Cum pot accesa firmele un stimulent lunar de 2.500 de lei/angajat

Elena Marinescu 07/01/2021 | 20:41 Ştiri
Cum pot accesa firmele un stimulent lunar de 2.500 de lei/angajat

Angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Acelaşi beneficiu poate fi primit şi de firmele care angajează persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, precum și cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere,

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni după ce nu mai primesc stimulentul. Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat.

Nu beneficiază de stimulentul lunar instituțiile și autoritățile publice și nici angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Procedura de acordare a stimulentului se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Ordinul va intra în vigoare după publicarea lui în Monitorul Oficial.