Calculator Impozit auto 2022, în funcție de motorizare și capacitate cilindrică. Mașini scutite de la plata impozitului

Elena Marinescu 29/12/2021 | 21:58 Fapt Divers
Calculator Impozit auto 2022, în funcție de motorizare și capacitate cilindrică. Mașini scutite de la plata impozitului

Calculul impozitului care trebuie plătit de fiecare posesor de autoturism se face în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. Valoarea impozitului datorat statului român crește cu o sumă fixă, în funcție de capacitatea cilindrică a fiecărui motor.

Din 2021 cei cu motoare puternice sunt penalizați și scot mai mulți bani din buzunare. Impozitul auto se plătește de către orice persoană care deține un mijloc de transport care trebuie înmatriculat sau înregistrat pe teritoriul României. Acesta trebuie plătit în fiecare an.

Însă, autorităţile au veşti proaste pentru proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani. Impozitul în cazul acestor vehicule ar putea ajunge și la 900 de lei, dacă primăriile vor decide acest lucru.

O altă măsură anunțată de autorități este acordarea unor subvenții de aproximativ 3.000 de euro celor cu posibilități financiare mai reduse pentru a-și putea schimba mașinile vechi.

România deține un parc auto învechit, cu un total de 8 milioane de mașini. Patru din zece șoferi conduc mai vechi de 17 ani, declara recent ministerul Mediului, Tanczos Barna.

Calculator impozit auto

Potrivit legislației în vigoare, impozitul pe care îl datorează posesorul unui autovehicul se calculează ținând cont de capacitatea cilindrică a motorului autovehiculului, măsurată în centimetri cubi.

Codul fiscal stabilește o sumă corespunzătoare pentru fiecare categorie de mijloace de transport, sumă cu care se va înmulți fiecare grupă de 200 centimetri cubi (cm3) sau fracţiune din aceasta.

Impozitul auto în 2022

Doar pentru motociclete și autoturismele cu o capacitate cilindrică mai mică de 1.600 cmc impozitul auto rămâne neschimbat – 8 lei/200 cmc.

 • sub 1.000 cmc – 40 lei
 • între 1.001 cmc și 1.200 cmc – 48 lei
 • între 1.201 cmc și 1.400 cmc – 56 lei
 • între 1.401 cmc și 1.600 cmc – 64 lei

– 1.601 – 2.000 cmc:  21 lei/200 cmc în 2022, de la 20 lei în 2021

 • între 1.601 cmc și 1800 cmc – 189 lei
 • între 1.801 cmc și 2.000 cmc – 210 lei

– 2.001 – 2.600 cmc:   81 lei/200 cmc în 2022, de la 79 lei în 2021

 • între 2.001 cmc și 2.200 cmc – 891 lei
 • între 2.201 cmc și 2.400 cmc – 972 lei
 • între 2.401 cmc și 2.600 cmc – 1053 lei

– 2.601 – 3.000 cmc:  163 lei/200 cmc în 2022,  de la 159 lei în 2021

 • între 2.601 cmc și 2.800 cmc – 2282 lei
 • între 2.801 cmc și 3.000 cmc – 2445 lei

– peste 3.000 cmc:  328 lei/200 cmc în 2022,  de la 320 lei în 2021

 • între 3.001 cmc și 3.200 cmc – 5.248 lei
 • între 3.201 cmc și 3.400 cmc – 5.576 lei
 • între 3.401 cmc și 3.600 cmc – 5.904 lei
 • între 3.601 cmc și 3.800 cmc – 6.232 lei
 • între 3.801 cmc și 4.000 cmc – 6.560 lei

Iată sumele stabilite în Codul fiscal 2021:

Impozit auto 2022. Cât trebuie să plătești în funcție de capacitatea motorului

Pe impozitauto.ro puteți calcula foarte ușor impozitul pe care trebuie să-l plătiți, în funcție de capacitatea motorului, dar și după localitate, marca și modelul mașinii.

