Consiliul Fiscal avertizează că există riscuri semnificative de depăşire a ţintei de deficit de 3% din PIB

NewMoney 08/08/2019 | 15:05 Ştiri
Consiliul Fiscal avertizează că există riscuri semnificative de depăşire a ţintei de deficit de 3% din PIB

Consiliul Fiscal a anunţat, joi, referitor la proiectul de rectificare a bugetului general, că are rezerve faţă de nivelul propus al veniturilor bugetare, mai ales în cazul celor din TVA şi contribuţii de asigurări sociale, şi avertizează că există riscuri semnificative de depăşire a ţintei de deficit de 3% din Produsul Intern Brut (PIB).

Ministerul Finanţelor Publice a anunţat, marţi, că a elaborat proiectul rectificării bugetare şi asigură respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar, în condiţiile în care Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru acest an s-a majorat la 1031 miliarde lei (217,9 miliarde euro), faţă de 1022,5 miliarde lei cât s-a estimat la începutul anului.

În cadrul rectificării bugetare, veniturile bugetului de stat pe anul 2019 se majorează cu suma de 2,251 miliarde lei (din care încasările din impozitul pe profit +1,608 miliarde lei), iar cheltuielile bugetului de stat anul 2019 se majorează cu suma de 285,7 milioane lei (dar cheltuielile de personal se diminuează cu 136,5 milioane lei).

Cu privire la proiectul de rectificare a bugetului general, Consiliul Fiscal recomandă o creştere a transparenţei în procesul de comunicare a construcţiilor bugetare prin publicarea şi adoptarea ca reper a bugetului general consolidat, şi nu doar a unor părţi din acesta.

În plus, Consiliul Fiscal apreciază că există riscuri semnificative de depăşire a ţintei de deficit asumate şi chiar a nivelului de referinţă de 3% din PIB pentru deficitul bugetar. În absenţa adoptării unor măsuri compensatorii suplimentare credibile, intervalul probabil în care se va plasa deficitul bugetar la finalul anului 2019 este cuprins între 3,4% – 3,7% din PIB, potrivit consiliului.

”Prognoza cadrului macroeconomic aferent primei rectificări bugetare se bazează pe un avans plauzibil al PIB nominal care rezultă dintr-o creştere economică reală mai redusă şi un deflator probabil mai ridicat. De asemenea, ipotezele referitoare la piaţa muncii sunt optimiste, îndeosebi în privinţa ritmului de creştere a numărului de angajaţi”, se arată în comunicat.

Consiliul avertizează că, încă din construcţia iniţială, bugetul general consolidat prevedea o abatere de amploare de la regula privind soldul structural şi mai mult, exista riscul depăşirii chiar şi a pragului de 3% din PIB – dată fiind şi apropierea ţintei iniţiale de acest plafon.

”Consiliul Fiscal apreciază că un eventual impact bugetar pozitiv atât al măsurilor de creştere a eficienţei colectării, cât şi al amnistiei fiscale nu poate fi luat în considerare ex ante în proiecţia veniturilor bugetare având în vedere principiul prudenţei, statuat de LRFB (Legea Responsabilităţii Fiscal-Bugetare – n.r.)”, se arată în comunicat.

Consiliul Fiscal are rezerve faţă de nivelurile propuse pentru cheltuielile de asistenţă socială 

Totodată, Consiliul Fiscal are rezerve însemnate faţă de nivelul propus al veniturilor bugetare – mai ales în cazul celor din TVA şi contribuţii de asigurări sociale – identificând un minus de venituri cumulat situat între 5,8-6,8 miliarde lei.

”În ceea ce priveşte cheltuielile bugetare, Consiliul Fiscal are rezerve faţă de nivelurile propuse pentru cheltuielile de asistenţă socială şi cele cu achiziţiile de bunuri şi servicii, identificând o sub-bugetare a acestora cu 3,5-4,5 miliarde lei. O absorbţie mai redusă a fondurilor europene, nedezirabilă din perspectiva dezvoltării economice, ar putea diminua deficitul bugetar cu 2,5- 3,5 miliarde lei”, se arată în comunicat.

Consiliul atrage atenţia asupra deficitele gemene relativ ridicate şi singulare în regiune, care particularizează economia românească.

”Politica fiscal-bugetară comportă riscuri importante generate pe plan intern de încordarea severă a construcţiei bugetare. Aceasta este determinată de nivelul foarte scăzut al veniturilor fiscale şi de gradul înalt de rigiditate al cheltuielilor, de angajamente excesiv de ambiţioase în raport cu resursele disponibile. Intervine şi contextul extern, ilustrat de încetinirea activităţii economice precum şi efectele războiului comercial/valutar între state mari. Sunt de remarcat în acest context deficitele gemene relativ ridicate şi singulare în regiune care particularizează economia românească”, se arată în comunicat.

Consiliul Fiscal apreciază că sunt necesare măsuri serioase de consolidare bugetară, considerând atât nivelul actual al deficitului cât şi perspectiva pe termen mediu, prin creşterea veniturilor şi/sau raţionalizarea şi eficientizarea cheltuielilor. În plus, o majorare substanţială a veniturilor bugetare pare o condiţie sine-qua-non în acest proces de consolidare.


Sursa: News.ro