În contextul pandemiei COVID-19, băncile au înăsprit condițiile de acordare a creditelor către companii

Alexandra Pele 19/11/2020 | 10:18 Financiar
În contextul pandemiei COVID-19, băncile au înăsprit condițiile de acordare a creditelor către companii

În ciuda interesului mare pentru programele guvernamentale de creditare, companiile par a se feri de finanțarea ban­­cară. Comerțul, industria prelucră­toare și serviciile se numără printre cei mai mari clienți ai sistemului bancar, dar din urmă vin și companiile imobi­liare, paradoxal, cei mai bun-platnici.

Cu un stoc total de aproape 30 de miliarde de lei, echivalentul a circa 6,2 miliarde de euro, comerțul a devenit, la nivelul lunii martie 2020, cea mai creditată ra­­mură a economiei, potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale a Româ­niei (BNR). Dacă, în urmă cu un an, industria prelucrătoare era cel mai mare client al sistemului bancar, cu un stoc al împrumuturilor de 29,4 miliarde de lei, echiva­lentul a 26,3% din volumul total al credi­tării corporate, în martie 2020 sectorul a fost surclasat de comerț.

Creditele contractate de companiile din zona de retail au înregistrat o creștere de 4,6% în ultimul an, ajungând la 29,7 miliarde de lei. De cealaltă parte, stocul creditelor din industria prelucrătoare a con­semnat o scădere de 1,3%, coborând la 29 de miliarde de lei. Pe locul al treilea în clasamentul celor mai creditate sectoare ale economiei naționale s-au men­ți­nut serviciile, cu o creștere de 5% în pe­ri­oada martie 2019 – martie 2020.

În funcție de dimensiunea companiilor, creditarea IMM-urilor a consemnat cel mai mare avans, de 7% în perioada analizată, ajungând la 81,3 miliarde de lei. Împrumuturile accesate de corporații s-au majorat și ele, cu 1,3%, până la 36,5 miliarde de lei.

Cea mai rapidă creștere

Companiile din sectorul imobiliar au raportat cel mai rapid ritm de creștere a creditării, acestea fiind urmate de firmele de utilități și, sur­prin­zător, de cele din domeniul agricol. Sto­cul împrumuturilor accesate de sectorul imobiliar a ajuns în martie 2020 la 17,6 miliarde de lei, în creștere cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Avansul creditării din sectorul imobiliar ar putea fi corelat și cu reducerea abruptă a ratei de neperformanță din această zonă. Astfel, în cinci ani (pentru care există date), rata NPL (nonperforming loan) din sectorul imobiliar a înregistrat o scădere de 32,5 puncte procentuale, coborând la 3,45% în martie 2020, cel mai redus procent de la ni­velul întregii economii locale. Pentru com­parație, sectorul construcțiilor, cu o rată NPL de aproape 50% în iunie 2015, a înregis­trat în martie 2020 o rată de 20,5%, cea mai ridicată dintre toate sectoarele economice. De altfel, stocul creditelor din construcții a consemnat o scădere de 1,5%.

Pe locul al doilea în clasamentul celor mai bun-platnice companii sunt cele din retail, cu o rată a neperformanței de 5,21%. După dimensiunea companiilor, cele mai bun-platnice sunt corporațiile, iar cele mai rău-platnice sunt microîntreprinderile, cu o medie a ratei NPL de 11% în martie 2020.

Șapte luni de pandemie

Creditul corporate a urcat cu 3,5%, la 128,9 miliarde de lei (26,5 miliarde de euro) la nivelul lunii septembrie 2020, potrivit celor mai recente date publicate de BNR. Evoluția a fost de­ter­minată, preponderent, de lansarea programului IMM Invest, apreciază Andrei Ră­dulescu, director al departamentului Analiză macroeconomică din cadrul Băncii Transilvania.

În absența acestui program, o scădere a creditării pentru companii ar fi fost destul de probabilă, potrivit specialiștilor. În programul IMM Invest au fost înregistrate ce­reri de finanțare în valoare de peste 85 de miliarde de lei, din care aproximativ 60 de miliarde de lei reprezintă solicitări pentru credite de investiții, iar diferența – pentru capital de lucru, arată datele Fondului Na­țio­nal de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Nu toate aceste soli­citări au fost însă acceptate de bănci. „Nu­mărul creditelor aprobate de către cei 21 de finanțatori participanți în program este de 11.589, iar volumul finanțării garantate este de 10,2 miliarde de lei“, potrivit FNGCIMM.

Analistul Dan Bucșa preciza recent că decizia României de a derula programele guvernamentale de finanțare prin intermediul unor bănci private le-a diminuat am­ploarea. Polonia, spre exemplu, a reușit să distribuie credite garantate mai mari deoa­rece le-a acordat printr-un fond suveran, ceea ce a permis ocolirea criteriilor de risc. În România, băncile au fost nevoite să analizeze fiecare dosar, în baza normelor de prudențialitate.

