Radiere auto în 2020. Cum trebuie să procedezi dacă vrei să scoți din circulație o mașină

NewMoney 17/10/2019 | 14:20 Ştiri
Radiere auto în 2020. Cum trebuie să procedezi dacă vrei să scoți din circulație o mașină

Radierea unui autovehicul poate da bătăi de cap multor proprietari. Cu toate acestea, dacă ai toate actele în regulă, procedura de radiere nu ar trebui să dureze foarte mult.

Radierea auto presupune două etape, radierea fiscală și radierea din circulație. Prima în ordinea obligativității este radierea fiscală. Ulterior proprietarul, cu actele emise de autoritatea fiscală și cu restul dosarului, obține și radierea din circulație.

Radiere auto 2020. Acte pentru radierea fiscală

Pentru a radia un autoturism din punct de vedere fiscal, trebuie să mergi la Direcția Taxe și Impozite Locale. Iată lista cu actele necesare:

 • Declarația pentru scoatere din evidențe a autovehiculului
 • Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
 • Actul de identitate al solicitantului – original și copie
 • Cartea de identitate a vehiculului – original și copie
 • Fișa de înmatriculare – original
 • Actul care atestă înstrăinarea autovehicului (act de vânzare-cumpărare, contract de novație sau cesiune) sau adeverință de la REMAT în cazul în care autovehiculul a fost scos din uz.

Radierea din circulație

Potrivit site-ului DRPCIV, acestea sunt documentele necesare radierii unui vehicul din circulaţie, la cerere, în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea acestuia în circulaţie:

 • Cererea solicitantului;
 • Dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
 • Certificatul de înmatriculare – original;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 • Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;
 • Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
 • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
 • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1997, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe proprie răspundere a titularului sau a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.


FOTO: Mediafax