Cum funcționează Telerenta, singura platformă de închirieri de echipamente electronice din Europa de Sud-Est

Senica Micu 19/12/2023 | 10:33 Digital
Cum funcționează Telerenta, singura platformă de închirieri de echipamente electronice din Europa de Sud-Est

Prezență unică pe piața sud-est euro­peană, start-upul românesc de tehnologie Telerenta mizează acum pe cartea unei extinderi la nivelul întregului continent.

Închirierea este în punctul în care se afla e-commerce acum 20 de ani. Oamenii nu-și mai doresc să dețină neapărat obiec­­tul, ci să se bucure de cele mai noi teh­no­logii“, spune Mădălin Ilie, chief executive offi­cer (CEO) al Telerenta, start-up ro­mâ­nesc de tehnologie, operatorul singurei platforme de închiriere de echipamente electronice din Europa de Sud-Est.

Compania face parte din grupul ameri­can de investiții NCH (New Century Hol­dings) și are în plan mai multe runde de finanțare de câteva zeci de milioane de euro pentru extinderea businessului în România și Europa în următorii cinci ani.

Cum funcționează Telerenta?

Ca un ma­gazin online cu acoperire națională, utilizatorii alegându-și din produsele lis­tate în site pe cele pe care doresc să le în­chirieze și le adaugă în coș. Ulterior, selectează perioada de închiriere a acestora, după care plasează comanda și efec­tuează plata pentru prima lună de în­chiriere.

„Credem că România este o țară inte­re­santă pentru investitori; vorbim de o piață care s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere al tehnologiei și al re­sursei umane. NCH este finanțatorul proiectului, cel care a adus resursele financiare și a facilitat accesul Telerenta la spe­cia­liști din domeniul financiar“, detaliază Mă­dălin Ilie, care pregătește acum terenul pen­tru dezvoltarea planificată în 2024.

Local…

Compania a demarat recent o in­ves­tiție de 500.000 de euro în extinderea rețelei de automate RentBox, în parteneriat cu grupul BobNet, dezvoltator de soluții pen­tru retailul automatizat la nivel european, automatele urmând să fie amplasate în centrele comerciale din marile orașe din Ro­mânia, ținta fiind să treacă de 100 de uni­tăți în 2024. Serviciul RentBox a devenit activ la începutul lunii iulie, cu patru uni­tăți de tip vending machine, urmând ca până la finalul anului în curs să numere 20 de automate. „Prin această investiție reu­șim să livrăm instant către clienții Tele­renta produsele închiriate. Astfel, RentBoxurile devin magazine veritabile, cu un stoc propriu în va­loare de aproximativ 30.000 de euro“, punctează Mădălin Ilie.

Cum funcționează acest concept? Clienții care vor să închirieze echipamente electronice și să intre imediat în posesia lor scanează un cod QR afișat pe automatul RentBox și selectează produsul și perioada de închiriere. Urmează identificarea clienți­lor la distanță și semnarea electronică a contractului, direct pe telefonul mobil. Procesul este complet digitalizat și se reali­zează în câteva minute. După finalizarea acestor pași, produsul poate fi ridicat pe loc din RentBox.

Prin serviciul de închiriere al Telerenta, clienții pot închiria echipamente electroni­ce pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 24 de luni, având acces la echipamente de ul­timă generație. La finalul perioadei de în­chi­riere, utilizatorul poate prelungi contractul sau re­turna produsul închiriat. Costurile de în­chiriere pornesc de la 29,99 lei pe lună, pentru un contract flexibil de 24 de luni.

„În acest moment, cele mai închiriate produse sunt televizoarele, iar perioada de închiriere cea mai cerută este cea de 24 de luni. Prețul mediu pe contract este de 700 de euro. Serviciul de închiriere pe care îl ofe­rim vine cu avantaje precum garanție de la producător pe toată perioada contractului, Safe Rent – ce constă într-o ga­ranție extra ce poate fi utilizată o dată pe an în caz de daune accidentale (produs zgâriat, spart, udat), prin care acoperim până la 80% din costurile reparațiilor. De asemenea, te poți retrage din contract în orice moment, cu costuri minime“, adaugă Mădălin Ilie.

