Cum pregătește o companie românească de marketing digital extinderea spre Europa de Vest, dar și spre Statele Unite

NewMoney 21/02/2024 | 10:00 Digital
Cum pregătește o companie românească de marketing digital extinderea spre Europa de Vest, dar și spre Statele Unite

Într-o piață de marketing digital aflată în continuă schimbare, Campaigns își readaptează strategia în ton cu trendurile, atât pentru piața locală, cât și pentru cea din Europa de Vest, pe care o nu­mește „o nouă provocare“.

Cu un sediu deja deschis în Londra (Ma­rea Britanie), unde a și bifat câteva pro­iecte, agenția românească de marketing digital Campaigns urmărește astăzi o ex­pansiune în piețele externe – cu pre­pon­derență în cele din vestul Europei –, inclusiv pe cea americană. După un 2023 cu o cifră de afaceri de un milion de euro pentru activitatea sa din România, Campaigns se concentrează astăzi și pe plan internațional.

„Vizăm extinderea în Europa de Vest, dar în principal zona Regatului Unit, care este o prioritate pentru noi. De asemenea, cred că ar fi interesant să urmărim ce se mai întâmplă în Statele Unite, unde am și avut niște proiecte punctuale, cu antreprenori români care au afaceri pe piața americană, iar în prezent ne inte­resează să abordăm și clienți cu națio­na­litate de acolo“, detaliază Adelina Oprea, fondatoare și managing director Campaigns.

Evoluția rapidă a ma­gazinelor online de modă și lifestyle, domeniile pe care este specializată Campaigns, a mers mână în mână cu dezvol­tarea afacerilor românești din sectorul de marketing di­gital. Studiul „Glami Year in Review“ arată că, atunci când vine vorba despre locul preferat pentru cum­pă­răturile fashion, în ultimele trei luni ale anu­lui trecut, 62% dintre români au ales e-shopurile, iar 24% au frecventat în mod egal magazinele virtuale și fizice.

Printre avan­tajele cum­pă­răturilor online identificate de participanții la sondaj s-au nu­mă­rat gama largă de branduri (49%), economia de timp (49%), pre­țurile mai mici (38%), posibilitatea de a compara oferte (35%) sau oportunitatea de a filtra produ­sele și de a ob­ține reco­mandări în funcție de stilul per­so­nal (32%).

Mai mult, potrivit unui studiu publicat în decembrie 2023 de EA – The Entrepreneurship Academy – despre viitoarea ge­ne­rație de antreprenori români, absolvenții preferă domenii precum marketing digital, fashion și graphic design, iar aproape 20% dintre ei au clienți internaționali.

Pe parcursul lui 2024, potrivit datelor Cam­paigns, se vor manifesta anumite ten­dințe în mediul online, dictate mai ales de miș­cările de la nivel economic, așa cum sunt noile măsuri fiscale.

„Vorbim de schim­­bări care vor disciplina investitorii în e-commerce, astfel încât să își poată gestiona mult mai eficient resursele. La capitolul trenduri, aș mai puncta și live stream shopping, care a fost testat de magazinele online încă din 2023 și va fi în continuare folosit și în 2024, precum și short videos – conținutul care poate să genereze cele mai bune rezultate când ne referim la promo­varea produselor – sau product video, mai multe magazine online intenționând să folosească segmentul de producții video ca să își prezinte produsele“, spune Adelina Oprea.

În acest context al pieței, după ce anul trecut cifra de afaceri a Campaigns a crescut cu 32,6% față de 2022 (până la un mi­li­on de euro), obiectivul pentru 2024 vi­zează o nouă creștere, de aproximativ 30%, pentru activitatea din plan local, în paralel cu un plus de 30% pentru numărul de clienți – media de anul trecut fiind de 60 de clienți activi.

„În 2023, pe baza unui volum mai mare de cereri pentru serviciile noastre, am început să ne uităm la cum putem optimiza procesele de lucru și am implementat un nou sistem de management. De ase­menea, am început cu toții să folosim inte­ligența artificială în munca noastră. În 2024 ne propunem să investim și mai mult în programe de training în domeniul inteli­genței artificiale“, continuă Adelina Oprea.

Răspunsul potrivit

Conform datelor unui studiu de piață realizat în plan inter­na­țional de Duke University cu sprijinul Deloitte, prezentat la finele anului trecut, șase din zece directori de marketing au folosit inteligența artificială în activitățile derulate în ultimele 12 luni.

