Într-o piață a muncii extrem de dina­mică, Intelactsoft lansează o platformă de recrutare în IT și promite să revolu­ționeze această industrie

Senica Micu 02/06/2023 | 11:07 Digital
Într-o piață a muncii extrem de dina­mică, Intelactsoft lansează o platformă de recrutare în IT și promite să revolu­ționeze această industrie

Într-o piață a muncii extrem de dina­mică, Intelactsoft lansează o platformă de recrutare în IT și promite să revolu­ționeze această industrie prin „unicitatea“ ei.

Nu mai este niciun secret că IT-ul a devenit în ultimii ani domeniul cu cele mai mari salarii din România. Un studiu pu­bli­cat recent de platforma de recrutare eJobs arată că, în acest sector – „o industrie unde întâlnim candidații cei mai preten­țioși“ –, salariul net solicitat de aceștia este, în medie, de 9.000 de lei.

Totuși, din datele companiilor reiese că suma medie pe care ei o primesc (cel puțin la în­ceput) este de aproximativ 6.000 de lei. Pe de altă parte, deși sunt salarii gene­roase, acest domeniu se remarcă și prin­tr-un de­ficit de personal, sute de oferte de muncă fiind publicate lunar de angajatori.

„Deși puțin temperată în ultimele luni, cererea pentru specialiști în IT ră­mâne mai mare decât oferta disponi­bilă“, spune Călin Lupșan, CEO Intelactsoft (Intelligence Act), companie care toc­mai a lan­sat In­ctrl.ai, o platformă de recrutare în IT, pe care o numește „unică în România“, după o investiție de aproape 8 milioane de lei (1,6 milioane de euro).

„Platforma simplifică semnificativ procesul de preselecție – atât de candidați, cât și de proiecte. Astfel, se poate trece direct la pasul de discuții și interviuri pen­tru a găsi exact resursele de care este nevoie pentru un anumit proiect. Cu ajutorul Inctrl.ai se pot construi echipe întregi de lucru și se poate gestiona în întregime procesul de contractare și de plată că­tre oamenii de IT“, deta­liază Călin Lupșan.

Potrivirea perfectă

Inctrl.ai se ba­zează pe algoritmi de in­te­ligență artificială și machine learning, ofe­rind „potrivirea per­fectă între proiecte, com­panii și oamenii de IT“. Potrivit datelor companiei, această plat­formă a fost dez­voltată printr-un pro­iect finanțat din Fon­dul European de Dezvoltare Regională prin Programul Opera­țio­nal Competitivitate 2014-2020, în valoare de 7.977.612 lei, din care asistența finan­ciară nerambur­sa­bilă a fost de 4.451.632 de lei.

La nivel de industrie, IT-ul local avea nevoie anul trecut de circa 25.000 de experți în tehnologia informației, aproape dublu față de perioada de dinaintea pandemiei. Așa se face că pragurile salariale crescute din IT, chiar și pentru începători, au făcut ca acest domeniu să fie prima opțiune de reconversie profesională a celor care vor o schimbare de carieră.

„Candidații din IT sunt cunoscuți drept privilegiații pieței de recrutare – își găsesc foarte ușor job, sunt bine plătiți, iar avansul tehnologic rapid le permite să aibă permanent oportunități de creștere. Acest avans tehnologic, cât și nu­mărul insuficient de specialiști în IT le creează contextul de a fi extrem de selectivi atunci când vine vorba de angajare“, arăta anul trecut Roxana Dră­ghici, head of sales în cadrul eJobs Ro­mâ­nia, într-un stu­diu de profil.

În ceea ce privește Inctrl.ai, platforma se bazează pe tendințele de automatizare din piața de recrutare, care au accelerat mai ales odată cu pandemia și cu dorința anga­ja­ților de a lucra de la biroul de acasă – work from home.

„Da, se înscrie în tendin­țele future of work și gig economy, pe care le regăsim în piețele cele mai dezvoltate, care ne-au inspirat și care vor redefini com­plet modul tradițional de relație angajat-angajator cu care suntem deja obișnuiți. Cu Inctrl.ai, în procesul de construire a unui profil de angajat/consultant, se poate urca un CV în orice format, iar platforma va extrage automat datele necesare profi­lului, fără a mai fi nevoie să introducă ma­nual datele“, detaliază Călin Lupșan.