Dintre produsele aflate pe stoc, în afară de televizoare, pot fi închiriate și alte categorii, precum laptopuri, tablete sau con­sole de gaming. În prezent sunt listate apro­xi­mativ 250 de produse în platformă, iar până la finalul anului viitor se estimează că nu­mă­rul acestora va trece de 1.000.

… și internațional

Lansată în luna mai a acestui an, compania are pentru anul în curs o țintă de 3.000 de contracte, pe ter­men lung propunându-și să ajungă la 5.000 de contracte noi/lună, încheiate la nivelul întregii țări. „Am lansat Telerenta în contextul trendurilor globale de tehnologizare accelerată în toate domeniile de activitate. Mai mult, închirierea de echipamente vine ca o evoluție logică, naturală, de la achiziția directă sau în rate a produselor electronice. Am identificat, doar în România, o piață de aproximativ 500.000 de persoane interesate să închirieze echipamente electronice“, continuă CEO-ul Telerenta.

În momentul lansării, compania a anun­țat un buget de investiții de trei milioane de euro, bani care vor fi alocați, într-o pri­mă fază, pentru stocurile de produse și pentru dez­voltare. „Suntem în linie cu bugetul“, spune acum Mădălin Ilie.

Obiectivul Telerenta pentru următorii ani este să creeze o rețea de 1.000 de auto­mate RentBox la nivel internațional, în prezent aflându-se deja în discuții avansate „pentru deschiderea a două piețe noi în Europa“. Mai mult, începând de anul viitor, Telerenta va pune accent și pe serviciul de­dicat clien­ților business-to-business (B2B), în momentul de față adresându-se pre­ponderent utilizatorilor casnici. „Pentru primul an de bu­si­ness estimăm o valoare totală a con­trac­­telor active de peste două milioane de euro, iar pentru anul ur­mă­tor estimăm du­blarea cifrei de afaceri“, subliniază CEO-ul companiei.

De acum rămâne o singură întrebare – cât de receptivi vor fi utilizatorii din România să apeleze la un astfel de serviciu? Până la conturarea unui răspuns relevant, un lucru e cert: doar așa pot testa pe termen me­diu și lung ultimele generații de electronice, fără angajamentul cumpărării.

Nișă cu potențial

Start-upul românesc de tehnologie Telerenta a lansat în vara acestui an o platformă de în­chiriere de echipamente electronice desti­nată utilizatorilor casnici și mizează pe o creștere semnificativă în viitor.

  • INVESTIȚII. ­­Compania face parte din grupul american NCH (New Century Holdings) și are în plan mai multe runde de finanțare de câ­teva zeci de milioane de euro pentru extinde­rea businessului în România și Europa în urmă­torii cinci ani.
  • AUTOMATE. ­­Amplasate în centrele comer­ciale din marile orașe din România, RentBox-urile Telerenta ar putea ajunge la 100 de unități în 2024, conform estimărilor făcute de re­prezentanții companiei.
  • ABONAMENT. ­­Costurile de închiriere pornesc de la 29,99 lei pe lună, pentru un contract flexibil de 24 de luni, prin acest serviciu clienții având posibilitatea să închirieze echipamente electronice pentru o perioadă cu­prinsă între 3 și 24 de luni.
  • PRODUSE. ­­Televizoarele sunt cele mai soli­citate produse, însă în platforma Telerenta.ro sunt listate și alte categorii, precum laptopuri, tablete sau console de jocuri video. La momentul de față, clienții pot alege din 250 de produse, până la finalul anului viitor urmând ca numărul acestora să depășească 1.000.

Acest articol a apărut în numărul 177 al revistei NewMoney

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.