Personalizarea conținutului (53%) și crearea de conținut (49%) sunt principalele zone în care inteli­gența artificială este utilizată în activitățile de marketing, subliniază studiul, urmate de îmbunătățirea rentabilității investițiilor în marketing digital prin optimizarea conți­nu­tului și a calendarului activităților (37%) și de publicitatea programatică și achizi­țio­narea de spațiu publicitar (35%). În ceea ce privește crearea de conținut, blogurile (65%), conținutul site-urilor (62%) și rețe­lele sociale (55%) sunt ariile principale în care organizațiile folosesc instrumente ba­zate pe inteligență artificială.

Folosirea inteligenței artificiale în acti­vi­tățile de marketing este încă în stadiu in­­cipient, dar efectele sale sunt deja vi­zi­bile. Din perspectiva specialiștilor în marketing, inteligența artificială ar putea răs­punde unor provocări precum gestionarea și optimizarea conținutului utilizat pe numeroase canale, pentru a oferi clienților o experiență unitară și personalizată în dife­rite ecosisteme și puncte de contact cu brandul (…). Pentru echipele de marke­ting, inteligența artificială va juca rolul unui facilitator și le va permite să lucreze mai efi­cient, să-și înțeleagă mai bine clienții și să-și cultive abilitățile care vor completa be­neficiile tehnologiei“, sublinia Ruxandra Băndilă, director de marketing și business development Deloitte România.

În ceea ce privește cheltuielile cu acti­vi­tățile pe rețelele sociale, acestea reprezintă 16% din bugetul de marketing, estimându-se că în următoarele 12 luni vor înregistra o ma­jorare modestă, de doar 3%. Totuși, e posibil ca în 2025 avansul să fie mai mare.

Potențial de creștere

În planurile pen­tru consolidarea expansiunii interna­țio­­nale ale Campaigns, după primul pas deja făcut în Londra (Marea Britanie), unde și-a deschis un sediu, funcționând ca entitate separată de businessul din România, acum sunt vizate și alte piețe din Europa de Vest.

„Suntem încrezători în potențialul agen­ției de a accesa piața de e-commerce din Marea Britanie. În 2024 vom călători mai des și vom fi prezenți fizic în Londra pentru a cunoaște și mai bine această piață. Suntem deja în discuții cu parteneri strate­gici pe care ne propunem să îi întâlnim la următoarea vizită“, punctează și Răzvan Rădulescu, managing partner Campaigns.

Potrivit spuselor sale, targetul pentru această piață este să ajungă la 15-20 de clienți în 2024, față de 5, câți sunt astăzi în Marea Britanie. „În general, clienții sunt re­prezentați de companii din afară care au divizii în România – așa au pornit pro­iec­tele din plan extern. Am avut discuții și cu un potențial client din Germania, dar nu s-au concretizat“, adaugă fondatoarea Cam­paigns.

De altfel, atât Adelina Oprea, cât și Răz­van Rădulescu sunt de părere că proprie­tarii de magazine online de la noi trebuie să aibă curajul să aloce bugete de marke­ting mai mari anul acesta decât în 2023 pentru a-și crește vânzările, inclusiv la ni­vel internațional. Cu atât mai mult cu cât piața externă este încă o necunoscută pentru mulți antreprenori din mediul online de la noi, antreprenori care, deși au vân­zări consistente la nivel de România, nu și-au construit până la momentul de față o strategie prin care să acceseze și alte piețe din Europa. „În cazul nostru, în fiecare an, undeva între 10% și 15% din veniturile pe care le avem se duc în tot ce înseamnă dez­voltare. (…) Mai mult, încă de anul trecut am început să dezvoltăm o echipă de vân­zări“, susțin cei doi reprezentanți ai Cam­paigns.

Pe viitor, odată cu extinderea afacerii, Adelina Oprea și Răzvan Rădulescu vor să ducă businessul Campaigns din România la o cifră de afaceri de 7-8 milioane de euro în următorii cinci ani. Cât despre entitatea din Marea Britanie, obiectivul este să ajungă undeva la 3-3,5 milioane de lire sterline (3,5-4 milioane de euro), în ace­lași orizont de timp.

Acest articol a apărut în numărul 181 al revistei NewMoney