Proiectul de lege pentru implementarea ESOP în România a intrat în ultima etapă decizională

Andrei Dumitru 02/04/2024 | 10:49 Ştiri
Proiectul de lege pentru implementarea ESOP în România a intrat în ultima etapă decizională

Proiectul de lege, destinat modificării Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, în vederea oferirii de flexibilitate asociaților și acționarilor români, a intrat în ultima etapă decizională, în Camera Deputaților din Parlamentul României. Inițiat de către deputații Monica Berescu, Oana Silvia Țoiu, Viorel Băltărețu și Dan Barna din partea USR, acest proiect beneficiază de sprijinul Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

În cadrul eforturilor Uniunii Europene de a promova o economie durabilă, rezilientă și digitală, inovația legislativă este vitală. Start-up-urile tehnologice reprezintă un element-cheie pentru atingerea acestor obiective în regiune. În acest sens, Comisia Europeană încurajează statele membre să creeze un mediu propice pentru dezvoltarea mai multor proiecte digitale, inclusiv simplificarea proceselor de înființare și de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii.

Una dintre modificările legislative relevante este crearea unor clase de acțiuni și părți sociale fără drept de vot. Acestea pot fi utilizate pentru angajați sau colaboratori specializați în cadrul „Employee Stock Option Plan” (ESOP) sau „Board of Advisors”, fără a dilua drepturile de vot și direcția strategică a companiei. Acest lucru va facilita luarea rapidă a deciziilor prin consultarea unui număr limitat de asociați cheie în beneficiul companiei și al tuturor părților implicate.

“Facilitarea răscumpărării acțiunilor și implicarea angajaților în programe precum ESOP ar putea contribui la creșterea loialității și angajamentului acestora, stimulând performanța și inovația în cadrul companiilor. În plus, extinderea posibilităților de răscumpărare a acțiunilor ar putea încuraja dezvoltarea și extinderea startup-urilor tech, sprijinindu-le să-și realizeze potențialul de creștere și să devină actori de succes pe piața internațională”, declară deputata USR Monica-Elena Berescu, vicepreședintă a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor

În prezent, în România, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, o societate poate răscumpăra acțiunile sale pe baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA). Această acțiune este permisă doar în cazul societăților pe acțiuni (SA), nu și pentru societățile cu răspundere limitată (SRL).

Pentru a iniția această acțiune de răscumpărare, sunt necesare anumite condiții, printre care valoarea acțiunilor proprii dobândite să nu depășească 10% din capitalul social subscris, durata pentru care este acordată autorizația AGA de dobândire a propriilor acțiuni să nu depășească 18 luni, iar plata acțiunilor trebuie să se facă din contul societății. În plus, dacă acțiunile sunt răscumpărate cu scopul de a fi distribuite angajaților societății în vederea remunerării, fidelizării și stimulării acestora, ele trebuie distribuite într-un interval de maximum 12 luni.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, răscumpărarea acțiunilor beneficiază de mai multă flexibilitate. Durata pentru care acțiunile sunt acordate este extinsă până la 5 ani, iar limita de 10% din capitalul subscris este opțională.

Pentru a alinia dezvoltarea legislativă a României la standardele europene, se recomandă adoptarea unei legislații mai flexibile în domeniu. În acest sens, o propunere legislativă a fost inițiată de către deputații Monica Berescu, Oana Silvia Țoiu, Viorel Băltărețu și Dan Barna din partea USR.

“Implementarea acestor propuneri legislative ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei României și a ecosistemului său de startup-uri tech. Prin creșterea flexibilității și accesului la instrumente de gestionare a acțiunilor, legea ar putea stimula investițiile și inovația în sectorul privat. Astfel, aceste propuneri legislative ar putea contribui la consolidarea poziției României ca un hub al inovației și al afacerilor digitale în regiunea europeană”, spune și deputatata USR Oana-Silvia Țoiu, membru în Comisia pentru muncă și protecție socială

Proiectul de lege, elaborat cu sprijinul Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), propune printre altele și:

  • Acordarea companiilor posibilității de a emite asociaților sau acționarilor titluri de participare cu drepturi diferite, inclusiv fără drept de vot sau cu vot multiplu.
  • Extinderea perioadei de valabilitate la cel puțin 4 ani și 6 luni din cei 5 ani de durată maximă.
  • Creșterea limitelor valorii nominale a acțiunilor proprii dobândite de societate de la 10% la 25% din capitalul social subscris.
  • Permiterea răscumpărării acțiunilor dintr-un împrumut acordat de fondatorii companiei.
  • Extinderea dreptului de a răscumpăra părți sociale și pentru societățile cu răspundere limitată.
  • Aceste propuneri legislative vizează facilitarea accesului companiilor la instrumente flexibile pentru gestionarea și stimularea angajaților, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai competitiv și dinamic în România.