Nisipuri mișcătoare: de ce va fi sudul litoralului o amenințare pentru hotelurile din Mamaia

Florel Manu 03/04/2017 | 11:12 Special
Nisipuri mișcătoare: de ce va fi sudul litoralului o amenințare pentru hotelurile din Mamaia

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Câteva tranzacții (ne)așteptate și o lungă listă de hoteluri scoase recent la vânzare sunt doar o parte dintre semnele că de litoralul românesc se apropie un val al schimbării. E însă și suficient de puternic pentru a-i reda măcar strălucirea de odinioară?

În urmă cu 40 de ani, „miliardarul“ Nea Mărin cobora cu greu dintr-un autobuz neîncăpător pentru turiștii care mergeau la plajă și se caza, mai apoi, cu „pile“ de la Băilești, într-un apartament de lux rezervat pentu un om de afaceri american. Hotelul Vega din Mamaia, unde s-au făcut filmările pentru „Nea Mărin Miliardar“, are acum cinci stele și este unul dintre cele mai luxoase de pe litoral. Din multe alte hoteluri de atunci au mai rămas însă doar structurile de rezistență.

Turism pe pierdere. Anunțată cu fast în urmă cu mai bine de 15 ani, marea privatizare a litoralului românesc a fost în multe privințe un eșec ră­su­nător. Au confirmat-o, dacă mai era cazul, și sche­le­tele hotelurilor din sudul litoralului scoase la vânzare de proprietarii care le-au cumpărat pe bani puțini la începutul anilor 2000, pentru a nu mai investi apoi în ele nimic. „Multe hoteluri nu au fost cum­­pă­­ra­­te de oameni din turism. Asta a făcut ca ele să ră­­mână în paragină“, spune Aurelian Marin, proprietarul agenției Paradis Vacanțe de Vis, unul dintre cei mai mari touroperatori de pe litoralul românesc.

În prima jumătate a lunii martie, site-ul hotelsforsale.ro anunța vânzarea mai multor hoteluri din Mamaia, Olimp și Neptun. Mai precis, vânzarea a 11 dintre cele 12 hoteluri cumpărate de frații Ioan și Viorel Micula între 2000 și 2002, în plin sezon al privatizărilor de litoral. Concret, este vorba des­pre Național și Unirea din Mamaia, de Banat, Slatina și Craiova din Olimp, de Terra, Caraiman, Clăbucet, Prahova, Romanța și Bâlea din Neptun.

Cu excepția hotelului Patria, din Mamaia, de trei stele, singurul modernizat de frații Micula, toate celelalte unități de cazare sunt clasificate la una și două stele și nu s-a mai investit în renovarea lor de când au fost cumpărate. „Din păcate, au fost luate pentru garanții la credite bancare“, explică pre­­șe­­din­­te­­le Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.

Potrivit operatorilor din turism, niciunul dintre hotelurile de pe litoral ale fraților Micula nu a raportat în ultimii ani profit, cu mici excepții.

litoral_turism_statiuni_mareneagra_gettyimages
FOTO: Guliver / Getty Images

 

Dacă înainte de anii ’90 un loc de cazare la Neptun sau Olimp se obținea cu mare greutate, acum mai multe agenții de turism refuză să mai includă în oferte hotelurile proprietarilor de la European Drinks aflate într-un stadiu avan­­sat de degradare. Dar chiar și așa, unitățile hoteliere din cele două stațiuni au avut an de an turiști, fiind ocupate în proporție de peste 80% în vârf de sezon. Însă și numărul de reclamații la Protecția Consumatorilor a fost direct proporțional cu gradul lor de ocupare. Numai că, din nou chiar și așa, activitatea hotelurilor a continuat, cu toate că autori­­tă­­ți­­le au aplicat numeroase amenzi.

„Hotelurile au fost cumpărate la prețuri mici, fără a se face cu adevărat turism. Camerele costau puțin și condițiile de cazare erau precare. Turiștii respectivi nu aveau pretenții prea mari“, explică Aurelian Marin de la Paradis Vacanțe de Vis.

