Ministerul Sănătăţii va avea o agenţie care va gestiona banii pentru investiţiile în infrastructura de sănătate publică

Elena Marinescu 24/03/2022 | 19:27 Ştiri
Ministerul Sănătăţii va avea o agenţie care va gestiona banii pentru investiţiile în infrastructura de sănătate publică

Ministerul Sănătăţii a publicat joi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS).

Potrivit proiectului, ANDIS este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

„Scopul ANDIS constă în dezvoltarea infrastructurii de sănătate publică, prin pregătirea, implementarea şi finalizarea proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate publică”, se arată în proiect.

În activitatea sa, ANDIS urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:

* crearea şi, după caz, dezvoltarea unei infrastructuri de sănătate publică apte să asigure accesul unui număr cât mai mare de persoane la asistenţă medicală de specialitate în cele mai bune condiţii de calitate;

* asigurarea unor cerinţe înalte de calitate şi performanţă privind infrastructura de sănătate publică;

* pregătirea şi implementarea proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate publică, astfel încât acestea să fie finalizate la termen, conform specificaţiilor şi în cadrul bugetului aprobat;

* atragerea fondurilor europene şi a altor surse de finanţare legal constituite în domeniul infrastructurii de sănătate publică;

* asigurarea unui management performant al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate publică şi dezvoltarea şi îmbunătăţirea permanentă a capacităţii administrative necesare pentru iniţierea, gestionarea şi implementarea proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate publică.

„ANDIS realizează studii, strategii, prognoze, precum şi alte documente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile în legătură cu iniţierea, gestionarea şi implementarea proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate publică”, se arată în proiect.

Potrivit proiectului, concursul în vederea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS se organizează de către Ministerul Sănătăţii.

„În procesul de evaluare, Ministerul Sănătăţii poate fi asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii”, mai prevede proiectul.