Acte necesare pentru înmatricularea unui autoturism în 2024

Elena Marinescu 11/01/2024 | 17:43 Fapt Divers
Acte necesare pentru înmatricularea unui autoturism în 2024

În cazul în care ați aciziționat un autoturism, legea prevede că pentru a circula cu el pe drumurile publice trebuie mai întâi să-l înmatriculați. Actele necesare îndeplinirii acestei proceduri diferă în cazul în care autoturismul este nou sau second hand, la fel stau lucrurile și atunci când cumpărarea lui s-a făcut în țară sau în străinătate.

De asemenea, legea îl obligă pe cumpărător ca în termen de 30 de zile după achiziționarea autovehicului să-l înmatriculeze.

Lista cu actelor necesare pentru înmatricularea în circulație a autoturismului în 2024

Actele necesare înmatriculării auto se depun de către proprietarul mașinii. În cazul în care proprietarul nu poate face personal acest lucru, el poate împuternicii prin procură notarială o altă persoană care să. se ocupe de această procedură .

– cererea de înmatriculare a autoturismului;
– fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza ANAF (În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare / talonul auto şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia)
– dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei;
– actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
– copia după contractul de asigurare RCA încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
– documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie.
– cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
– chitanță pentru achitarea taxei pentru plăcuţele cu numărul de înmatriculare: 40 lei pentru număr la rând – 20 lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial. Sumele se achită la depunerea documentelor sau prin transfer bancar
– acte care atestă dobândirea personalităţii juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și împuternicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare.
– în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

Acte necesare pentru înmatricularea unui autoturism second hand în 2024

Pentru înmatricularea unui autoturism second hand cumpărat din România procedura de înmatriculare este semnificativ mai simplă, făcându-se doar transcriere pe numele noului proprietar. În acest caz, pe lângă actele necesare pentru înmatricularea unui autoturism nou, menționate mai sus, este nevoie și de următoarele documente:

– certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate
– plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv.
Este de menționat faptul că, în cazul transcrierii, nu mai este nevoie de fișă de înmatriculare, atât timp cât există un contract de înstrăinare-dobândire între vânzător și cumpărător semnat și vizat de ANAF, potrivit b1.ro.

Acte necesare pentru înmatricularea unui autoturism second hand din UE în 2024

În cazul în care se înmatriculează un autoturism secon-hand cumpărat din Germania, Italia sau oricare altă țară membră UE, este nevoie de următoarele acte:

– cerere înmatriculare auto;
– fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului ce are viza ANAF (În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia)
– dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
– actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
– copia contractului RCA în termenul de valabilitate al acestuia;
– documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie.
– cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
– certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român – 539 de lei
– documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
– dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (ITP), în termenul de valabilitate a acesteia;
– dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare
– în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

Acte necesare înmatricularea unui autoturism din străinătate, din țări non-UE

În cazul cînmatriculării unui autoturism nou cumpărat din țări care nu sunt membre UE, pe lângă documentele menționate mai sus, pentru înmatricularea unui autoturism nou, este necesară și dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar – în cazul unei înmatriculări temporare , în original sau copie legalizată a acesteia.

În cazul în care vrem înmatricularea unui autovehicul second hand provenit din țări non-UE, în plus, mai este nevoie și de:

– certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român – 539 de lei
– documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare

Unde se plătește taxa pentru înmatriculare auto 2024

Plata taxei pentru înmatricularea auto în 2024, se încasează în contul BCR, CEC Bank și în rețeaua de stații de plată SelfPay.

Taxa poate fi plătită și online, pe ghiseul.ro sau pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

De precizat că în cazul tranzacţiilor efectuate prin intermediul drpciv.ro sau ghiseul.ro dovada plăţii nu este necesară.

Taxa pentru înmatriculare auto în 2024 nu mai poate fi achitată în numerar la ghișeu, odată cu depunerea documentelor, precizează site-ul DRPCIV.

Care este valoarea taxei pentru plăcuțe de înmatriculare în 2024

Plata taxei pentru plăcuțele de înmatriculare se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal, în contul trezoreriei statului sau numerar la ghișeu, odată cu depunerea actelor.

– 20 de lei plăcuța tip A de dimensiunea 110×520 mm folosită pentru toate autovehiculele (40 de lei pentru 2 plăcuțe)
– 23 de lei plăcuța tip B de dimensiunea 200×340 mm folosită pentru partea din spate a remorcilor și mașinilor 4×4, dacă au spațiu prevăzut
– 17 lei plăcuța top C de dimensiunea 130/240 mm pentru motociclete
– 42,5 lei / operațiune de atribuire număr de înmatriculare preferențial
– 30 lei / operațiune de păstrare număr

Programare online la ghișeele DRPCIV pentru înmatricularea autoturismului

Dacă ați adunat toate actele necesare la dosar, puteți face o programare online la ghișeele DRPCIV. Datele disponibile pe portalul DRPCIV sunt din următoarele două luni calendaristic.

În cazul în care nu ați optat pentru o programare online, dosarele la ghișeele DRPCIV sunt primite în urma unor numere de ordine, eliberate de aparatele din incinta instituției.