Antreprenorii din industria turismului spun că hotelurile din Olimp și Neptun deținute de frații Micula se vor vinde foarte greu, pentru că arată și funcționează ca în anii ’80 și sunt extrem de scum­­pe. În urmă cu 15 ani au fost cumpărate cu aproa­­pe o jumătate de milion de euro fiecare, iar acum sunt scoase la vânzare cu prețuri apropiate de un milion de euro și chiar mai mult, în funcție de numărul de camere și amplasarea față de plajă. Deocamdată, investitorii de pe litoral nu știu să existe discuții avansate pentru preluarea vreuneia dintre aceste unități.

Transferuri reușite. În sudul litoralului exis­­tă însă și hoteluri care și-au găsit noi proprietari du­­pă ce au fost scose la vânzare de primul val de in­­­­ves­­titori. Ilustrativ este exemplul celor aflate la un moment dat în portofoliul omu­­lui de afaceri timi­­șo­­rean Josef Goschy, proprie­­tarul Uni­­ta Tu­­rism.

Fondator al Unita Asigu­­rări, prima companie pri­­vată de profil din România, acesta s-a orientat către industria hote­­lie­­ră, du­­pă ce în 2001 a vândut businessul de asi­­gu­­rări că­­tre Wie­­ner Städ­­tische (Vienna In­­su­­ran­­ce). Până în 2009, Goschy a ajuns să de­­ți­­nă 25 de hoteluri în toa­­tă ța­­ra, cu o capacitate cu­­mulată de cazare de 3.500 de came­­re. Cir­­ca ju­­mă­­ta­­­­te dintre aces­­­­tea se aflau pe litoral, în Mamaia, Olimp și Cap Auro­­ra. Dacă hotelurile Amiral, Or­­feu și Comandor din Mamaia au fost renovate, și au func­­țio­­nat bi­­ne, omul de afa­ceri a avut pro­­bleme cu hotelurile din zo­­na de sud a litoralului.

„Atunci când cum­­peri un hotel cu cre­­­­dit ban­­car, la un preț de pia­­ță, ești nevoit să-ți pui min­­­­­­tea la con­­tribuție și să faci turism pentru a ram­­­­bursa datoria“, spune Dumitru Bec­­șe­­nes­­cu, ac­­țio­­nar minoritar la hotelul Zenith (fost Golden Tulip) din Mamaia, controlat de fondul de in­­vestiții RC2.

În cazul lui Goschy, afacerile nu au mers prea bine în ceea ce privește fosta perlă a litoralului, com­­plexul Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din Olimp. Hotelurile au fost cumpărate de Unita Tu­rism în 2008, în plin boom imobiliar, de la Autoritatea Valorificării Activelor Statului, pentru circa 22 de mi­­lioane de euro. A venit în­­să criza și ca­­me­rele nu au mai fost renovate. „Au fost cumpărate foarte scump, cu credite ban­­­care nu prea avantajoa­­se“, adaugă Aurelian Ma­­rin de la Paradis Vacanțe de vis. Pentru a-și re­­dresa afa­­ce­­rile, Gos­­chy a în­­cercat să vân­­dă în 2012 complexul din Olimp, pentru 60 de mi­­li­oa­­ne de euro, spun surse din pia­­ță, însă nu a găsit cumpă­­ră­­tori. După doi ani, a scăzut prețul la 30 de mili­oane de euro.

Tranzacția a avut loc abia în decembrie 2016, când Am­fi­­teatru-Belvedere-Pano­­ra­­mic a fost cumpărat de Mohammad Murad, cel mai ma­­re in­­vestitor din industria ho­­­­te­­lieră de pe litoralul ro­­mâ­­nesc. Valoarea tran­­zac­­ți­­ei: apro­­ximativ zece milioane de euro. După achiziție, omul de afaceri de origine libaneză a estimat că va investi alte 15 milioane de euro pentru renovarea complexului hotelier.

Tranzacția a atras imediat atenția celorlalți ju­­că­­tori din industria turismului. „Când un investitor de­­cide să-și extindă activitatea înseamnă că stă­­pâ­­nește bine jocul respectiv“, explică preșe­­din­­tele Patronatului Industriei Hoteliere Marea Nea­­gră, Ciprian Constantinescu, totodată, proprietar al hotelurilor Delta din Jupiter și California din Cap Aurora.

În turism, adaugă el, nu se pot da tunuri, pentru că amortizarea unei investiții în renovarea unui hotel poate dura până la 12 ani, având în vedere că sezonul pe litoral este de doar câteva luni. Iar Constantinescu știe regulile jocului. Recent, a cum­­­­­părat hotelul Atlas din Jupiter, pe care ur­­mea­­ză să-l re­­no­­veze și modernizeze.

