Ce măsuri fiscale ar putea crește numărul investitorilor la Bursa de Valori București

Alexandra Pele 28/04/2021 | 10:36 Financiar
Ce măsuri fiscale ar putea crește numărul investitorilor la Bursa de Valori București

Mici îmbunătățiri legislative ar putea sprijini eforturile de dezvoltare a pieței locale de capital. Un astfel de exemplu ar fi impozitarea la sursă a veniturilor de la bursă, care să-i scutească pe investitorii persoane fizice de drumurile la ANAF.

La sfârșitul anului trecut, Bursa de Valori București (BVB) avea peste 65.600 de in­vestitori de retail. Numărul de persoane fizice atrase de investițiile pe piața de ca­pital înregistra astfel o creștere de circa 7,2% față de trimestrul anterior, re­iese din datele Fondului de Compensare a Investitorilor. Specialiștii sunt de pă­rere că acest procent ar putea crește sem­­nificativ dacă ar fi aduse o serie de îm­bunătățiri cadrului fiscal prin simplificarea modului de impozitare a veniturilor obținute de pe piața de capital.

În prezent, investitorii de retail dato­rează două tipuri de impozite. În primul rând, ei trebuie să plătească impozitul pe dividende, în cuantum de 5%, care în cazul companiilor din România se reține la sursă. Cu alte cuvinte, compania care distribuie dividendele plătește impozitul în numele beneficiarului, căruia i se vi­rează direct 95% din valoarea dividendelor. În cazul în care investitorii dețin acțiuni la companii străine, impozitul pe di­vi­dende trebuie plătit statului în care se află sediul social al respectivelor entități.

Un al doilea tip de impozit datorat de in­­vestitorii de la bursă este cel pe ve­niturile din transferuri ale titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate. În această categorie de venituri intră câștigurile obținute din aprecierea valorii instrumentelor financiare, de la acțiunile sau unitățile de fond ale fondurilor mutuale și până la câștigurile din tran­zac­ționarea cu instrumente de tip CFD (contracte pentru diferență). Acest impo­zit re­prezintă 10% din valoarea câștigului rea­lizat de investitori în momentul în care aceștia vând respectivele active. În prezent, câști­gul respectiv nu se impozitează la sursă, investitorii fiind nevoiți să depună anual o decla­rație unică.

Potențial important

Cadrul fiscal are un rol important, iar simplificarea sa poate contribui semnificativ la dezvoltarea pieței de capital și, implicit, a economiei lo­cale, este de părere Radu Hanga, preșe­din­tele Consiliului de Administrație al BVB. „Noi, la BVB, împreună cu Asociația Brokerilor și Asociația Administratorilor de Fonduri, susținem ideea unui sistem de impozitare la sursă pentru câștigurile de capital ale investitorilor individuali, pentru a debirocratiza procedura fiscală aferentă persoanelor fizice. Discuțiile cu Ministerul Finanțelor sunt în derulare și le purtăm cu sprijinul și implicarea Autorității de Supraveghere Financiară“, a declarat Radu Hanga pentru NewMoney.

În opinia sa, când va fi implementată, această măsură va contribui la creșterea semnificativă a interesului populației atât pentru investiții directe la bursă, cât și pen­tru investiții indirecte, prin intermediul fondurilor de investiții. Potențialul de dezvoltare este foarte ridicat, ținând cont de numărul actual de investitori pe bursă, dar și de valoarea activelor gestionate de fondurile de investiții, care se situează la apro­ximativ 4% din PIB, mult sub media eu­ropeană, punctează președintele BVB. „Simplificarea accesului la piață pentru in­vestitorii individuali este foarte impor­tantă pentru că aceștia aduc în piață capitalul de care au nevoie companiile locale pentru a-și finanța dezvoltarea“, a mai precizat el.

Valori-record

Din datele Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), reiese că portofoliul total al investitorilor ra­por­tați de membrii FCI a înregistrat o creștere semnificativă în ultimele trei luni ale anului trecut, ajungând la 93,12 miliarde de lei, echi­valentul a 18,9 miliarde de euro, în creș­tere cu 28% față de trimestrul anterior. Această valoare este „cea mai mare va­loa­re atinsă de portofoliul total al investitorilor membrilor Fondului din 2015 până în momentul de față“, se arată în cel mai re­cent raport al FCI.

