620 milioane de euro pentru IMM-uri, prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027

Elena Marinescu 27/04/2023 | 19:05 Ştiri
620 milioane de euro pentru IMM-uri, prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027

IMM-urile din judeţele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş vor avea acces la finanţare în valoare totală de 620,46 milioane de euro pentru crearea de unităţi noi de producţie sau prestări de servicii, pentru extinderea celor existente, dar şi pentru diversificarea produselor şi serviciilor oferite prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat joi, în consultare publică, primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri de proiecte ce vor fi finanţate printr-un program aferent perioadei 2021 – 2027, informează instituţia printr-un comunicat.

Proiectele finanţate prin Programul Tranziţie Justă 2021 – 2027 vor sprijini sectorul antreprenorial productiv mic şi mijlociu, pentru creşterea competitivităţii şi a capacităţii economiilor locale de a genera locuri de muncă durabile, sigure şi cu un nivel de salarizare atractiv.

Şase judeţe incluse în program

„Lansăm astăzi în consultare publică primele ghiduri ale solicitantului pentru apelurile naţionale aferente perioadei 2021 – 2027 şi, poate nu întâmplător, marcăm acest start prin două apeluri finanţate prin Programul Tranziţie Justă.

Cele şase judeţe incluse în acest program Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş se confruntă cu pierderea de locuri de muncă în urma închiderii sau transformării unor activităţi dominante în economia locală, iar investiţiile pe care le putem face în aceste zone, din fonduri europene, reprezintă o gură de oxigen pentru mii de familii din aceste zone.

Aceste prime apeluri aduc deja 620 de milioane în economia locală prin două tipuri de granturi care vor sprijini întreprinderile să investească în activităţi productive şi, mai ales, să creeze noi locuri de muncă. Fiecare întreprindere sprijinită, fiecare loc de muncă nou creat îşi multiplică beneficiile în comunitate, pentru că sunt familii întregi care depind de acestea.

Până la sfârşitul anului 2023, vor fi deschise toate cele 87 apeluri de proiecte finanţate prin Programul Tranziţie Justă, adică vor fi create peste 11.000 noi locuri de muncă şi vor beneficia de reconversie profesională peste 30.000 de persoane din cele şase judeţe”, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.

Cele două apeluri de proiecte se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii din cele şase judeţe, înfiinţate până la data de 31 decembrie 2021, şi oferă acces la granturi de până la 2 milioane de euro şi la granturi între 2 milioane şi 5 milioane de euro în cadrul a două apeluri competitive, cu termen limită de depunere.

Cum vor fi cheltuiţi banii

Investiţii eligibile în cadrul celor două apeluri sunt: investiţiile în active corporale precum lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI) şi achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepţia mijloacelor de transport; achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuţia la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice şi financiare; investiţiile în active necorporale precum brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Mecanismul de selecţie a proiectelor presupune verificarea eligibilităţii exclusiv în baza Declaraţiei unice întocmite de solicitant, iar evaluarea tehnică şi financiară se realizează doar pentru proiectele care se încadrează în limita a 130% din alocarea apelului, luând în calcul finanţările solicitate cumulate, în ordinea depunerii cererilor de finanţare, precizează MIPE.

Bugetul total al apelului Proiecte cu finanţare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro lansat în cadrul acţiunii „Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului”, componenta „Investiţii pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă” este de 289,54 milioane de euro.

Cel de-al doilea apel, prin care se acordă granturi de până la 2 milioane de euro, dispune de un buget total de 330,91 milioane de euro. Alocările sunt compuse din contribuţia Fondului pentru Tranziţie Justă (85%) şi contribuţia de la bugetul de stat (15%) şi se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, ce constituie ajutor de stat regional şi de minimis.

Ce buget va avea Programul Tranziţie Justă 2021 – 2027

Programul Tranziţie Justă 2021 – 2027 dispune de un buget total de 2,53 miliarde de euro şi are drept obiectiv principal sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, prin generarea de locuri de muncă durabile şi sigure.

PTJ include şapte priorităţi de investiţii, corespunzătoare celor 6 judeţe incluse în program, la care se adaugă componenta de asistenţă tehnică.

Printre rezultatele aşteptate la finalul perioadei 2021-2027 se numără: 257 locuri de muncă directe create în IMM -uri; 845 întreprinderi sprijinite; 925 persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională; 266 ha de suprafeţe vor beneficia de acţiuni de decontaminare şi reconversie; sprijin în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru companiile Liberty Galaţi şi Azomureş.