Tot anul trecut, Goschy a mai vândut alte două hoteluri din sud pe care nu a reușit să le renoveze: Onix și Safir din Cap Aurora. Acestea au fost cum­­pă­­rate de familia Movileanu din Mioveni, cu afa­ceri mai ales în industria auto, tranzacția fiind esti­­mată la cel mult două milioane de euro.

Miracolul din Venus. Aceeași familie Movi­­lea­­nu a mai cumpărat în 2014 hotelurile Cocorul și Vulturul și un ansamblu de 28 de vile din Venus, de la THR Marea Neagră, companie deținută în proporție de peste 70% de SIF Transilvania. Noul complex, în care s-au investit circa 12 milioane de euro, a fost redenumit Mera, iar începând din 2015 a fost reintrodus în circuitul turistic, după ce gra­­dul de confort al camerelor a fost ridicat de la do­­­uă la patru stele, pe sistem all-inclusive. Efec­­tul? Gra­­dul de ocupare al Mera a crescut după doar un se­­zon de la 70 la aproape 100%.

Stațiunea Venus este de departe vedeta sudului litoralului. Cu un grad de ocupare de nici 50% îna­­inte de 2010, Venus a ajuns în urma unor in­­ves­­tiții cumulate de peste 30 de milioane de euro una dintre cele mai vândute destinații. Hoteluri de una ori două stele au fost cumpărate de oameni de afaceri precum Ioan Niculae, proprietarul Interagro – care deține hotelul Inter, singurul de cinci stele din sta­­ți­­une –, Luchi Georgescu, pro­­prietar Vincon Vrancea, dar și de investitori locali, care le-au renovat și le-au reclasificat la trei și patru stele.

O parte din hoteluri au intrat în sis­­tem all-inclusive ori au oferit în paralel servicii de cazare și ma­­să la standarde mai ridicate. „Asta face ca uni­­tățile clasificate la trei și patru stele să aibă un grad mediu de ocupare de peste 80% în 2016, iar în vârf de sezon de aproape 100%“, detaliază Aurelian Marin. Investitorii din turism au introdus la scară mai largă sistemul all-inclusive începând din 2002, în scopul de a atrage turismul de familie.

„În Venus s-au făcut cele mai multe in­­ves­­ti­­ții în hoteluri (de pe litoral, n.r.), în numai doi ani“, spune și Alin Burcea de la ANAT.

Investițiile din zona de sud au început să fie vizi­bile după 2010, odată cu renovarea pri­­me­­lor hoteluri din stațiunile Jupiter, Venus și Saturn. Era perioada în care pe litoralul ro­­mânesc contau doar Mamaia și parțial Eforie Nord. „Hotelurile din Mamaia au fost cum­­pă­­rate la începutul anilor 2000, în special de oameni din turism care au investit și le-au mo­­der­­­­ni­­zat în doi-trei ani“, explică Marin decalajul din­­tre stațiuni.

„Dacă mai exista posibilitatea de a investi în zona Mamaia–Năvodari, investitorii se duceau acolo. Acum sudul este cel cu potențial“, îl com­­pletează Burcea de la ANAT.

Un sud despre care antreprenorii din turism spun că este mai atractiv pentru familiile cu copii, astfel că investitorii trebuie să își adapteze pachetele de vacanță în funcție de cerințele acestui segment. Concret, hotelierii care au capacități mai mari de cazare ar trebui să treacă la all-inclusive, astfel încât să atragă turiștii care au preferat până acum litoralul bulgăresc ori cel turcesc.

Pe de altă parte, mai spune Burcea, și auto­­ri­­tățile locale trebuie să îmbunătățească infrastructura și să construiască mai multe zone de agrement. „Ava­­lan­­şa de tranzacţii din ultima perioadă se da­­torează, cred, și investiţiilor în reamenajarea pla­­jelor, acestea fiind încă principala atracţie tu­­ris­­­tică a zonei“, spune Lucia Morariu, director ge­ne­ral al agen­­ției Eximtur.

Nu este pentru prima oară când antreprenorii din industria hotelieră spun că turiștii vor fi atrași de o stațiune dacă au și posi­­bilități suplimentare de petrecere a timpului liber. Sistemul a funcționat la Mamaia, unde în ultimii ani au fost investiții în spații de agrement, dar au fost organizate și eveni­mente care au atras turiști.