Mai mult, și angajatorii au acces la auto­ma­tizări avansate în platformă, în procesul de preselecție și contractare putând fi stabilite foarte clar ce tipuri de competențe, abilități și așteptări au aceștia de la echipă. Practic, în dezvoltarea Inctrl.ai s-a pus foar­te mare accent pe dificultățile, provo­că­rile și noile preferințe ridicate de conceptul future of work, pe care le întâmpină atât IT-iștii, cât și companiile, atunci când încearcă să găsească proiecte pe termen scurt, mediu sau lung, respectiv talente din industrie.

Ca o tendință pentru 2023, de­ficitul de specia­liști și incertitudinile eco­nomice vor acce­lera strategiile de re­tenție a angajaților.

Diferențe

Aproximativ 32,6% dintre an­ga­jații din IT, potrivit eJobs, câștigau lunar (anul trecut) între 4.000 și 7.000 de lei, iar 21%, între 7.000 și 10.000 de lei. „Din multe puncte de vedere, IT-ul este un domeniu atipic. Spre exemplu, vedem specialiști foarte căutați, care ajung să ocupe poziții-cheie în companie și încasează salarii comparabile sau chiar mai mari decât ale unui CEO.

Este cazul arhitecților IT, care pot câș­tiga și 40.000 de lei pe lună. Pragurile sunt ridicate chiar și pentru juniori, astfel încât salariile de intrare sunt de aproximativ 3.500-4.000 de lei pe lună“, mai sublinia Roxana Drăghici, de la eJobs România.

Și Călin Lupșan consideră că în domeniul IT este o concurență mare, iar cererea de specialiști este foarte ridicată. Totuși, deși în acest moment noua platformă pe care a lansat-o este dedicată recrutării din sectorul de tehnologie, sunt vizate indus­trii noi, pe termen lung. „Planul pentru ur­mă­torii cinci ani este de a extinde platforma și către alte domenii. Cel mai probabil ur­mează cel de servicii financiare și con­strucții.“

Înființată în 2012, Intelactsoft a ajuns la o cifră de afaceri de 2,5 milioane de dolari în 2022, iar pentru anul în curs este esti­mată o creștere de 20-25%. „Fiind o compa­nie de consultanță în tehnologie relativ de nișă, cu clienți mari din Elveția, SUA, Franța, Germania, Olanda și România, reușim să men­ținem un nivel bun al performanței afacerii, cu o marjă de profit de 25%“, mai spune Călin Lupșan. Printre liniile sale prin­cipale de business pot fi amintite transfomarea digitală, business intelligence și, mai nou, con­struirea de echipe întregi de IT, prin platforma Inctrl.ai.

Bine remunerați

Un studiu publicat anul trecut de eJobs despre funcțiile domeniului IT a demonstrat că „arhitectul IT“ a fost cel mai bine plătit angajat din sector.

  • Arhitect IT. Salariul mediu net la nivel na­țional a fost de 11.115 lei, în timp ce valoarea maximă introdusă în Salario (comparatorul salarial al eJobs) a fost de 40.000 de lei.
  • Chief Technology Officer. Media sala­riu­lui s-a încadrat la circa 14.000 de lei, iar cea mai mare sumă din Salario a ajuns la 36.000 de lei.
  • Product manager. În acest caz, salariul mediu nu a trecut de pragul de 10.000 de lei, fiind calculat la o medie de 9.000 de lei. De asemenea, în Salario, salariul maxim introdus a fost 25.000 de lei.
  • Senior Project Manager. În medie, s-a remarcat suma de 11.700 de lei, iar prin Salario, valoarea maximă introdusă a fost tot 25.000 de lei.
  • Developer. Pentru media lunară, s-a constatat un salariu net puțin mai mic față de celelalte punctate, respectiv 6.000 de lei, în timp ce salariul maxim introdus în Salario a fost 22.000 de lei.

Acest articol a apărut în numărul 164 al revistei NewMoney

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.