Ce sunt, de fapt, activele imobilizate

Andrei Dumitru 05/05/2021 | 12:16 Fapt Divers
Ce sunt, de fapt, activele imobilizate

Activele unei firme sunt bunurile (materiale sau nemateriale) pe care le deține: sediul firmei, utilajele de producție, licențe pentru diferite aplicații software, stocurile de materie primă, marfa din gestiune, șamd.

Activele imobilizate reprezintă bunurile și valorile cu o durată de utilizare mai mare de un an și care nu se consumă la prima utilizare, acestea fiind împărțite în trei categorii: imobilizări necorporale, imobilizări corporale și imobilizări financiare.
Imobilizările necorporale (numite și active intangibile sau nemateriale) reprezintă active fără suport material (identificabile nemonetar) deținute cu scopul de a fi utilizate în procesul de producție sau pentru furnizarea de servicii (ex: brevete, licențe, mărci).

Active imobilizate – necorporale

Imobilizările necorporale cuprind: cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, licențe, brevete, mărci comerciale, fondul comercial.

 • Cheltuieli de constituire
 • Cheltuieli de dezvoltare
 • Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
 • Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
 • Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziționat cu titlu oneros
 • Avansuri

Active imobilizate – orporale

Imobilizările corporale (numite și active tangibile sau fixe) sunt reprezentate de bunurile cu conținut material utilizate de societate în procesul de producție de bunuri sau prestare de servicii (ex: terenuri și construcții, mașini, utilaje, mijloace de transport etc).

 • Terenuri și construcții
 • Instalații tehnice și mașini
 • Alte instalații, utilaje și mobilier
 • Investiții imobiliare
 • Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
 • Active biologice productive
 • Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție

Active imobilizate – financiare

Imobilizările financiare reprezintă sumele financiare investite de societate pe termen lung sub formă de titluri și creanțe, cu scopul de a obține venituri din dividende și dobânzi (ex: acțiuni, împrumuturi acordate pe termen lung).

 • Acțiuni deținute la entitățile afiliate
 • Împrumuturi acordate entităților afiliate
 • Interese de participare
 • Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare
 • Investiții deținute ca imobilizări
 • Alte împrumuturi

FOTO: Pixabay