Calculator impozit auto 2023. Mașini scutite de la plata impozitului

Elena Marinescu 20/12/2022 | 18:55 Fapt Divers
Calculator impozit auto 2023. Mașini scutite de la plata impozitului

Pentru anul 2023, impozitul pentru autoturismele şi motocicletele cu o capacitate cilindrică mai mică de 1.600 cmc va rămâne neschimbat, la 8 lei/200 cmc, dar pentru toate celelalte categorii va fi majorat astfel:

– motociclete, tricicluri și cvadicicluri cu o capacitate cilindică de peste 1.600 cmc : 9 lei/200 cmc
– 1.601 – 2.000 cmc, inclusiv: 22 lei/200 cmc faţă de 21 lei anterior;
– 2.001 – 2.600 cmc, inclusiv: 85 lei/200 cmc faţă de 81 lei anterior;
– 2.601 – 3.000 cmc, inclusiv: 171 lei/200 cmc faţă de 163 lei anterior;
– peste 3.000 cmc: 345 lei/200 cmc faţă de 328 lei anterior.

Calculator impozit auto 2023

Astfel, sumele de plată pentru impozitul auto vor fi următoarele:

 • 1.000 cmc – 40 lei
 • între 1.001 cmc şi 1.200 cmc – 48 lei;
 • între 1.201 cmc şi 1.400 cmc – 56 lei;
 • între 1.401 cmc şi 1.600 cmc – 64 lei;
 • între 1.601 cmc şi 1800 cmc – 198 lei;
 • între 1.801 cmc şi 2.000 cmc – 220 lei;
 • între 2.001 cmc şi 2.200 cmc – 935 lei;
 • între 2.201 cmc şi 2.400 cmc – 1.20 lei;
 • între 2.401 cmc şi 2.600 cmc – 1.105 lei;
 • între 2.601 cmc şi 2.800 cmc – 2.394 lei;
 • între 2.801 cmc şi 3.000 cmc – 2.565 lei;
 • între 3.001 cmc şi 3.200 cmc – 5.520 lei;
 • între 3.201 cmc şi 3.400 cmc – 5.865 lei;
 • între 3.401 cmc şi 3.600 cmc – 6.210 lei;
 • între 3.601 cmc şi 3.800 cmc – 6.555 lei;
 • între 3.801 cmc şi 4.000 cmc – 6.900 lei.

Pentru autobuze, autocare şi microbuze, impozitul pentru mijloacele de transport va fi de 28 lei/200 cmc, iar pentru alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusviv, de 35 lei/200 cmc.

Impozitul auto 2023 va creşte pentru bucureştenii cu maşini de peste 1.600 cmc. Consiliului General al Capitalei a aprobat proiectul de hotărâre pentru majorarea taxelor şi impozitelor locale cu 5,1% în 2023, conform indicelui inflaţiei.

Scutiri şi reduceri pentru impozitul auto

Conform Codului fiscal, nu se plăteşte impozitul auto pentru:

 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 ale Decretului-lege nr. 118/1990 şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
 • mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
 • mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
 • vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 • mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • cele ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 • mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 • autovehiculele acţionate electric;
 • autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
 • mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.