Statul le dă bani cadrelor didactice. Plăţi eșalonate pe 5 ani pentru diferenţe salariale

Elena Marinescu 13/04/2022 | 21:57 Ştiri
Statul le dă bani cadrelor didactice. Plăţi eșalonate pe 5 ani pentru diferenţe salariale

Guvernul va adopta joi un proiect de Ordonanță de urgență care specifică plata eșalonată pe 5 ani de zile a diferențelor de drepturi salariale pe care instanțele au decis că statul nu le-a plătit cadrelor didactice în perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

În anul 2022, statul va plăti doar 5% profesorilor din aceste drepturi, iar impactul financiar asupra bugetului va fi de peste 60 milioane de lei.

Procese câștigate de profesori

În proiectului de Ordonanță de Urgență se arată că dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a provocat interpretări diferite, de aceea pentru o serie de drepturi prevăzute de aceasta în favoarea persoanelor didactice, s-a ajuns la acțiuni în justiție care în cea mai mare parte au fost soluționate în favoarea reclamanților.

Această situație a dus la costuri suplimentare asupra bugetului general consolidat, cu sume reprezentând cheltuieli de judecată, ca urmare a parcurgerii tuturor fazelor procesuale în fața instanțelor judecătorești și ulterior cheltuieli de executare silită în faza de de executare silită.

Sumele vor fi actualizate cu inflația

Guvernul susține că sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale urmează să fie actualizate cu indicele de inflație și se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, fiind plătite eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel:

a) în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 5% din valoarea diferenţelor salariale;

b) în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 10% din valoarea diferenţelor salariale;

c) în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;

d) în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;

e) în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 35% din valoarea diferenţelor salariale;

Plata sumelor în cauză se va face anual, într-o singură tranșă, până la data de 30 iunie. Pentru 2022, plata se face într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.