Ce provocări apar anul acesta pentru fondurile de pensii administrate privat

Alexandra Pele 05/07/2022 | 10:16 Financiar
Ce provocări apar anul acesta pentru fondurile de pensii administrate privat

2022 ar putea să fie anul în care randamentele fondurilor de pensii administrate privat nu vor ține pasul cu i­n­flația.

Sectorul pensiilor private deține a doua cea mai mare pondere a activelor în cadrul sistemului financiar din România, acesta continuându-și ascensiunea și în 2021. Ponderea activelor a urcat anul tre­cut la 10,2%, cu 0,5 puncte procentuale peste nivelul de la finalul anului 2020. Pe primul loc este sectorul bancar, cu o pon­dere de 75,5%. Fondurile de investiții sunt pe locul al treilea, cu 5,7% din totalul activelor, urmate de IFN-uri (5,1%). Sectorul asigurărilor este cel mai slab re­prezentat, cu active de doar 3,5% din total, reiese din datele Băncii Naționale a României (BNR).

Astfel, la finalul anului 2021, activele fon­durilor private de pensii au ajuns la valoarea de 92,5 miliarde de lei (circa 18,5 miliarde de euro, echivalentul a 6,9% din PIB), cu 18,5% mai mult față de fi­nalul anului 2020. Datele defalcate in­dică în continuare o slabă dezvoltare a pen­siilor private facultative. Componenta principală a sectorului este repre­zentată de activele aferente sistemului pensiilor administrate privat sub Pilonul II, pensiile private obligatorii având o pondere de 96% din totalul activelor sectorului la finalul anului trecut.

Numărul persoanelor înregistrate în acest sistem a continuat să crească, ajungând la 7,8 milioane în ultimul trimestru din 2021, cu 2,1% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Con­tribuția lunară medie s-a situat la nivelul de 204 lei per participant (cu 13 lei per par­ticipant mai mult decât în trimestrul patru din 2020). În cadrul Pilonului III erau înregistrate 563.000 de persoane la finalul anului 2021, cu 7% mai mult decât în anul 2020, și o contribuție medie de 207 lei per participant.

Randamente

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private (Pilon II) s-a situat la nivelul de 5,8% în trimestrul IV al lui 2021, cu 0,4 puncte procentuale peste nivelul trimestrului anterior, însă în scădere față de nivelul de 6,5% înregistrat în luna iunie 2021, reiese din Raportul asupra Stabilității Financiare, publicat de BNR la sfârșitul lunii iunie. „Deteriorarea performanței a conti­nuat și în primele două luni ale anului 2022, pe fondul incertitudinii care a marcat piețele financiare, în contextul înăspririi con­dițiilor financiare, dar și ca urmare a con­flictului militar Rusia-Ucraina și a tensiunilor geopolitice care l-au precedat“, punctează specialiștii băncii centrale.

Administratorii fondurilor de pensii aver­­tizează că randamentele sunt un rezultat al numărului redus de clase de active în care pot fi investite contribuțiile partici­panților. În opinia lor, norma de investiții trebuie rediscutată. „Senzația pregnantă este că sistemul P2 este o mașină de Formula 1 pe care o conducem în București și, din când în când, ne plângem că are con­sum prea mare, că este mare să o par­căm“, a ex­plicat Radu Crăciun, chief executive officer (CEO) BCR Pensii și președin­tele Asociației Pensiilor Administrate Pri­vat (APAPR).

În opinia sa, dezvoltarea sistemului pensiilor private din ultimii 14 ani a depășit-o pe cea a Bursei de Valori București, spre exemplu, care este prea mică pentru nevoile de investiții ale Pilonului II și ale Pilonului III. Dis­cuția privind diversificarea sur­selor de in­vestiții este de actualitate în special în această perioadă, în care volati­litatea de pe piața titlurilor de stat și de pe pie­țele bursiere, cele mai importante zone în care sunt investiți banii de pensie ai con­tri­bua­bililor din România, a dus la o scă­dere a randamentelor activelor.

Diversificare

Toate fondurile de pensii administrate privat au investit majoritar în obligațiuni suverane, în procente de peste 54% din activele totale, reiese din cele mai re­cente date ale Autorității de Suprave­ghere Financiară (ASF). Dintre cele șapte fonduri de pensii administrate privat, FPAP BRD a investit cel mai mare procent din active în titluri de stat, aproximativ 66,5%.