Puțini vor credit

Sondajele realizate în rândul companiilor din România indică, pa­radoxal (dacă ne raportăm la solicitările din cadrul IMM Invest), un apetit scăzut al acestora pentru finanțarea bancară. Un sondaj realizat de BNR în august arată că 75% din companii nu au apelat la o formă de cre­di­tare în ultimul an. Doar 18% din companii au primit de la bănci toată suma solicitată, acceptând condițiile și costurile creditului. Printre cel mai des amintite obstacole în­tâm­pinate de companiile care au solicitat credite în ultimul an se nu­mără nivelul ridicat al dobânzilor și al comisioanelor, ce­rin­țele privind valoarea sau tipul colatera­lului, birocrația și clauzele contractuale.

Accesul la finanțare nu este perceput de manageri drept o problemă presantă, 60% din companii considerând că acest factor are un impact scăzut sau niciun impact asupra lor. „Acest lucru este datorat nivelului scăzut de intermediere financiară în cazul companiilor“, comentează specialiștii BNR. Structura pasivului arată că doar 8,4% din pasivele firmelor sunt reprezentate de cre­dite interne, principala modalitate prin care firmele din România aleg să își finan­țeze operațiunile fiind creditele comerciale (18,4% din pasiv). O altă sursă de finanțare la care companiile apelează într-o proporție ridicată o reprezintă credi­tele de la acțio­nari sau entități afiliate (9% din pasiv). La baza deciziei de accesare a cre­­­ditelor ofe­rite de bănci s-a aflat, în principal, constitui­rea unui capital de lucru (sto­­curi, echipamente etc.) sau plata furnizorilor (28%).

Corporațiile au înregistrat majorări pe toate cele trei segmente: finanțări pentru con­stituirea de capital de lucru sau pentru plata furnizorilor, pentru constituirea unui buget-tampon pentru situații neprevăzute sau pentru investiții pentru dezvoltare. Pe de altă parte, IMM-urile au crescut doar pe ultimele două paliere. Investițiile pentru creș­­terea gradului de inovare nu reprezintă o prioritate pentru companiile din România, doar 1,9% din acestea contractând cre­dite în acest sens, însă cu o tendință de ușoară creștere. Totodată, apelarea la împrumuturi pentru refinanțarea altor datorii bancare a rămas la valori scăzute.

Băncile recunosc că, în contextul pande­miei, s-au văzut nevoite să înăsprească, într-o oarecare măsură, standardele de creditare pentru companii. Circa un sfert dintre ins­ti­tu­țiile financiare din România anticipează o continuare a acestei tendințe, în special pentru creditele acordate IMM-urilor.

Chiar și înainte de criză, specialiștii avertizau că puține companii din România au bilanțuri care să le permită accesarea de cre­dite. Din cele 633.000 de companii active, doar 67% au raportat venituri. Dintre acestea, puțin peste jumătate au un grad de îndatorare de sub 80% din active. 82% din aceste companii au profit operațional.

Doar jumătate din companiile din ultima categorie înregistrează un raport între ni­velul actual al datoriilor și cel al profitului operațional monetar mai mic decât trei, ceea ce permite accesul la finanțare ban­cară, argumentează Iancu Guda, director de servicii la Coface. „Dintre acestea, aproximativ jumătate înregistrează venituri sub 100.000 de euro și doar 10.566 au raportat o cifră de afaceri mai mare de un milion de euro. Dintre acestea din urmă, două treimi au contractat deja un credit bancar.“

Cine, ce, cât

Cu toate că nu există date actualizate cu privire la com­paniile ale căror dosare de credit au fost aprobate în cadrul programului IMM Invest, ministrul finanțelor publice, Florin Cîțu, a făcut o serie de precizări cu privire la structura companiilor care s-au înscris în program.

  • Domenii. Pe sectoare de activitate, cele mai multe ce­reri au provenit din domeniul transporturilor terestre. Acestea au fost urmate de companiile din construcții de clădiri, restaurante și alte acti­vități de servicii și alimen­ta­ție, fabricarea băuturilor și comerț cu amănuntul.
  • Regiuni. Cele mai multe cereri au provenit, după cum era de așteptat, din Bucu­rești. Au urmat județele Cluj, Ilfov, Constanța, Timiș, Bra­șov, Bihor și Prahova.
  • Dimensiune. Microîntreprinderile au depus cele mai multe cereri pentru accesa­rea finanțării garantate de stat, acestea fiind urmate de com­paniile mici și de cele mijlocii.
  • Destinație. Cea mai mare parte a sumelor solicitate vizează realizarea de in­vestiții. Circa un sfert din cre­dite au fost solicitate pentru asigurarea de capital de lucru.
  • Limită. Plafonul de finan­țare de 15 miliarde de euro încă nu a fost atins, dar auto­ritățile au anunțat că sunt dispuse să-l majoreze. Companiile pot depune solicitări până la finele anului.

Acest articol a aparut în numărul 103 al revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly

Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.