a permite acționarilor să dispună de o parte din deținerile lor, crescând totodată profilul societății în cadrul comunității interna­ționale de investiții și generând o piață pentru acțiuni, lucru care va fi în be­­ne­ficiul societății dacă aceasta va dori în viitor să acceseze finanțare pe piața de capital“, se arată în prospectul de listare.

Grupul Purcari are platforme de pro­ducție în România și Republica Moldova, iar portofoliul său reunește patru branduri principale: Purcari (premium spre super premium), Crama Ceptura (mediu spre premium), Bostavan (economic spre premium popular) și Bardar (mediu spre premium). Grupul are în lucru peste 1.000 de hectare de vie și cinci platforme de pro­ducție și procesare. Produsele sunt exportate în peste 30 de state, România, Moldova și Polonia fiind cele mai mari piețe de desfacere ale grupului.

În România, Purcari deține două dintre primele cinci branduri premium, având o cotă de piață totală pe acest segment de 26%, potrivit unui studiu Nielsen, citat în prospectul de listare. De altfel, mixul actual de distribuție se numără printre punc­­tele slabe ale companiei. O parte sem­ni­fi­cativă a veniturilor grupului sunt gene­ra­te de o serie de produse-cheie comer­cializate într-un număr limitat de piețe geografice. Totodată, dreptul de folosință asupra podgoriilor din România derivă din contracte încheiate cu o societate care se află în procedură de insolvență, reiese din documentele publicate de companie înainte de listare.

POLITICA DE DIVIDENDE. Având în vedere că Purcari este organizată ca o companie de tip holding, capacitatea acesteia de a plăti dividende depinde de capacitatea filialelor sale de a face acest lucru – amănunt care nu le-a scăpat investitori­lor de la BVB, o bursă recunoscută la ni­vel mondial pentru politica generoasă de dividende.

Analiștii de la Prime Transaction se aș­teaptă ca dividendele distribuite de companiile listate pe BVB să rămână la un nivel ridicat și în 2018, peste cel din 2017. Topul ar putea fi condus de un emitent care nu a distribuit dividende anul trecut, Alumil, cu un randament potențial de aproape 13%, urmat la mică distanță de Transgaz, cred brokerii. „În total sunt șapte emitenți de la care ne așteptăm la ran­damente mai mari de 10% (…) Printre companiile mai mici există câteva care nu au mai acordat dividende în ultimii ani și ar putea reveni chiar cu niște randamente mari, dar și doi dintre emitenții listați anul trecut, Aages și Transilvania Broker“, anticipează brokerii Prime Transaction.

În acest context, la orice listare, poli­tica de dividende este un indicator-cheie pentru potențiali investitori. „În absența unor condiții de piață excepționale sau a unor nevoi de finanțare, pentru anii urmă­tori, Consiliul de Administrație intențio­nează să recomande Adunării Generale a Acționarilor ca societatea să distribuie 50% din profitul său distribuibil în fiecare an, sub rezerva oricăror restricții legale aplicabile“, au anunțat administratorii Purcari. Pe de altă parte, la finalul lui 2016, compania avea pierderi de 11,2 mili­oane de euro. Până la acoperirea lor și a altor pierderi acumulate pe parcursul anului trecut, producătorul nu va putea să plă­tească dividende. „Societatea are în vedere un proces de acoperire a acestor pier­deri cu re­zerve de capital, inclusiv printr-o scă­dere în viitorul apropiat a primelor de emi­siune, ulterior obținerii aprobării ins­tanței“, se arată în prospect.

STRATEGIE. Cele mai mari piețe de desfacere ale Purcari Wineries sunt în Europa Centrală și de Est, unde ponderea consumului de vin era semnificativ mai redusă decât cea a consumului de bere. În România, spre exemplu, consumul total de vin reprezintă doar 6% din consumul total de băuturi alcoolice. În medie, un român consumă 16 litri de vin pe an, iar un polo­nez doar șase, față de 33 de litri consumul mediu din Italia sau 43 de litri per capita în Franța. Chiar și așa, perspectivele pentru piața vinului sunt încurajatoare. Ritmul de creștere al consumului de vin în piețele principale ale grupului din Europa Centrală și de Est l-a depășit per ansamblu pe cel al berii și al băuturilor spir­toase. Piața vinului a crescut cu 2,1% în perioada 2014-2016, potrivit datelor Euromonitor care relevă o scădere a pieței berii cu 1,2% și a pieței băuturilor spir­toase cu 3,2% în aceeași perioadă. Dimensiunea pieței vinului este preconizată să crească cu 3,7% până în 2020.

Și pentru că la Bursă investitorii cum­pără „viitorul“ unei companii, strategia cu care Purcari a convins a fost concentrarea pe piețele din România și Polonia. În cazul României, grupul intenționează să introducă produse în segmentele de preț care îi lipsesc, cum ar fi cel de 20-30 de lei per litru (interval la care se văd aproape un sfert dintre vinurile comercializate în prezent). Compania va viza și extinderea prezenței în comerțul tradițional (doar 30% din vânzări provin din acest segment, față de 45% media pieței) și se va orienta către creșterea vânzărilor din Cen­trul, Nord-Vestul și Vestul României (care generează 37% din vânzările totale de vin și doar 27% din vânzările Purcari). În cazul Poloniei, Purcari își dorește să își extindă rețeaua de vânzare, având în vedere că produsele sale pot fi găsite în 870 dintr-un total de 5.700 de puncte de co­mer­cializare.

Listarea Purcari – un producător cu o istorie de 190 de ani – mai aduce o altfel de premieră pentru BVB, fiind primul emitent de origini stră­ine. À la vôtre!

 


FOTO: Purcari

Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.