Susținerea mai multor start-upuri pentru dezvoltare accelerată este unul dintre obiectivele lui Sandu Băbășan, pe termen mediu și lung

Senica Micu 29/09/2023 | 10:25 Oameni
Susținerea mai multor start-upuri pentru dezvoltare accelerată este unul dintre obiectivele lui Sandu Băbășan, pe termen mediu și lung

Companiile în care Sandu Băbășan (40 de ani) s-a implicat în ultimii cinci ani au atras investiții de peste zece milioane de euro. Antreprenorul spune astăzi că, până la finalul lui 2023, va investi în pro­iecte complementare portofoliului său existent și va continua, totodată, să fie activ în proiectul Robin Good, prin intermediul căruia va susține atât start-upuri, cât și firme mai mari să găsească surse de finanțare și rețele de business pentru a se putea dez­volta rapid.

„Piața de investment din această peri­oadă este una total diferită de piața din ultimii patru ani, având în vedere că fondurile de investiții își mută atenția de la companii pre-seed la companii cu o capacitate ridicată. Iar mediul de angel investment este mult mai analitic în procesul investițional“, spune Băbășan.

Care au fost mișcările de strategie pe care le-a făcut în ultimul timp? Cea mai re­centă s-a concretizat chiar în acest an. În urmă cu șase luni, Sandu Băbășan și-a anunțat, îm­pre­ună cu fratele său, Sergiu (42 de ani), exi­tul din businessul Nooka Space, prima re­țea de birouri inteligente de proximitate din lume, dezvoltată pe piața euro­peană. Participația lor a fost pre­luată de către un investitor strategic, cu obiectivul accelerării companiei.

„Decizia de a vinde a venit în urma unei oportunități contextuale din par­tea parte­ne­rilor. Chiar dacă Nooka Space era pe trend ascendent și probabil că valoarea companiei creștea accelerat, momentul în care noi am vândut a fost unul favorabil pentru contextul nostru“, spune antreprenorul.

Astăzi, birourile inteligente Nooka Space, ce pot fi rezervate direct de pe telefonul mo­bil, sunt prezente în opt țări din Europa (inclusiv în România) și în Africa de Sud.

„În ultimii ani am dezvoltat și investit în mai multe proiecte, fiind, în prezent, acțio­nar în nouă companii“, continuă el. Într-o ordine aleatorie, acestea sunt: TINIA (un proiect care utilizează inteligența artificială în verticala de energie), Footprints AI (com­panie ce operează una dintre cele mai cunoscute platforme de retail media din regiune, care utilizează inteligența artficială), Blugento (firmă specializată în furnizarea de soluții e-commerce), Autodeal (o aplica­ție complexă pentru gestionarea costurilor și obligațiilor auto disponibilă în România), Robin Good (proiect de dezvoltare de business dedicat start-upurilor locale), StageMe (start-up româno-german, dezvoltator al unei soluții de video live streaming pentru e-commerce), Bookr (platformă de rezervări online), iVox (platformă online de sondare a opiniei publice) și CashControl (aplicație online de administrare a fi­nan­țelor personale).

De șapte ori

Odată cu ieșirea sa din bu­sinessul Nooka Space, estimările pri­vind atragerea de finanțări în 2023 pentru dezvoltare în companiile în care este acțio­nar au fost de peste șapte milioane de euro, cu accent pe două dintre acestea: Footprints AI și TINIA.

„Footprints AI este specializată în furni­za­rea unei platforme software pentru creș­te­rea profiturilor și vânzărilor din retail media, folosind date omnichannel. În pre­zent, focusul este asupra retailerilor omni­channel cu o rețea fizică de peste 50 de lo­cații. (…) În 2023 este estimată o cifră de afa­ceri de un milion de euro, iar în 2024, de șapte milioane de euro, compusă din trei milioane de euro din portofoliul curent și patru milioane de euro din new business“, detaliază antreprenorul.

