Militarii români şi familiile acestora vor avea noi drepturi şi beneficii

Elena Marinescu 04/07/2022 | 19:33 Ştiri
Militarii români şi familiile acestora vor avea noi drepturi şi beneficii

O nouă indemnizație va fi acordată cadrelor militare decorate pentru activitatea prelungită în serviciul țării, asigurare de viață pentru acțiuni în legătură cu serviciu, dispozitive medicale gratuite, precum și primirea unei sume forfetare pentru acoperirea costurilor de transport în țară pentru efectuarea concediului de odihnă.

Acestea sunt doar câteva dintre noile drepturi care vor fi introduse printr-o nouă lege a statutului cadrelor militare, document care se află pe circuitul de avizare. După cum transmite avocanet.ro, proiectul de lege elaborat de Guvern, care a fost trimis recent spre avizare Consiliului Economic Social, va crea un nou cadru legal privind statutul cadrelor militare și va înlocui Legea 80/1995.

O nouă indemnizație lunară între 10 și 25% din salariul minim brut de bază

Documentul prevede introducerea unei indemnizații lunare în cuantum de 10, 15 și 25% din salariul de bază minim brut pe țară în plată pentru cadrele militare care au primit semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15, 20 și 25 de ani de activitate. Această indemnizație nu va fi impozitată și nu va face obiectul plății contribuțiilor sociale obligatorii, urmând să fie acordată pe lângă solda lunară.

Același document mai stipulează că, după ce va deveni lege, cadrele militare vor avea dreptul la asigurări de viață și sănătate pentru acțiuni în legătură cu serviciu, tratament în țară sau în străinătate, medicamente și dispozitive medicale gratuite, precum și asistență medicală, psihologică și religioasă.

Reducerea vârstei de pensionare şi acordarea unei sume forfetare

Totodată, cadrele militare vor avea dreptul ca activitatea prestată să fie încadrată în condiții deosebite, speciale sau alte condiții, potrivit legislației pensiilor militare de stat, ceea ce va duce la reducerea vârstei de pensionare.

Un alt drept prevăzut de proiectul de lege face referire la o sumă forfetară, acordată o singură dată pe an, pentru suportarea cheltuielilor de transport în țară pentru efectuarea concediului de odihnă.

Și membrii de familie ai cadrelor militare vor primi noi beneficii, după cum reiese din proiectul de lege. Mai exact, cadrele militare care vor fi mutate, în interes de serviciu, într-o altă garnizoană sau în străinătate vor avea dreptul la o indemnizație lunară de 50% din solda de funcție pentru soțiile/soții care erau încadrate/încadrați în muncă și care și-au încetat activitatea ca urmare a mutării. Această indemnizație va fi acordată timp de 12 luni de la data mutării, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei activități autorizate care le aduce venituri. În cazul în care mutarea se face în zone izolate, această indemnizație se va acorda pentru maximum 24 de luni. În prezent, Legea 80/1995 stabilește ca limită de timp pentru această indemnizație doar nouă luni.

Prioritate pentru copii la înscrierea sau transferul în orice unitate de învățământ

Copiii aflați în întreținerea legală a cadrelor militare detașate sau mutate într-o altă garnizoană decât cea în care își au domiciliu vor avea prioritate la înscrierea sau transferul în orice creșă sau unitate de învățământ (de la preșcolar la liceal) din sistemului de stat, fără a se ține cont de criteriul circumscripției școlare.

Schimbări vor fi aduse și ajutorului suplimentar de deces acordat urmașilor cadrelor militare. Astfel, acest sprijin va avea un cuantum egal cu două câștiguri medii brute neimpozabile, față de cele două solde lunare neimpozabile, cum este prevăzut în prezent.

Proiectul de lege va fi supus și votului parlamentarilor, unde poate cunoaște mai multe modificări, urmând apoi să fie publicat în Monitorul Oficial.