FCI a fost înființat în 2005 și are ca scop compensarea investitorilor, în cuantum de maximum 20.000 de euro, în situația inca­pa­cității membrilor săi (30 la număr, case de brokeraj, instituții de credit prezente pe BVB și societăți de administrare a investi­țiilor) de a returna fondurile bănești sau in­strumentele financiare datorate sau apar­­ținând investitorilor. Majoritatea investitorilor de retail de pe piața locală de ca­pital sunt eligibili pentru compensare, adică au portofolii mai mici decât plafonul de 20.000 de euro. La finele anului trecut, aceștia re­prezentau peste 70% din total, în creștere cu 1,9% față de trimestrul anterior.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a depășit în decembrie, pentru a doua oară în istorie, valoarea de 4.000 de euro. Prima dată, acest lucru a avut loc înaintea pandemiei, în decembrie 2019, când valoarea a atins un maxim istoric de 4.026 de euro per investitor. Un an mai târziu, în decembrie 2020, efervescența piețelor de capital a făcut ca valoarea portofoliului mediu să atingă un nou maxim istoric, de 4.082 de euro per investitor.

Cei mai mari

Investitorilor compensabili integral li se mai adaugă două categorii, cu fonduri ceva mai însemnate: investitorii compensabili în limita plafonului – în număr de 18.387 la sfârșitul anului trecut, în creștere cu 26,2% față de trimestrul anterior – și investitorii necompensabili – 866 în decembrie 2020. Valoarea medie a conturilor investitorilor ce puteau fi parțial com­pensați de fond s-a ridicat la 216.500 de euro la finele anului, în creștere cu apro­ximativ cinci procente față de trimestrul anterior. Evoluția este în linie cu cea ob­servată și în cazul investitorilor cu portofolii mici.

Spectaculoasă este însă evoluția portofoliilor medii ale investitorilor care joacă cele mai însemnate sume pe BVB, cei 866. Valoarea medie a portofoliului acestora era de peste 17,2 milioane de euro la sfâr­șitul lui 2020, în creștere cu 72% față de trimestrul al treilea al anului trecut. „Creș­terea prezenței investitorilor instituționali și individuali locali aduce în piață resurse financiare importante, disponibile astfel companiilor locale listate. Maturizarea și dezvoltarea pieței vor avea efecte pozitive în creșterea segmentului de companii mici și mijlocii la bursă, cu beneficii importante pentru evoluția economică și socială a Ro­mâniei“, a punctat și Radu Hanga.

Piața locală de capital s-ar putea dovedi tot mai atractivă pentru investitorii de retail, în special având în vedere evoluțiile sale recente. Cu excepția lunii martie 2020, bursele lumii au avut o evoluție total decu­plată de cea a economiilor puternic afectate de pandemia de COVID-19. Iar 2021 a adus noi recorduri. Indicele de referință BET și echivalentul acestuia incluzând divi­dendele, BET-TR, au atins noi maxime istorice la finalul primului trimestru din acest an. Pentru prima dată în istoria de 23 de ani a indicelui, BET a depășit pragul de 11.000 de puncte.

Temerile cu privire la eventuale corecții ale piețelor bursiere internaționale, care ar aduce scăderi și pe BVB, nu sunt de ignorat, însă acestea ar putea reprezenta o „por­tiță“ bună de intrare pentru potențiali investitori noi de retail, care să profite de o scădere temporară a prețurilor.

Cine, ce, cât

În primele trei luni ale acestui an, indicii BET și BET-TR (plus dividende) ai Bursei de Valori București au crescut cu peste 14%. În ultimele 12 luni, creșterile au fost de 46,7% pentru BET și de 54,4% pentru BET-TR.

  • Tranzacții. Valoarea totală a tranzacțiilor cu toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 30,4% la finalul primelor trei luni ale acestui an față de peri­oada similară a anului trecut. Pe Piața Reglementată a BVB s-au realizat tranzacții totale de 4,66 miliarde de lei.
  • Lichiditate. Tot la nivelul primului trimestru, lichiditatea medie zilnică cu toate tipurile de instrumente financiare s-a situat la 74 de milioane de lei (15,2 mili­oane de euro), în creștere cu 28,4% comparativ cu primul trimestru al anului anterior.
  • Indicatori. Capitalizarea bursieră (valoarea tutu­ror companiilor listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București) s-a si­tuat la 36,4 miliarde de euro la sfârșitul primului trimestru din 2020. Capitalizarea bur­sieră a companiilor româ­nești a fost în valoare totală de 23,9 miliarde de euro. Cele mai reprezentate industrii au continuat să fie intermedierile financiare și asi­gurările, energia și indus­tria prelucrătoare.

Acest articol a apărut în numărul 114 al Revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly

Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.