Ce salariu câștigă un instructor auto în funcție de orele de condus pe care le efectuează

NewMoney 30/03/2021 | 11:30 Fapt Divers
Ce salariu câștigă un instructor auto în funcție de orele de condus pe care le efectuează

Meseria de instructor auto este una plină de responsabilități. Acesta este și unul din motivele pentru care sunt relativ dificil de obținut autorizația și atestatul profesional.

Conform anunțurilor pe care școlile de șoferi le postează în vederea angajării unor noi instructori auto, salariul câștigat de aceștia se ridica la 3.500 de lei pe lună. De asemenea, instructorii pot alege și plata pe ședință, care este de 35 de lei, sumă la care se adaugă și taxa suplimentară în funcție de candidații care vor susține proba practică în luna respectivă, adică 100 lei/candidat. Un salariu decent, având în vedere cât costă școală de șoferi în 2020.

Ce acte sunt necesare pentru a obține atestatul de instructor auto

 • Diplomă de bacalaureat, adică să ai liceul absolvit ori să fii absolventul unei școli de maiștri în specialitatea transporturi auto
 • Vârsta minimă de 25 de ani
 • Permis de conducere valabil minimum pentru categoria pentru care soliciți atestarea de cel puțin 5 ani
 • Să nu fi avut permisul de conducere suspendat în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obținerii permisului de conducere pentru consum de alcool
 • Să nu fi avut permisul de conducere anulat în ultimii 10 ani
 • Să fii apt din punct de vedere medical, dar și psihologic, pentru a desfășura activitatea respectivă
 • Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, trafic de influența, trafic sau consum de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
 • Să fi urmat un curs de pragatire sau perfecționare profesională, într-un centru de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, organizat în condițiile prevăzute de metodologia în vigoare

Acte necesare pentru cursurile de instructor auto

 • Cerere care să conțină numele și prenumele tău, tipul atestatului pe care vrei să îl obții și categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea
 • Cartea de identitate (copie)
 • Permis de conducere (copie)
 • Actul de studii (copie legalizată)
 • Cazier auto (original) care atestă că îndeplinești condițiile menționate mai sus
 • Aviz medical și psihologic, pe care va fi menționat „apt” pentru instructor auto sau profesor de legislație rutieră în termenul de valabilitate
 • Certificatul de cazier judiciar (original) care atestă că îndeplinești condițiile menționate mai sus
 • Adeverință (original) eliberată de școală sau școlile de conducători auto în cadrul cărora instructorul auto a activat (acolo unde este cazul)

Aceste cursuri durează 120 de ore și cuprind pregătirea practică, dar și cea teoretică. Pregătirea teoretică durează 90 de ore, iar cea practică va dura 30 de ore. Fiecare cursant, are dreptul la 6 ore pe zi de pregătire practică și/sau teoretică.