Alte instrumente financiare, cum ar fi acțiunile sau obligațiunile corporative, se regăsesc în portofoliile investiționale ale fondurilor de pensii private obligatorii în procente semnificative, de peste 22% și, res­pectiv, de peste 7,5%, potrivit datelor afe­rente primului trimestru din 2022. „Toate fondurile de pensii administrate privat au înregistrat scăderi ale ratelor de rentabilitate anualizate, la finalul trimestrului I 2022 comparativ cu aceeași peri­oadă a anului precedent, în principal ca urmare a incertitudinilor macroeconomice generate de criza energetică amplificată de conflictul militar din Ucraina, precum și de inflația persistentă din economia euro­peană“, se arată în raportul trimestrial al ASF.

Volatilitate

În primele cinci luni ale anu­lui, activele Pilonului II au înregistrat o depreciere temporară de circa 5,9%, potrivit datelor APAPR. Aceasta a fost cauzată de deprecierea valorii titlurilor de stat, care atârnă foarte greu în portofoliile administratorilor de pensii private. „Însă, pentru faptul că fondurile de pensii sunt investitori pe termen lung, care cumpără și păstrează titlurile de stat până la maturitate, această scădere se va resorbi până la maturitatea titlurilor, al căror preț revine in­variabil la valoarea nominală“, au dat asi­gurări administratorii.

Indicele de preț al tuturor titlurilor de stat emise de România a scăzut cu 12% în ultimul an (iunie 2021 – iunie 2022), din care 8% doar anul acesta. În același timp, BVB a performat mult mai bine decât alte piețe din Europa și din lume, indicele BET-XT-TR, un reper pentru plasamentele Pilonului II, având o scădere de doar 1% pe pri­mele cinci luni. „Practic, această depreciere se va inversa imediat ce inflația și do­bân­zile vor reveni pe tendință descendentă, moment pe care analiștii îl esti­mează în trimestrele trei sau patru ale aces­tui an“, susțin reprezentanții APAPR.

Episoade similare de volatilitate au fost în­registrate și în trecut. La sfârșitul lui 2018, spre exemplu, pe fondul adoptării OUG 114/2018, BVB a înregistrat scăderi semnificative, iar Pilonul II a consemnat o depreciere de 3% în doar două luni. Anul următor, Pilonul II a recuperat însă pierde­ri­le și a avut cel mai bun rezultat din ultimii nouă ani – un randament mediu de 11,8%. De asemenea, în urmă cu doi ani, când a debutat pandemia, Pilonul II a ară­tat în primele trei luni o scădere de aproape 7%, dar a încheiat anul cu un rezultat pozi­tiv, de 6,2%.

„Momentele de volatilitate și scădere sunt firești și apar periodic pe piețele financiare, însă ele nu sunt motiv de panică“, a dat asigurări Radu Crăciun. Din calculele APAPR reiese că, în pofida episoadelor de volatilitate, randamentele fondurilor de pensii private au reușit să „bată“ inflația în fiecare an de la înființare. În perioada 2008-2021, randamentul mediu anual al Pilonului II a fost de 7,3%, depă­șind substanțial in­flația cumulată din această perioadă.

Misiunea fondurilor de pensii private se anunță dificilă în 2022. Indicele prețurilor de consum s-a apropiat de 15% în mai. Fon­dul Monetar International (FMI) progno­zează o inflație medie de 12,5% pentru România în acest an. Cumulat cu creș­te­rea dobânzilor, randamentele Pilonului II și III s-ar putea dovedi real negative.

Pensiile private, în cifre

La finalul lunii martie 2022, pe piața locală activau șapte fonduri de pensii administrate privat.

  • CONTRIBUŢII. În primul trimestru al anului 2022 au fost virate contribuții brute către fondurile de pensii administrate privat în va­loare totală de 2,6 miliarde de lei, cu 10% mai mult față de peri­oada similară a anului 2021.
  • DISCREPANŢE. Contri­buția lunară medie variază puternic în funcție de județ, cele mai mari valori fiind înregistrate în municipiul Bu­cu­rești (296 de lei/participant) și în județele Cluj (288 de lei/participant), Timiș (254 de lei/participant), Ilfov (253 de lei/participant) și Iași (252 de lei/participant). Cele mai mici contribuții lunare medii se înregistrează în județele Gorj (186 de lei/participant), Bistrița-Năsăud (182 de lei/participant) și Harghita (174 de lei/participant).
  • CONCENTRARE. Piața fondurilor de pensii administrate privat înregistrează un grad foarte ridicat de concentrare, primele trei fonduri, respectiv NN, AZT Viitorul Tău și Metropolitan Life, totalizând nu mai puțin de 70% din active. Celelalte patru fonduri de pensii administrate privat sunt: Aripi (administrat de Generali), BCR, BRD și Vital (administrat de Aegon).

Acest articol a apărut în numărul 143 al revistei NewMoney.

Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.