DOCUMENT. Buget 2021: Sănătatea primește cu 11% mai puțini bani, Educaţia doar aproape 1% mai mult decât bugetul pe 2020

Elena Marinescu 11/02/2021 | 21:40 Ştiri
DOCUMENT. Buget 2021: Sănătatea primește cu 11% mai puțini bani, Educaţia doar aproape 1% mai mult decât bugetul pe 2020

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seară. Acesta prevede că bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 318.456,6 milioane lei credite de angajament şi în sumă de 261.451,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane lei.

Ministerul Educației va avea un buget de 28,5 miliarde lei în 2021, conform proiectului de buget, cu 0,81% peste execuția preliminară a anului 2020. În ceea ce privește Ministerul Sănătății, va primi 17,4 miliarde lei, cu 11,2% sub execuția pe 2020.

Ministerul de Externe va primi cu 3% mai puțin, bugetul urmând a se ridica la 1,06 miliarde lei.

Deficitul estimat pentru 2021 este de 7,16% din PIB, adică 80 miliarde lei, conform Ministerului Finanțelor, fiind luată în considerare o creștere economică de 4,3%, inflație medie anuală de 2,4%, 310.000 șomeri, și un câştig salarial mediu net lei lunar.

Proiectul de buget este conturat pe o creștere economică de 4,3%, iar deficitul proiectat este de 87,3 miliarde de lei. Astfel, în acest an, veniturile sunt estimate la 174,1 de miliarde de lei, cheltuielile la 261,45 miliarde de lei.

Pentru anul 2021, investițiile sunt estimate la 5,50% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde lei ca în anul 2020. Deficitul pe bugetul general consolidat: 7,16% din PIB în 2021 și 5,84% din PIB în 2022. Cheltuielile de personal nu pot depăși 9,8% din PIB în 2021 și 9,1% în 2022.

Bugetul ministerelor și instituțiilor în 2021

Ministerul Economiei: 6,59 miliarde lei
Ministerul Justiției: 4,73 miliarde lei
Ministerul Sănătății: 17,53 miliarde lei
Ministerul Dezvoltării – 7,9 miliarde lei vs 5,5 în 2020
Ministerul Muncii – 53,7 miliarde lei vs 41,9 în 2020
Ministerul Fondurilor Europene: 2,02 miliarde lei
Ministerul Energiei: 1,13 miliarde lei
Administrația Prezidențială: 58,81 milioane lei
CSM: 173,1 milioane lei
Înalta Curte: 144,93 milioane lei

Cele mai importante măsuri ale proiectului de buget pentru anul 2021 sunt:

– menținerea cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie /indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;

– menținerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

– menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020;

– neacordarea de premii și a indemnizaţiei de vacanţă prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017;

– compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzător;

– pentru polițiști și cadre militare se mențin reglementările din anii anteriori care vizează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale;

– prelungirea folosirii voucherelor de vacanță emise în anul 2019 și anul 2021 până la sfârșitul anului 2021 și suspendarea emiterii de vouchere de vacanță pentru anul 2021 de către autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr.41/1994;

– studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

CITEŞTE DOCUMENTUL INTEGRAL AICI.