Impozit auto 2022. Mașini scutite de la plata impozitului

Sunt şi mașini scutite de la plata impozitului auto: vehiculele istorice, mijloacele de transport folosite pentru transportul stupilor în pastoral, mijloacele de transport folosite la intervenții, mijloacele de transport ale instituțiilor și unităților care funcționează sub comanda MECS sau a MTS şi altele.

Unde se poate achita impozitul auto în 2022

Impozitul auto se poate plăti online, prin intermediul portalului ghiseul.ro, prin ordin bancar sau prin mandat poștal la orice Oficiu Poştal din România. În ceea ce priveşte achitarea impozitului auto pentru mijloacele de transport, acesta se plătește în fiecare an, în doua transe egale. Prima se poate achita până la data de 31 martie a anului iar cea de-a doua până la data de 30 septembrie inclusiv.

Plata impozitului se poate efectua și integral, până la data de 31 martie, situație în care contribuabilul poate beneficia de o reducere de până la 10% inclusiv, reducere stabilită în urma hotărârii consiliului local.

În cazul în care suma datorată pentru impozitul auto este mai mică sau egală cu 50 de lei, atunci contribuabilul este obligat să o achite în totalitate până la primul termen de plată.

Există mai multe modalități de plată a impozitului auto:

 • Cu cardul sau numerar la ghișeurile Direcției Generale de Impozite și Taxe/ Direcția fiscală, instituție aflată în subordinea primăriei de care aparține fiecare localitate în parte.
 • În cadrul sucursalelor CEC Bank sau în benzinăriile OMV sau Petrom
 • Cu cardul, online, pe site-ul ghișeul.ro
 • Prin ordin de plată
 • Prin mandat poștal la orice Oficiu Poștal

Ce penalități se aplică pentru neachitarea la timp a impozitul auto

Nivelul dobânzii este de 0,02% – pentru fiecare zi de întârziere.

Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% – pentru fiecare zi de întârziere.

Dobânzile și penalitățile de întârziere se calculează din ziua imediat următoare expirării termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, și se face venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală.

Cine este scutit de la plata impozitului auto

Codul fiscal prevede scutiri și reduceri de la plata impozitului auto pentru anumite mijloace de transport cum ar fi:

 • Mașinile electrice și mașinile istorice definite în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare.
 • Cele care se află în proprietatea sau în coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război. Scutirea de impozit este însă valabilă doar pentru un singur mijloc de transport, alegerea rămâne la latitudinea contribuabilului.
 • Cele deținute de persoanele cu handicap grav sau accentuat sau de persoanele care reprezintă legal o persoană cu handicap. Și în cazul acestora, scutirea de impozit este valabilă pentru un singur autovehicul.
 • Mijloacele de transport deținute de instituţiile publice și acelea aflate în proprietatea persoanelor juridice, folosite pentru transport public de pasageri în regim urban sau suburban, incluzând transportul de pasageri în afara unei localităţi, cât timp tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public.
 • Vehiculele utilizate exclusiv în scopul transportului stupilor în pastoral
 • Vehiculele utilizate exclusiv în scopul intervenţiilor în situaţii de urgenţă
 • Vehiculele instituţiilor sau unităţilor aflate sub direcția Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Cele ale fundaţiilor instituite prin testament, concepute conform legislației în vigoare, în folosul întreţinerii, dezvoltării şi ajutorului instituţiilor de cultură naţională, dar şi cu scopul de a sprijini acţiuni umanitare, sociale şi culturale;
 • Vehiculele organizaţiilor care oferă conform legislației în vigoare și ca unica activitate, servicii sociale în unităţi specializate, asigurând adăpost, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, sau persoane care sunt în dificultate.
 • Cele aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor care aparțin minorităţilor naţionale.

Pentru a fi scutit de la plata impozitului auto, solicitantul trebuie să depună documente doveditoare, iar reducerile se aplică de la data de 1 ianuarie a anului următor. De 50% reducere la plata impozitului auto pot beneficia și persoanele fizice cu domiciliul în anumite localități care beneficiază de sprijin economico-social acordat în baza legislației în vigoare.