(Proiect special) Cum își va finanța KMG International extinderea fără cele trei miliarde de dolari promise de chinezi?

NewMoney 04/09/2018 | 09:25 Companii
(Proiect special) Cum își va finanța KMG International extinderea fără cele trei miliarde de dolari promise de chinezi?

O călătorie de o mie de mile începe cu un pas spune un străvechi proverb chi­­ne­zesc. Tot o politică a pașilor mă­runți va caracteriza și strategia KMG Interna­tio­nal, chiar dacă tranzacția prin care o com­panie de stat chineză urma să preia pachetul majoritar nu a fost dusă la bun sfârșit.   

Acest articol a apărut în numărul 46 (6-26 august) al revistei NewMoney

Primele incertitudini serioase privind șansele finalizării tranzacției prin care China Energy Company Limited (CEFC)  ar fi trebuit să cumpere 51% din acțiunile KMG International (fostul Grup Rompe­trol) au apărut în primăvara acestui an. Știri din presa străină semnalau investiga­rea președintelui CEFC – Ye Jianming, pentru presupuse decizii economice riscante.

Prin urmare, nefinalizarea tranzacției CEFC – KMGI, anunțată în decembrie 2015, nu a fost o surpriză ma­joră, însă a născut întrebări legate de perspectivele de dezvoltare ale grupului energetic, deținut integral de compania de petrol și gaze a

Kazahstanului–KazMunayGas. Teoretic, chinezii ar fi trebuit să investească în următorii cinci ani circa trei miliarde de dolari, bani care ar fi fost direcționați către absolut toate diviziile grupului: creș­terea activităților de rafinare și tra­ding, precum și extinderea rețelei de ben­zinării, inclusiv prin achiziții.

În schimbul unei dezvoltări rapide pe toate planurile, KMG International va adopta politica unei creșteri organice, selec­tive, bazată (și) pe resurse proprii, în linie cu activitățile sale principale și ale direcțiilor de dezvoltare strategice.

REȚEAUA. Pe scurt, KMG International e hotărât să-și consolideze și dezvolte în continuare activitățile de trading și să extindă rețeaua de benzinării din România și regiunea Mării Negre. Aceasta, în con­dițiile în care Rompetrol Rafinare (divizia care include rafinăriile Petromidia Năvo­dari și Vega Ploiești) a avut producții și vânzări-record în 2017. Vânzările Rompe­trol Rafinare s-au ridicat la 5,3 milioane de tone de carburanți și produse petrochi­mice, față de 3,6 milioane de tone în 2007. Vega Ploiești, cea mai veche rafi­nă­rie din țară (în funcțiune de 113 ani) este singurul producător intern de bitum și hexan. Preo­cupările companiei vor fi le­gate de un fine tuning operațional, dar și de sectorul de petrochimie – singurul de profil în func­țiune din România.

Distribuția (retail și wholesale) de car­bu­ranți este însă un segment important, unde Rompetrol Downstream mai are loc de crescut. Strict pe retailul de carburanți, cota de piață a companiei se ridică la 16-18%, aceasta urmând să crească până la 24% în următorii patru ani, conform unor estimări oficiale. Rompetrol este al doilea mare distribuitor local, „flancat“ de OMV Petrom (liderul pieței) și Lukoil.

Logica extinderii propriei rețele de retail ține de posibilitatea de a distribui prin mij­loace proprii cât mai mult din produ­sele rafinate in-house, pentru creșterea mar­je­lor de profitabilitate. Iar retailul e mult mai ren­tabil decât activitatea de whosale/trading.

De precizat că în România, în 2017, au fost comercializate puțin peste 2,13 mili­oane de tone de carburanți provenite de la Petromidia – cea mai mare rafinărie in­ternă. Aceasta în condițiile în care vânză­rile de retail prin rețeaua locală de stații proprii, partenere și mobile s-au ridicat la 693.000 de tone (+9% față de 2016), iar 1,2 milioane de tone s-au distribuit angro.

Pe fondul unei scăderi în acest an cu 4% a cantităților de materii prime procesate, Rompetrol Rafinare și-a propus să prelucreze, în 2018, 5,44 milioane de tone și să obțină circa patru milioane de tone de carbu­ranți, din care puțin peste jumătate pentru piața in­ternă.

Regional, KMG International și-a propus atingerea în următorii patru ani a unei cote de 25% în Georgia, 30% în Republica Moldova și 12% în Bulgaria. Cu o cotă de 48%, Grupul este cel mai mare fur­nizor de produse petroliere în Moldova, fiind în același timp și un jucător important în sectorul de retail, unde deține prin cele 85 de stații Rompetrol o cotă de 25%.

Cum va finanța KMG International extinderea, în condițiile în care nu vor mai veni cele trei miliarde de do­lari de la CEFC?  În perioada 2012-2017, KMGI a reușit reducerea semnificativă a datoriilor totale – de la 925 de milioane de dolari în 2012 la 416 milioane de dolari anul trecut, respectiv 608 milioane de dolari în 2016, prin implementarea unor măsuri de îm­bunătățire a con­trolului bu­getar, dezvoltarea de poli­tici de management al riscului (hedging, impact curs valutar), dar și adoptarea unei strategii de finanțare prudentă. De asemenea, consolidarea și centralizarea linii­lor de finanțare au contribuit și la scă­derea de peste trei ori a datoriilor nete (194 milioane de dolari în 2017), dar și la îmbu­nătă­țirea sem­­ni­­fica­tivă a fluxurilor de numerar disponibile în Grup.

BANII DIN CASĂ. Rezultatele financiare indică un spațiu de manevră suficient de confortabil. În ultimii doi ani, primii în care compania a realizat profit după preluarea de către KazMunayGas, cheltuielile de in­vestiții (CAPEX) sunt de trei ori mai mici decât în urmă cu un de­ceniu. De asemenea, în primăvară, Rompetrol anunța extinderea unei linii de credit de 360 de mili­oane de dolari până în 2021.

La acestea se adaugă și dorința de a constitui împreună cu statul român un fond de investiții cu active de până la un miliard de dolari în următorii șapte ani care va viza dezvoltarea unor proiecte în linie cu strategia Grupului – construcția unei centrale în cogenerare pe platforma Midia sau construcția și modernizare de noi stații de distribuție.

Întrucâtva, primii pași din călătoria pe care KMGI o va face fără investitorul chinez au fost făcuți și sunt pre­mise ca aceasta să fie una de o mie de mile.

 

SINCE 1974

Cu o istorie de peste patru decenii, Rompetrol se numără printre cei mai importanți jucători din piața de rafinare a țițeiului și de distribuție a combustibililor.

  • Începuturi. Grupul Rompetrol a fost înființat în 1974. Rafinăria Vega a fost preluată în 1999, iar Petromidia în 2001.
  • Noi acționari. În 2007, grupul a fost preluat de către Kaz-MunayGas. În prezent, statul continuă să dețină un pachet minoritar de 44,7% din Rompetrol Rafinare.
  • Extindere. Rompetrol a ajuns la o rețea de 1.030 de puncte de distribuție a carburanților în regiunea Mării Negre.