Admiterea la ASE, total schimbată în 2020. Acte necesare pentru înscriere

NewMoney 08/07/2020 | 10:53 Fapt Divers
Admiterea la ASE, total schimbată în 2020. Acte necesare pentru înscriere

Admiterea la ASE, se desfășoară integral online anul acesta pe platforma www.admitere.ase.ro. Candidații se vor înscrie online, până pe data de 17 iulie ora 16.00, pe platforma admitere.ase.ro, pe care o vor folosi pentru întregul proces de admitere. Candidații sunt sfătuiți să consulte în permanență platforma admitere.ase.ro și adresa personală de e-mail, comunicată în cadrul procesului de înscriere, pentru a fi la curent cu statutul pe care îl dețin și demersurile pe care le vor urma în cadrul etapelor de admitere .

Admitere ASE 2020: Etape

Prima etapă reprezintă depunerea unui eseu motivațional care va fi notat cu admis și respins. După ce vor fi trecut de această probă, candidații la Academia de Studii Economice care optează pentru programe cu predare în limbă străină vor da și teste de competențe lingvistice, care le vor fi notate, tot cu admis sau respins.

După cele două probe eliminatorii, media de admitere va fi compusă din:

 • media de bacalaureat (70%)
 • media celor patru ani de liceu (30%).

Ce trebuie să conțină dosarul pentru înscrierea online

În perioada 13-17 iulie, absolvenții de liceu trebuie să-și depună online dosarul care cuprinde:

 • Diploma de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenții programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNRED. Comisiile de admitere pe facultate vor solicita, Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere;Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2020;
 • Eseul motivațional/eseurile motivaționale (scanat/fotografiat) privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune), pentru fiecare limbă de predare a programelor din fișa de înscriere. Eseul/eseurile se datează și se semnează de către candidat, apoi vor fi încărcate online.
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată, de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
 • Certificatul de naştere;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

Declaraţia pe propria răspundere – document ce se completează în aplicația de înscriere, prin care candidatul declară că: nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • O fotografie tip legitimație, încărcată pe platformă;
 • Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar. Cei care vor plăti taxa de înscriere pe platforma admitere.ase.ro nu vor avea nevoie de încărcarea dovezii plății.
 • Certificatul de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de predare a programului de licenţă la care candidează (dacă este cazul) sau acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau străinătate cu predare în limbi străine;
 • Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici internaționali;
 • Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;
 • Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;
 • Documentul care să certifice scutirea de la plata taxa de înscriere pentru primele 2 opțiuni;
 • Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

Documentele necesare la înscriere se depun online pe platforma admitere.ase.ro, unde candidatul se înscrie cu numele complet (cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa de e-mail activă şi numărul de telefon. Candidatul încarcă documentele de mai sus în format pdf sau jpeg/.jpg

FOTO: Mediafax