Fuziunea cu o companie de securitate cibernetică – un posibil pas pentru Dragoș Diaconu, fondatorul Arctic Stream

Ionuț Ancuțescu 17/03/2023 | 10:16 Digital
Fuziunea cu o companie de securitate cibernetică – un posibil pas pentru Dragoș Diaconu, fondatorul Arctic Stream

Pentru Dragoș Diaconu, fondator și chief executive officer (CEO) al integra­torului de tehnologie Arctic Stream, 2023 ar putea fi anul explorării unui teritoriu nou: securitatea cibernetică. Nu este exclusă fuziunea cu un jucător de pe acest segment.

Dragoș Diaconu (38 de ani) face parte din categoria antreprenorilor cu companii listate care nu așteaptă febril deschiderea bursei la ora 10.00 pentru a verifica prețul acțiunii. Și chiar dacă titlurile Arctic Stream (AST) s-au depreciat cu circa 30% din momentul ieșirii pe bursă (AeRO), în vara lui 2021, spune că rolul ma­nagementului este să urmărească bunul mers al operațiunilor de zi cu zi, nu să se preocupe obsesiv de evoluția prețului – acesta fiind dat exclusiv de piață.

Totuși, cel puțin dintr-o perspectivă, cotația acțiunilor Arctic Stream, integrator de infrastructură și securitate IT, va fi importantă anul acesta. Diaconu tato­nează un parteneriat cu un furnizor de securitate cibernetică, parteneriat care ar putea lua forma unei fuziuni: acționarii companiei respective ar urma să pri­mească atât acțiuni Arctic Stream, cât și bani, în schimbul controlului.

Securitatea cibernetică a devenit un „buzzword“, în sensul că tot mai mulți furnizori de servicii și-au adău­gat și această componentă în portofoliu. Lesne de bănuit că declanșarea războiului din Ucraina și intensificarea atacurilor cibernetice inclusiv dinspre Fede­rația Rusă au crescut și mai mult cererea pentru serviciile de protecție informatică. Diaconu crede că, deși tot mai mulți fac asta, e mult loc pentru servicii de calitate.

Acum, cel puțin din perspectivă bur­sieră, compania asociată intim cu securita­tea cibernetică este Safetech Innovations, transferată recent pe piața principală a pieței de capital locale. Iar faptul că prețul acțiunilor Safetech (SAFE) a crescut de trei ori, dacă ne raportăm la momentul listării din 29 ianuarie 2021, poate fi pus parțial și pe seama puterii acestui „buzzword“ al momentului.

„Avem niște discuții, dar sunt la înce­put“ – aceștia sunt termenii în care descrie Diaconu stadiul negocierilor pe care le poartă cu potențiali parteneri. Dacă se va merge pe scenariul unei fuziuni, atunci „un schimb de acțiuni este obligatoriu“, crede el. Simpla cumpărare de acțiuni ale compa­niei-țintă ar fi ineficientă, pentru că e important ca și fondatorii acesteia să fie aduși în barca Arctic Stream și să urmă­rească obiective comune împreună cu Dragoș Diaconu. Schimbul de acțiuni (du­blat de o componentă cash) este o unealtă aflată în special la îndemâna companiilor listate, care se bucură de avantajul lichi­dității și al unei evaluări obiective.

Bani deoparte

Pe de altă parte, re­zerve de cash există. E adevărat că plasamentul privat în urma căruia Arctic Stream a fost listată pe bursă a fost făcut prin vânzarea a 20% din acțiunile lui Diaconu (nu clasic, prin majorare de capital), însă profi­turile istorice ale companiei au fost, în mare, capitalizate. Acum, el estimează că, înainte de distribuirea de dividende care va fi decisă la Adunarea Generală a Acțio­na­rilor din aprilie, compania are rezerve de peste două milioane de euro (inclusiv profitul de 1,3 milioane de euro din 2022).

Privind lucrurile strict tehnic, Arctic Stream furnizează și acum servicii de secu­ritate de rețea, însă domeniul securității cibernetice pure este cu totul altceva. „Cyber­security vine din altă lume, cu alți spe­cialiști – oamenii au background de pro­gramare (știu cum gândesc hacke­rii, n.r.)“, explică Diaconu.