Potrivit spuselor sale, runda curentă de investiții este de 1,5 milioane de euro, la o eva­luare pre-money de 15 milioane de euro, și vizează alocarea a 20% pentru cercetare și dezvoltare, 40% pentru accelera­rea expansiunii pe piața din Statele Unite ale Americii și 40% pentru dezvoltarea par­te­neriatelor.

„TINIA este un proiect de inovație ce vine să digitalizeze pe ecosistemul energetic, oferind transparență și vizibilitate tuturor stakeholderilor implicați, având un patent în derulare pentru protejarea ino­va­ției. Chiar dacă este într-o etapă pre-seed, TINIA se află în multiple negocieri strategice cu jucători relevanți în domeniu. Aceste parteneriate vor pune România în cen­trul hărții mondiale de energie“, punc­tează Sandu Băbășan. „Piața de energie verde, cu precădere cea de energie solară, este într-o creștere accelerată și toate da­tele pe care le analizăm ne arată că, pentru a susține o asemenea creștere, este nevoie de inovația TINIA.“

Concret, TINIA își propune să descentra­lizeze distribuția de energie solară, asigu­rând costuri mai mici pentru energia uti­li­zată, concomitent cu reducerea consumului de energie.

Conform unor analize făcute de Global Data (companie de date și ana­lize) despre industria de energie solară, se prognozează că, în România, capacitatea fotovoltaică va înregistra 4,25 GW în 2030, în creștere de la 1,39 GW în 2020. Anul trecut, la nivel mon­dial s-au înregistrat 239 GW de noi capa­ci­tăți solare, cu 45% mai mult decât în anul anterior, arată un raport realizat de Global Market Outlook For Solar Power.

Din 2005

Absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Sandu Băbășan este antreprenor din anul 2005, imediat după terminarea facultății, când a pus pe picioare un business în industria online, alături de fra­tele său, Sergiu Băbășan, absolvent al ace­leiași facultăți.

În 2009, cei doi au dezvoltat agenția de software development MindMagnet, prin in­termediul căreia construiau magazine online la cheie pentru clienți internaționali, compania fiind, între timp, achiziționată de către furnizorul de soluții software Pitech Plus.

Ulterior, cei doi antreprenori și-au cana­li­zat eforturile către dezvoltarea businessurilor în care erau acționari, reușind atra­ge­­rea mai multor runde de finanțare, cea mai importantă fiind investiția de un milion de euro în Blugento, în 2019, a grupului po­lonez R22, accelerând astfel dezvoltarea interna­țio­nală a companiei. Experiența lor, în toți acești ani, a fost așadar definită pe mai multe paliere. Povestea continuă.

Faorte pe scurt

Antreprenor de 18 ani, Sandu Băbășan se implică astăzi în diverse proiecte naționale și internaționale strâns legate de inteligența artificială. Care sunt companiile în care este acționar?

  • SOLAR. ­­TINIA este un proiect care utili­zează inteligența artificială în verticala de energie, cu focus pe segmentul fotovoltaic.
  • OMNICHANNEL. ­­Footprints AI s-a speciali­zat în furnizarea unei platforme software pentru creșterea profiturilor și vânzărilor din retail media.
  • COMERȚ ONLINE. ­­Blugento se centrează pe furnizarea de soluții e-commerce, un domeniu extrem de activ în ultimii ani, pe toate palierele.
  • TRANSPORT. ­­Autodeal este o aplicație complexă pentru gestionarea costurilor și obligațiilor auto disponibilă în România.
  • SPRIJIN. ­­Robin Good se promovează sub forma unui proiect de dezvoltare de business dedicat start-upurilor locale.
  • PARTENERIAT. ­­StageMe este un start-up româno-german, dezvoltator al soluției de video live streaming pentru e-commerce.
  • ALTELE. ­­Bookr (platforma de rezervări online), iVox (platformă de sondare a opiniei publice) și CashControl (aplicație online de administrare a finanțelor personale) com­ple­tează lista.

Ilustrație: Vali Ivan

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.