Suta de milioane. O estimare NewMoney ba­­zată pe datele din piață arată că, în ultimii cinci ani, investițiile din zona de sud a litoralului s-au ridicat la circa 100 de milioane de euro.

Victimele unei privatizări eșuate au fost și hotelurile Alfa și Beta din Saturn. „Ele au fost cumpă­­ra­­te inițial, alături de hotelul Gama, în urmă cu zece ani, de o companie italiană care a vrut să cons­­truiască apartamente“, își amintește Aurelian Marin. Cum­­pă­­rătorul a intrat însă în in­­solvență, iar cele două unități s-au întors în custodia THR Ma­­rea Neagră, care le-a scos din nou la vânzare.

La sfârșitul anului trecut au fost cum­­părate de Alternative Green, o com­­panie deținută de doi cetățeni chinezi, într-o tranzacție esti­­mată de pia­­ță la aproximativ un milion de euro. Au­­relian Marin spune că investitorii vor reconfigura vechile camere, pe care le vor transforma în apartamente de vacanță destinate celor care doresc să dețină o proprietate la malul Mării Negre.

„Este bine că se pun pe picioare structurile vechi. Dacă vom respecta criteriile urbanistice du­­pă care s-au construit stațiunile, vom fi câș­­ti­­gători“, crede Ciprian Constantinescu, făcând aluzie la extinderile care au avut loc în stațiunea Mamaia, unde spațiile verzi au fost „înghițite de betoane“.

Astfel de investiții pot face din nou atractive destinațiile de la Marea Neagră, mai ales în actualul context geopolitic. „Avantajul competitiv al țărilor mici, inclusiv al Ro­­mâ­­niei, este că nu sunt o țintă pentru terorism“, ex­­plică Dumitru Bec­­șe­­nescu, acționar minoritar al hotelului Zenith din Mamaia. Teoria lui este confirmată și de rezer­­vă­­­­rile early booking pentru litoralul românesc, făcute începând cu toamna anului trecut, al căror număr s-a dublat față de 2016.

Iar mai mulți turiști înseamnă și mai multe po­­ten­­țiale investiții, care ar putea fi stimulate și de vou­­che­­rele de vacanță. „Dacă acestea vor fi acor­­date în sistemul de stat, vom asista la un impact de 400 de milioane de euro asupra industriei tu­­rismului“, estimează Aurelian Marin. Bani despre care spune că nu se vor duce pe piața neagră, ci vor rămâne la suprafață, la operatorii care lu­­crează legal.

Temători că orice minune ar putea ține doar trei ani, operatorii din industria turismului le recoman­­dă noilor proprietari de hoteluri să mențină prin in­­vestiții susținute un grad ridicat al confortului și serviciilor. În fond, experiența ultimilor ani a de­­mon­­strat că „lasă că merge și așa“ nu a mai mers, iar investitorii care au urmărit câștiguri imediate nu au rezistat în acest business.

mohammad murad_mediafax_newmoney (2)
Mohammad Murad FOTO: Mediafax

 

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Stăpânul litoralului” color=”juicy_pink”][vc_column_text]Omul de afaceri Mohammad Murad (foto sus) este de departe cel mai mare investitor de pe litoralul românesc, cu proprietăți în mai multe stațiuni de la Marea Neagră.[/vc_column_text][vc_column_text]NORD. Investitorul libanez deține în Mamaia hotelurile Perla (trei stele) și Majestic (patru stele). În 2013 a deschis la Năvodari un hotel de cinci stele amplasat aproape de plajă, Phoenicia Luxury.

SUD. Murad mai controlează hotelurile Majestic din Olimp și Jupiter, ambele clasificate la trei stele, pe care le-a cumpărat la jumătatea anilor 2000. Din această iarnă, în portofoliul său a intrat și complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere din Olimp, considerat în anii ’90 perla litoralului românesc; hotelurile urmează să fie modernizate până la anul.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 


Ilustrație de Vali Ivan

Cu o experiență de peste 20 de ani în presa românească, Florel Manu a debutat la Radio PRO FM, după care și-a continuat activitatea la mai multe trusturi media precum PRO TV, Antena1 și Antena3, Adevărul, The Money Channel. Acoperă domeniile retail, real estate și turism.