Cel mai mare IPO din istoria BVB: Hidroelectrica anunţă intenţia de listare la Bursă

Andrei Dumitru 06/06/2023 | 15:37 Ştiri
Cel mai mare IPO din istoria BVB: Hidroelectrica anunţă intenţia de listare la Bursă

Hidroelectrica, unul din cei mai mari producători de energie din ţară, anunţă intenţia de listare pe Bursa de Valori Bucureşti. Oferta va avea loc după aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Fondul Proprietatea a primit acordul acţionarilor pentru a dispune în cadrul ofertei de întreaga sa participaţie de până la 19,94%, din numărul total de acţiuni emise de Societate. Numărul de acţiuni ce vor fi vândute în cadrul ofertei publice va fi determinat ulterior.

”Hidroelectrica SA, principalul producător de energie electrică din Romania, cu un portofoliu de producţie 100% din surse regenerabile şi unul dintre cei mai mari producători hidroenergetici din Europa, anunţă astăzi intenţia Fondului Proprietatea, un fond de investiţii alternativ administrat de Franklin Templeton International Services S.À R.L., de a desfăşura o ofertă publică iniţială având drept obiect acţiuni ordinare existente. Societatea intenţionează totodată să aplice pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB)”, arată compania.

Oferta va avea loc după aprobarea prospectuluide către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Detaliile ofertei:

  • Fondul a primit acordul acţionarilor pentru a dispune în cadrul Ofertei de întreaga sa participaţie de până la 19,94%, din numărul total de acţiuni emise de Societate. Numărul de acţiuni ce vor fi vândute în cadrul ofertei publice va fi determinat ulterior. Societatea nu va realiza o majorare de capital în contextul Ofertei şi nu va beneficia în vreun fel de fondurile obţinute ca urmare a desfăşurării Ofertei.
  • Oferta va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor retail şi instituţionali din România, precum şi investitorilor instituţionali internaţionali eligibili.
  • Acţiunile vor fi vândute şi, ulterior Admiterii, tranzacţionate în lei.

Listarea Hidroelectrica, în luna iulie 2023

Admiterea este de aşteptat să aibă loc în iulie 2023. Odată admise la tranzacţionare, acţiunile Societăţii vor fi incluse în indicele BET al BVB imediat după Admitere.

Societatea şi Fondul vor fi supuşi unei restricţii de înstrăinare a acţiunilor Societăţii pentru o perioadă de 180 zile, iar acţionarul majoritar al societăţii va fi supus unei restricţii de înstrăinare a acţiunilor societăţii pentru o perioadă de 12 luni de la data Admiterii.

Informaţii detaliate despre ofertă vor fi publicate după aprobarea prospectului.

Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH şi Morgan Stanley Europe SE acţionează în calitate de Coordonatori Globali Comuni în legătură cu Oferta. Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG şi Wood & Company Financial Services acţionează în calitate de Deţinători Comuni ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. şi S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Manageri Comuni Principali.

Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited este Consultantul Financiar al Fondul, iar STJ Advisors este Consultantul Financiar al societăţii în legătură cu Oferta Publică Iniţială.

„Hidroelectrica are un istoric îndelungat de creştere semnificativă şi de generare de profit pentru acţionari, fiind principalul producător de energie electrică din România, cu un portofoliu de producţie 100% din surse regenerabile. Ne aflăm într-o poziţie bună pentru a continua tendinţa de creştere, având o strategie clară, axată pe eficienţă operaţională, diversificarea şi extinderea afacerii şi asigurarea rentabilităţii capitalului, toate acestea fiind susţinute de un mediu sectorial şi macroeconomic favorabil pe termen lung . Oferta Publică Iniţială propusă reprezintă un pas firesc şi entuziasmant în evoluţia noastră, deoarece listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori Bucureşti ne va ajuta să ne diversificăm baza de acţionari şi să ne dezvoltăm profilul internaţional”, spune Bogdan Badea, director executiv al Hidroelectrica.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România. Grupul deţine şi operează 182 de hidrocentrale, cinci staţii de pompare şi un parc eolian ce sunt amplasate strategic în opt surcursale organizate geografic pe teritoriul României. Capacitatea de producţie totală instalată a activelor hidroenergetice ale Societăţii este împărţită în hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei şi staţii de pompare. Societatea deţine un portofoliu de producţie 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrică de producere instalată de 6,3 GW şi o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW în parcul eolian Crucea.

Între 2018 şi 2022, Societatea a avut o cotă de piaţă de aproximativ 29% având în vedere energia totală generată şi livrată în sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei).

Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de hidroenergie din Europa

Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generată din surse hidroelectrice de 13,6 TWh în 2022, de 16,9 TWh în 2021 şi de 15 TWh în 2020 (toate acestea reprezentând cantitatea brută de producţie). Producţia din 2022 reflectă condiţiile hidrologice mai puţin favorabile din cauza secetei severe. Totodată, Hidroelectrica furnizează energie electrică pe pieţele de energie electrică angro şi cu amănuntul. Cota de piaţă a societăţii în ceea ce priveşte energia electrică furnizată consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% în 2020, la aproximativ 8% în decembrie 2022, iar numărul de clienţi a crescut de la 2,465 în 2020, la peste 482.000 în 2022.

În 2022, Societatea a furnizat aproximativ 3,7 TWh energie electrică clienţilor finali, potrivit ANRE. În anii încheiaţi la 31 decembrie 2022, 2021 şi 2020, Societatea a generat venituri consolidate în valoare de 9,452 miliarde lei, 6,489 miliarde lei şi, respectiv, 3,841 miliarde lei. În aceeaşi perioadă, societatea a raportat profituri anuale (nete) în valoare de 4,464 miliarde lei, 3,116 miliarde lei şi, respectiv, 1,558 miliarde lei.

În primul trimestru din 2023 societatea a obţinut venituri consolidate de 3,272 miliarde lei ce au fost generate de creşterea cantităţii totale de energie vândută (4.838 GWh în primul trimestru din 2023) atât pe segmentul de producţie, cât şi pe cel de furnizare Acest lucru a condus la obţinerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2,184 miliarde lei şi a unui profit net de 1,723 miliarde lei în primul trimestru din 2023, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1,702 miliarde lei şi a unui profit net raportat de 1,287 miliarde lei în primul trimestru din 2022.

Imediat anterior Ofertei Publice Iniţiale, acţiunile Societăţii sunt deţinute de Ministerul Energiei (80.06%) şi de Fondul (19.94%). Fondul a deţinut o participaţie minoritară în Hidroelectrica încă de la înfiinţare, în 2005. Repere la nivelul investiţiilor Platforma de producţie de energie nr. 1 din România cu un portofoliu 100% verde, care joacă un rol esenţial în Tranziţia Energetică Naţională.

Societatea este principala platformă de producere a energiei electrice din România în funcţie de energia electrică livrată în reţea, cu o cotă de piaţă medie de aproximativ 29% între 2018 şi 2022. Centralele hidroelectrice şi parcul eolian amplasate strategic în opt zone geografice cheie pe întreg teritoriul României generează energie electrică 100% verde. Portofoliul permite Societăţii să livreze energie în bandă şi, în acelaşi timp, să acopere vârfurile de sarcină în România şi şi să fie principalul furnizor de servicii de sistem pentru operatorul naţional de transport şi sistem. (OTS)

Hidroelectrica vizează o politică de plată a dividendelor de cel puţin 90%, echilibrând în acelaşi timp nevoile de capital ale afacerii pentru creşterea viitoare şi menţinându-se în cadrul obiectivului de îndatorare. Societatea are un istoric îndelungat de distribuire de dividende, în trecut fiind atinsă o rată de distribuire de dividende de peste 100%, cu tot cu dividendele speciale.

Pentru anul 2022, valoarea totală de dividendelor este de 4,349 miliarde lei, din care 3,914 miliarde lei sunt dividendele ordinare (ce vor fi plătite pe 16 iunie 2023) şi 435 milioane lei sunt dividendele speciale (ce vor fi plătite pe 29 septembrie 2023). Rata de distribuire a dividendelor este de 99%, acestea urmând să fie plătite Ministerului Energiei şi Fondului.

Societatea îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă de dimensiuni considerabile ce era estimată de către Wood Mackenzie în 2022 la o valoare de 4,9 miliarde euro şi beneficiază de un context macroeconomic favorabil pe termen lung.

Se preconizează că România va fi una dintre economiile cu cea mai rapidă creştere din Europa, cu rată de creştere anuală compusă a PIB-ului de 2,4% în perioada 2022 – 2026, faţă de 1,5% în UE, potrivit Wood Mackenzie.

România are un consum de energie pe cap de locuitor relativ redus, de 3,0 MWh în 2022, potrivit Wood Mackenzie, de 1,5 şi, respectiv 2,1 ori mai mic decât media de la nivelul ECE şi UE, ceea ce sugerează potenţialul semnificativ de recuperare.

Aproximativ 1,1 GW din activele Grupului sunt avute în vedere pentru renovare sau modernizare până în 2030 cu scopul, printre altele, menţinerii disponibilităţii ridicate a bazei de active existente şi deblocării potenţialului hidrocentralelor actuale. După finalizarea programului de retehnologizare modernizare, societatea se aşteaptă să deblocheze aproximativ 240 MW din capacitate şi să extindă ciclul de viaţă al hidrocentralelor cu 20 de ani, în medie (în cazul modernizării) şi 30 de ani (în cazul retehnologizării).