Proiectul de lege pentru avansarea construcției reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, adoptat de Guvern. Investiția este estimată la 7 miliarde de euro

Andrei Dumitru 19/12/2022 | 16:56 Ştiri
Proiectul de lege pentru avansarea construcției reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, adoptat de Guvern. Investiția este estimată la 7 miliarde de euro

Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între statul român şi societatea naţională Nuclearelectrica pentru proiectul unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, reactoarele urmând a avea o putere instalată de câte 700 MW fiecare. Investiţia va costa 7 miliarde de euro. Se estimează că Unitatea 3 va fi pusă în funcţiune în 2030, urmând punerea în funcţiune a Unităţii 4 în 2031.

Prin proiectul de act normativ se supune Parlamentului aprobarea semnării Acordului de Sprijin între statul român şi Nuclearelectrica în legătură cu Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă. Astfel că Unitatea 3 va intra în exploatare la sfârşitul anului 2030 şi Unitatea 4 în anul 2031.

”Este o lege foarte importantă, care sper că va fi adoptată cât mai repede de colegii mei din Parlament, pentru a putea avansa cu proiectul noilor unităţi de la Cernavodă. Da, România va deveni independentă energetic şi, totodată, ne vom asigura securitatea energetică şi atingerea tintelor de decarbonare cu ajutorul energiei nucleare. Pentru că decarbonizare fără energie nucleară nu se poate face”, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Prin realizarea proiectului, esenţial pentru securitatea şi independenţa energetică a României, va fi dublată contribuţia energiei nucleare în sistemul energetic de la aproximativ 20% la 36%, vor fi create noi locuri de muncă în sectorul nuclear, se va dezvolta lanţul de furnizori, va fi facilitat accesul la împrumuturi şi sprijin financiar, vor spori veniturile la bugetele locale din zona de dezvoltare a proiectului Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă, precum şi la bugetul de stat, ca urmare a investiţiilor şi înfiinţării de noi întreprinderi în activităţi de cercetare şi inovare în zonă/regiune.

”De asemenea, prin realizarea acestor investiţii, se va asigura accesul la energie electrică şi termică a consumatorilor, protecţia consumatorului vulnerabil şi reducerea sărăciei energetice. Proiectul va contribui la asigurarea unei pieţe energetice competitive, va creşte calitatea învăţământului în domeniul energiei şi va continua formarea resursei umane bine pregătite în domeniul nuclear”, precizează Ministerul Energiei.

Statul român prin Ministerul Finanţelor va realiza demersurile necesare pentru finanţarea construcţiei celor două reactoare, inclusiv prin, dar nelimitat la acordarea de garanţii de stat finanţatorilor proiectului.

Ministerul Energiei, este responsabil de implementarea mecanismului de sprijin de tip ”Contracte pentru Diferenţă” (CfD) şi, totodată, fiind responsabil pentru operaţionalizarea Fondului de Modernizare, susţine includerea energiei nucleare în programele cheie de investiţii şi asigură suportul necesar pentru utilizarea Fondului de Modernizare în vederea dezvoltării, construcţiei şi punerii în funcţiune a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

De asemenea, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, este responsabila pentru finalizarea şi operaţionalizarea, până în anul 2030, a Depozitului Final de Deşeuri Slab şi Mediu Active, respectiv finalizarea şi operaţionalizarea, până în anul 2050, a Depozitului geologic pentru deşeurile înalt radioactive.

Statul român prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va intreprinde demersurile necesare în vederea asigurării apei de răcire pentru funcţionarea a 4 unităţi nuclearoelectrice pe amplasamentul de la Cernavodă, prin finalizarea etapei II a Proiectului ”Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila (km 375 – km 170)”.

De asemenea, statul roman va dispune masurile necesare cu privire la finalizarea de către Transelectrica, până la data punerii în funcţiune a proiectului, a liniilor de transport a electricităţii, care să permită racordarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă la Sistemul Electroenergetic Naţional şi evacuarea energiei electrice produse de Proiect.

Cele două unităţi CANDU 6 de pe amplasamentul CNE Cernavodă vor avea fiecare o putere instalată de 700 MW.

Etapa 1, cea actuală, îănceput la finalul anului 2021, reprezintă etapa pregătitoare, care a demarat prin capitalizarea şi operaţionalizarea companiei de proiect, Energonuclear. Această etapă va avea o durată de 24 de luni în care se vor contracta servicii de asistenţă tehnică, juridică şi financiară, servicii de inginerie pentru actualizarea Specificaţiei tehnice de procurare, lansarea şi atribuirea contractului de IPC (Inginer, Procurare şi Construcţii) precum şi realizarea de studii şi evaluări necesare fundamentarii unei decizii preliminare privind realizarea investiţiei.

În data de 25 noiembrie 2021, Energonuclear, compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy, Membră a grupului SNC-Lavalin şi Autoritatea de Proiectare a Unităţilor 3&4 şi OEM Candu (Producatorul Original al Tehnologiei Candu). În cadrul contractului, CANDU Energy va oferi servicii de inginerie pentru elaborarea şi actualizarea unor documentaţii necesare demarării Proiectului Unităţilor CANDU 3&4 (printre care actualizarea documentelor de bază de licenţiere, actualizarea ghidurilor de securitate nucleară, actualizarea listei modificărilor de proiect cu funcţii de securitate nucleară etc.).

Etapa a doua a proiectului (Lucrări Preliminare) constă în realizarea de lucrări preliminare din Faza 1 a contractului de IPC (Inginer, Procurare şi Construcţii) şi va avea o durată de 18-24 luni. În această etapă se vor derula lucrări de inginerie şi analiză a pieţelor privind furnizorii de echipamente şi servicii necesare implementării proiectului, astfel încat la finalul acestei etape să se rafineze fezabilitatea proiectului. Tot în această etapă se vor depune documentaţiile pentru obţinerea de avize şi aprobări inclusiv din partea Comisiei Europene în baza articolului 41 din Tratatul Euroatom. La finalul acestei etape, se va reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici şi se va lua Decizia Finală de Investire, care va permite trecerea Proiectului în Etapa 3.

Etapa a treia a proiectului constă efectiv în realizarea lucrărilor în şantier de construcţie, montaj şi punere în funcţiune, etapă estimată la 69-78 de luni. Se estimează că Unitatea 3 va fi pusă în funcţiune în 2030, urmând punerea în funcţiune a Unităţii 4 în 2031.

Costul este estimat la 7 miliarde de euro.