Astăzi, serviciile de integrare și de securitate reprezintă un­deva la 8-10% din veniturile Arctic Stream, restul provenind din revânzarea de echipamente de rețea reali­zate de producători mari, precum Cisco Systems, Dell sau Palo Alto. În plus, crește­rea ponderii serviciilor ar avea un efect benefic asupra marjelor de profit.

După ce a vândut 20% din acțiuni pentru circa patru milioane de euro – se în­tâmpla în vara lui 2021, când compania împlinea doar patru ani de viață – și după câteva răscumpărări de pe bursă, Diaconu a rămas cu un pachet de 67% din titlurile Arctic Stream. Celelalte acțiuni sunt la ac­ționarii de pe bursă și la angajații-cheie. Altfel spus, antreprenorul are mult spațiu de manevră pentru viitoare schimburi de acțiuni, în așa fel încât să-și mențină și controlul.

Fragmente de piață

Până acum, Diaconu nu a jucat cartea creșterii prin fuziuni și achiziții, o strategie pe care alți „colegi“ de AeRO au îmbrățișat-o din plin. Grupul Bittnet, Softbinator Technologies și Arobs sunt doar trei exemple. Ce-i drept, piața de servicii IT este una foarte frag­men­tată. Arctic Stream raporta o cotă de piață de sub 1% (pentru cifrele din 2020), iar lucrurile nu s-au schim­­bat major de atunci.

Prin achiziții, companiile cumpărătoare își cresc mult autoritatea, vizibilitatea și forța de negociere. Însă campaniile agre­sive de achiziții vin la pachet cu câteva de­zavantaje: incapacitatea de a integra efi­cient multe companii mai mici la intervale scurte de timp este unul dintre ele.

Deși consideră că mai sunt multe de fă­cut pe piața locală – achiziția de clienți din domenii noi, diversificare, consolidarea pieței –, Diaconu nu exclude varianta extinderii regionale, așa cum o făcea în trecut. „Dar nu se va întâmpla anul acesta“, punctează el.

Portofoliul actual include clienți din ener­gie, retail, utilități sau sectorul public (circa 20% din veniturile din 2020). Diaconu spune că nu va renunța la această zonă, mai ales că fondurile europene vor finanța masiv procesul de digitalizare a statului în peri­oada viitoare. De asemenea, o parte din aceste fonduri ar urma să meargă și către sectorul energe­tic, la rândul său „un consumator“ de in­fra­structură IT.

(In)stabil

Revenind pe plan bursier, poate ceva din detașarea cu care se ra­por­tează la cursul propriilor acțiuni se explică și prin apatia care caracterizează, din punc­tul său de vedere, AeRO, o „piață anemică, cu lichiditate foarte mică, unde plutește un sentiment de neîncredere“. Pune această stare de fapt mai ales pe seama reticenței pe care fondurile mari o au când vine vor­ba de investit într-o regiune aflată sub semnul instabilității. Aceeași instabilitate care crește piața serviciilor de securitate ciber­netică, zi de zi.

Rezultate la rece

În ultimii trei ani, Arctic Stream a avut o rată compusă de creștere (CAGR) a veniturilor din exploatare de 35%. Pentru a avea un reper, piața IT locală crește anual cam cu 15%.

  • Venituri. ­­Anul trecut, veniturile companiei au crescut cu aproape 60% față de 2021, până la 16,6 milioane de euro. Majorarea se datorează parțial și inflației.
  • Costuri. ­­Și costurile au crescut tot cu aproape 60%, pe fondul măririi costului echipamentelor importate și costului cu perso­nalul.
  • Profit. ­­Din perspectiva profitabilității, bene­ficiul net a crescut cu 57% în 2022 față de 2021, depășind nivelul de 1,3 milioane de euro.

Acest articol a apărut în numărul 159 al revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly

Ionuț Ancuțescu are o experiență de peste 17 ani în presa economică și de business. A lucrat la publicațiile Ziarul Financiar, Capital, Biz, Business Magazin, Money Express, Forbes și Adevărul Financiar, iar acum este redactorul-șef al revistei NewMoney.